Vil de kommende generationer også læse bøger?

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

11 juni, 2018

Dette er så centralt et spørgsmål, at Danmarks Biblioteker udgiver en bog om udfordringen i forbindelse med Folkemødet 2018. Bibliotekerne er nemlig nøglen til at få de kommende generationer til at læse i deres fritid. De unge danskeres læsevaner ændrer sig og de læser anderledes, viser en stor undersøgelse blandt 9.000 børn og unge, udgivet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Hent bogen "Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik".

Undersøgelser viser også at børn og unge læser mindre skønlitteratur i deres fritid, hvilket til dels kan forklares med udbredelsen af digitale medier og devices. På Folkemødet 2018 inviterer Danmarks Biblioteker derfor til debat om hvad denne udvikling betyder for borgerne og samfundet. En debat, der samler undervisning og kultur, og som forsøger at skabe et konstruktivt bidrag til, hvordan skoler, forældre, biblioteker og andre aktører kan få flere børn til at læse.

Danmarks Biblioteksforening har derfor foreslået undervisningsministeren og kulturministeren at de sammen med skoler, biblioteker og forældre skaber en national læsestrategi, for at få flere børn og unge til at læse.

Formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen (A), siger:
”Læseevnen og læselysten blandt de unge er under pres i disse år. Derfor vil jeg på vegne af Danmarks Biblioteksforening foreslå, at man igangsætter arbejdet med en National Læsestrategi, som man også har gjort i Finland og Island, der har konstateret de samme tendenser i de unges læsning. Det er gennem læsning og tilegnelsen af læsefærdigheder, at viden akkumuleres. Hvis vi ignorerer den faldende læselyst, accepterer vi også, at de kommende generationer vil stå svagere når det gælder læring, udvikling og demokratisk deltagelse”.

I debatten ”Skal den kommende generation læse bøger” på Folkemødet deltager blandt andre kulturminister Mette Bock samt repræsentanter fra KL, skoler, forældre og biblioteker

Velkommen til debatten lørdag den 16. juni fra kl. 14.30 til 15:30
Lokationen er G4 – Policy Group/JP.

I forbindelse med debatten udgives som sagt en publikation med uddrag og konklusioner fra "Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik" udgivet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker som en del af projektet 'En generation af stærke læsere: Greb til læselyst’
Udgivelsen er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Desuden støttet af Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond og Danmarks Biblioteksforenings Fond.

Om Danmarks Biblioteker på Folkemødet 2018, kontakt:
Direktør i Danmarks Biblioteksforening Michael Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Børns læselyst – en analyse af de seneste 20 års kulturpolitiske argumenter og strategier i Danmark

I Danmark har læselyst været på den børnekulturpolitiske dagsorden længe, men med en intensiveret indsats siden begyndelsen af 00’erne, hvor Kulturministeriet iværksatte ...

LiteratureXchange får to nye stærke samarbejdspartnere

Fra november 2022 tiltræder de to folkeoplysningsforbund FO-Aarhus og FOF Aarhus som nye samarbejdspartnere i festivalen og vil være med til at fortsætte den positive ...