[Biblioteket] Adgangen til bogen

Karen Skovgaard-Petersen, direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Foto: DSL.

Skrevet af

11. december, 2023
Download hele magasinet som pdf:

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og kulturformidling. Særlig i det 20. årh. var der, med branchens egne ord, tale om en ”næsten eventyrlig udvikling«“. Men efter årtusindskiftet anslås mere dystre toner. Der tales om lukninger, nedskæringer, bogkassationer og tomme hylder – hvad man som biblioteksbruger i 2023 godt kan genkende.

Bibliotekerne har været under heftig beskydning de seneste 15 år. Et udbredt synspunkt – for nylig fremført af Liberal Alliances formand – er, at de kort og godt har udspillet deres rolle, nu da vi alle har fri adgang til alverdens information og digitaliseret materiale hjemme fra lænestolen. Set fra litteraturens synsvinkel er præmissen simpelt hen forkert.

Frit tilgængelige digitale tekstudgaver byder på fantastiske muligheder for at gå på opdagelse i teksterne, søge på kryds og tværs, inddrage supplerende ressourcer og meget mere – og det er bestemt en af Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs kerne-ydelser. Men det at vi alle har ubesværet adgang til alverdens litteratur på vores computer, er ikke et argument for at skære ned på bibliotekerne, endsige afskaffe dem.

For biblioteket giver os adgang til den fysiske bog. Bogformatet er stadig uovertruffent til fortløbende læsning, til fordybelse og tilegnelse af et indhold, der foldes ud over længere stræk. Omvendt er det efterhånden almindeligt anerkendt, at læsning på nettet, trods alle gevinster, befordrer en springende opmærksomhed og gør det vanskeligt at fastholde fokus og koncentration.

■ Derfor er det endnu en vigtig egenskab ved de digitale tekstudgaver, at de kan danne grundlag for forskellige slags trykte bøger: Skoleudgaver, paperbacks, tekstkritiske udgaver m.m.

Og derfor lægger vi i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab vægt på fortsat at udgive trykte bøger – og så håber vi, at bibliotekerne også fremover vil have lyst til, og råd til, at erhverve dem.

Også bragt i DSL Nyhedsbrev 23/11 2023

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Holstebro 750 år – Biblioteket er byens kulturelle knudepunkt

Holstebro har 750 års byjubilæum i 2024, og der er blevet taget tilløb til et fuldstændig forrygende festligt år, hvor kulturbyen Holstebro skruer max op for kulturvolumen ...

Biblioteket skal være et alternativ til Google

I en tid præget af ekkokamre og manglende fælles fokus, er bibliotekets rolle vigtigere end nogensinde. Bibliotekets opgave er koncentreret omkring dannelse, kultur og ...