Er I Trendspotter eller TrendTalker 2023?

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

17 januar, 2023

Aktivist, oplyser eller handlingsskaber

Der er mange nye tendenser i bibliotekerne som blandt andet handler om biblioteksaktivisme, verdensmål, bæredygtighed, mangfoldighed og meget mere. Bibliotekerne har altid brugt oplysning til at inddrage folk i debat.

Det kan I udstille på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2023, hvor udvalgte projekter får tilbudt en stand hvorfra projekterne kan vises frem.

I også kan byde ind på at lave en TrendTalk om et aktuelt emne. En TrendTalk må vare 15 – 20 minutter, og bliver du udvalgt, skal du være klar til at holde din TrendTalk torsdag eftermiddag den 27. april i tidsrummet 14:00 – 15:30.

Men hvordan inddrager I borgerne?
Det synes som om borgerne skal udfordres eller måske endda provokeres for at ville tage del i inddragende aktiviteter. Hvordan skaber I som bibliotek det nødvendige rum for aktiv oplysning og information i denne virkelighed?

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2023 ser vi nærmere på både det folkeoplysende, det debatskabende og det nogen kalder det aktivistiske bibliotek, og efterlyser bud på hvor grænserne netop nu synes at gå for, hvad bibliotekerne kan og vil kaste sig ud i.

Har jeres biblioteker taget initiativer, fysisk eller online, som er debatskabende eller aktivistiske, så vil vi meget gerne have jer til at demonstrere og fortælle om dem som Trendspotter på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Odense den 27. og 28. april 2023.

Vi giver udvalgte projekter plads i udstillingsområdet til at vise Topmødedeltagerne hvordan I aktivt inddrager mennesker, og giver dermed også mulighed for at I kan få en masse feedback med hjem om jeres arbejde, både fra fagfolk og fra politikere.

Send en kort ansøgning med en beskrivelse af jeres inddragende og brugeraktiverende initiativer på biblioteket, online eller ude af huset, hvor biblioteket er en tydelig afsender. Fortæl også, hvordan I forestiller jer at kunne inddrage deltagerne i præsentationen af jeres aktivitet i Topmøde-pauserne.

Send jeres ansøgning om at deltage på Topmødet, enten som Trendspotter på end stand, eller med en TrendTalk torsdag eftermiddag den 27. april. Vi skal have din ansøgning senest søndag den 19. februar 2023 til db@db.dk. Alle ansøgere vil senest den 27. februar få svar på om de har blevet udvalgt til at få en plads på Topmødet.

Bliver I udvalgt som Trendspotter, kan I sende to personer til Topmødet som får fuld og gratis adgang til hele Topmødet, inklusiv festaftenen. I skal selv kun bekoste eventuelle overnatninger samt transport.

Som TrendTalker får du selv fuld og gratis adgang til hele Topmødet, inklusiv festaftenen. I skal selv kun bekoste eventuelle overnatninger samt transport.

På gensyn til Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2023 i Odense
Danmarks Biblioteksforening

Bliv udstiller på Det Bibliotekspolitiske Topmde 2024

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 11. og 12. april 2024 i Sønderborg. Kom og udstil jeres produkter til årets største ...

BIBLIOTEKSPOLITISK TOPMØDE 2023

Så oprandt dagen!Kl. 10.00 begyndte det officielle program på det Bibliotekspolitiske Topmøde i Odense, og DBs formand Paw Østergaard Jensen (A) har budt alle velkommen fra ...

Kulturministeren spiller ud med kultur- og bibliotekspolitiske visioner på det Bibliotekspolitiske Topmøde 2023

Op imod 450 kulturpolitikere og fagfolk fra hele landet er den 27. og 28. april samlet i Odense til Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2023 på ODEON. Her inviterer Danmarks ...

Kom med på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2023

Kulturpolitikkens muligheder og bibliotekets forandringskraft Det Bibliotekspolitiske Topmøde 27. og 28. april er et af højdepunkterne i Verdensmålsugen UGE17. Her sættes ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2022

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022 Stedet hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes Se et tilbageblik på det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022 Aalborg Kongres & Kultur ...

Tilbageblik på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

AT UDVIKLE MED KULTUR Biblioteket i samfundets tjeneste Sådan lød overskriften på det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022, som blev afholdt i Aalborg Kongres og Kultur Center den ...

Nyt formandskab i Danmarks Biblioteksforening

Danmarks Biblioteksforenings nyvalgte formandskab: faglig næstfmd. Annette Wolgehagen Godt (tv.), formand Paw Østergaard Jensen (A), politisk næstfmd. Claus Mørkbak Højrup ...

Biblioteket i samfundets tjeneste

I de næste to dage finder Det Bibliotekspolitiske Topmøde sted i Aalborg. Her samles omkring 500 kulturpolitikere og fagfolk fra den danske biblioteksverden til debat om at ...