Er dit bibliotek årets Trendspotter 2023?

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

5 januar, 2023

Aktivist, oplyser eller handlingsskaber

Der er mange nye tendenser i bibliotekerne som blandt andet handler om biblioteksaktivisme, verdensmål, bæredygtighed, mangfoldighed og meget mere. Bibliotekerne har altid brugt oplysning til at inddrage folk i debat.

Men hvordan inddrager I borgerne?
Det synes som om borgerne skal udfordres eller måske endda provokeres for at ville tage del i inddragende aktiviteter. Hvordan skaber I som bibliotek det nødvendige rum for aktiv oplysning og information i denne virkelighed?

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2023 ser vi nærmere på både det folkeoplysende, det debatskabende og det nogen kalder det aktivistiske bibliotek, og efterlyser bud på hvor grænserne netop nu synes at gå for, hvad bibliotekerne kan og vil kaste sig ud i.

Har jeres biblioteker taget initiativer, fysisk eller online, som er debatskabende eller aktivistiske, så vil vi meget gerne have jer til at demonstrere og fortælle om dem på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Odense den 27. og 28. april 2023.

Vi giver udvalgte projekter plads i udstillingsområdet til at vise Topmødedeltagerne hvordan I aktivt inddrager mennesker, og giver dermed også mulighed for at I kan få en masse feedback med hjem om jeres arbejde, både fra fagfolk og fra politikere.

Send en kort ansøgning med en beskrivelse af jeres inddragende og brugeraktiverende initiativer på biblioteket, online eller ude af huset, hvor biblioteket er en tydelig afsender. Fortæl også, hvordan I forestiller jer at kunne inddrage deltagerne i præsentationen af jeres aktivitet i Topmøde-pauserne.

Send jeres ansøgning om at deltage på Topmødet senest onsdag den 1. februar 2023 til db@db.dk. Alle ansøgere vil senest den 8. februar få svar på om de har blevet udvalgt til at få en plads på Topmødet.

Bliver I udvalgt, kan I sende to personer til Topmødet som får fuld og gratis adgang til hele Topmødet, inklusiv festaftenen. I skal selv kun bekoste eventuelle overnatninger samt transport.

På gensyn til Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2023 i Odense
Danmarks Biblioteksforening

Bibliotekspolitisk Topmøde 2023 – tilmeldingen er åben

Kulturpolitik og biblioteker til debat Hvordan former vi biblioteket – borgernes hus – så det favner fremtiden? Topmødet ser på bibliotekets rolle, bibliotekslovens ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2022

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022 Stedet hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes Se et tilbageblik på det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022 Aalborg Kongres & Kultur ...