Vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om ophavsret

Skrevet af

8. november, 2012

Kulturministeriet

Vedr. høring: lov om ophavsret.

Biblioteksparaplyen takker for muligheden for afgive høringssvar.

Biblioteksparaplyen protesterede i sin tid imod forslaget om at forlænge beskyttelsestiden.
Derfor beklager Biblioteksparaplyen at måtte tage til efterretning, at beskyttelsestiden alligevel blev forlænget
De foreliggende lovforslag giver ikke Biblioteksparaplyen  anledning til at fremkomme med yderligere bemærkninger.
 

Biblioteksparaplyen 2012

Bibliotekarforbundet
Pernille Drost
Johnny Roj-Larsen

Bibliotekschefforeningen
Mogens Vestergaard (formand for Biblioteksparaplyen)
Jytte Bræmer

Danmarks Biblioteksforening
Vagn Ytte Larsen
Michel Steen-Hansen
Kirsten Grubbe Jensen (referent)

Danmarks Forskningsbiblioteksforening
Michael Cotta-Schønberg
Eli Greve

Danmarks Skolebibliotekarer
Anna Bach
C.C. Rasmussen (dagsordener og referater)

HK Kommunal Biblioteksudvalget
Kirsten Westh

HK-STAT Danmark. TR-Kollegiet for de Statslige Biblioteker
Jonna Vestergaard

Kommunernes Skolebiblioteksforening
Liselotte Hillestrøm (dagsordener og referater)
Gitte Frausing

Øvrige deltagere:
CLM
Harald v. Hielmcrone
EBLIDA
Lone Knakkergaard

DSM-Direktivet og opdatering af ophavsretsloven

Optakten til det nye direktiv, Digital Single Market-processen, har fyldt en del siden starten i 2014 og ikke mindst i de senere år i arbejdet i de internationale ...

Bibliotekerne ønsker frit valg af e-bøger

Både danske og udenlandske biblioteksorganisationer ønsker frit at kunne vælge de e-bøger, de kan låne ud. En EU-domstolsafgørelse kan blive et skridt i den retning. ...

Vedr. forslag om Lov om ændring af lov om ophavsret

Danmarks BiblioteksforeningFor Biblioteksparaplyen KulturministerietAtt. Chefkonsulent Nicky Valbjørn Trebbien Vedr. forslag om Lov om ændring af lov om ophavsret Danmarks ...

Europæisk konference om demokrati i ny medievirkelighed

I anledning af det danske formandskab for EU har den europæiske copyright og biblioteksorganisation EBLIDA lagt deres 20-års jubilæumskonference i København fredag den 11. maj ...

Vedr. Revision af PSI direktivet

FuldmægtigHelene Nordborg KiærKulturministeriet   Vedr. Revision af PSI direktivet Kommissionen har den 13.12. 2011 udsendt en Meddelelse om åbne data.  Denne ...