Biblioteket skal være et alternativ til Google

Biblioteksleder i Brønderslev Kommune, Marianne Hundebøl. Foto: Brønderslev Bibliotek.

Skrevet af

14. februar, 2024
Download hele magasinet som pdf:

I en tid præget af ekkokamre og manglende fælles fokus, er bibliotekets rolle vigtigere end nogensinde. Bibliotekets opgave er koncentreret omkring dannelse, kultur og demokrati, da netop de tre nøgleord er altafgørende i en tid, der kan virke fragmenteret og tilfældig, fastslår Marianne Hundebøl. Bibliotekets nye leder fortæller om udviklingen, suppleret af politisk udvalgsformand Steen Søgaard Petersen (J).

Kunstig intelligens og letfordøjelige nyheder udfordrer, og også biblioteket er til debat. På Brønderslev Bibliotek tager vi udfordringen op. Vi italesætter, diskuterer og (re)definerer bibliotekets kerneopgave og forsøger at skabe det bedst mulige tilbud trods rammebesparelser og nye arbejdsopgaver. I vores tilfælde handler det helt konkret om småopgaver som udlevering af affaldsspande og -poser og større ting som implementering af Borgerservice i en af vores filialer.

Nærværende formidling og et fælles fysisk mødested

Biblioteket er et sted, alle kommer, og vi skal skabe et sted, hvor brugerne oplever kvalitet og får et alternativ til Google. Uanset alder, køn og etnicitet skal brugerne opleve, at de bliver mødt af nærværende formidlere, som netop kan bidrage med andet og mere end det søgeresultat, en regulær Google søgning ville resultere i.

Biblioteket giver adgang til viden, litteratur og oplysning, men det er også et mødested for ældre, når vi f.eks. afholder Mandagsmokka og Tirsdagstræf, og en neutral base når kommunens inkontinenskoordinator indkalder til temaeftermiddage med overskrifter som “Når enden er god, er alting godt” eller “Et dryp bliver hurtigt til flere”.

Ved siden af Hovedbiblioteket i Brønderslev findes lokalbiblioteker i Dronninglund og Hjallerup. Suppleret af Det Mobile Bibliotek, som kommer vidt omkring med et bredt udvalg af bibliotekets mange materialer.

Et mindre bibliotek kan også gøre en stor forskel

Brønderslev har godt 36.000 indbyggere. Selvom vi på papiret er en mindre bibliotekskommune, bestræber vi os hver dag på at gøre en stor forskel. Det gælder i særdeleshed, når børneformidlerne på deres tur med Det Mobile Bibliotek møder og inspirerer dagplejebørn, børnehaver og skoleelever. Det gælder også, når de holder oplæg om betydningen af højtlæsning og læselyst på personalemøder i kommunens daginstitutioner, på forældremøder på mellemtrinnet faciliterer diskussioner om “Webetik og spilleregler på Snapchat” eller når de i udskolingen underviser i “ChatGPT – muligheder og begrænsninger”.

Lige nu har voksenformidlerne bl.a. travlt med at arrangere AI-caféer målrettet bedsteforældre/den ældre generation, så de kan blive klogere på, hvad kunstig intelligens overhovedet er, og samtidig få mulighed for at prøve kræfter med en ægte chatGPT. De arrangerer livscaféer, inviterer læseklubberne med i teatret, hvor den litterære oplevelse krydres med det oplevede drama, og samarbejder på kryds og på tværs både i og udenfor kommunen. Målet er bl.a. at danne relationer og skabe synlighed, så biblioteket bliver relevant i alle afkroge, og så vi automatisk indtænkes i bl.a. planlægningen af Royal Run og partnerskabet “Kunst på Banen”. Det er i den forbindelse vigtigt, at samtlige medarbejdere har udlånsvagter, og at alle tager ansvaret på sig. Det er vores bibliotek og borgernes penge – og vi skal værne om bibliotekets rolle ved konstant at gøre os umage! Samtidig er biblioteksloven en naturlig del af hverdagen, og kvalitet, alsidighed og aktualitet skal gennemsyre alt, hvad vi gør.

I Brønderslev går man til sport – og til bøger

Bogklubberne for de 9-11-årige og de 11-14-årige mødes hver 2. uge, og for første gang er der ordblinde unge og drenge med. Bogklubbens medlemmer læser med både øjne og ører.

Som noget nyt inviterede vi sidste år kommunens 9. klasser op til dans.

Som en del af den mundtlige danskprøve i 9.-10. klasse skal den enkelte elev finde et kvalificeret prøveoplæg. Dette arbejde foregik denne gang på biblioteket, hvor flere elever undrende konstaterede, at avisen udkommer dagligt, og at der findes flere forskellige! De samme elever skulle i øvrigt også overbevises om, at trykte noveller udgives i bogform: “Noveller – er det ikke kun noget, man printer og kopierer?”

Også Brønderslev Forfatterskole hører hjemme på biblioteket. Hvert år kommer omkring 70 unge fra hele Danmark i alderen 13-20 år på et talentudviklingsforløb på Brønderslev Forfatterskole, som i august fejrede tyve års jubilæum. Her udfordrer og underviser professionelle forfattere de unge i at skrive, battle ord, udfolde kreative ideer og skrive skarpe tekster. Når ugen er omme, har alle elever skrevet en tekst, som efterfølgende udgives i en antologi. Undervisningen er af højeste kvalitet og sætter tydeligvis spor: “Brønderslev Forfatterskole har givet mig håb for en verden der ellers virker tom og grå” (elev, august 2023). Projektet støttes af Brønderslev Kommune, Region Nordjylland, Kulturaftale Nordjylland, Spar Nord Fonden og Brønderslev Bibliotek.

Grobund for kultur, dannelse og demokrati

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget i kommunen giver hvert år biblioteket mulighed for at gøre status og fortælle om fremtidige indsatsområder og visioner. Den mulighed griber vi med glæde, hvorfor vi årligt udarbejder og udleverer nøgletal for en femårs periode. Disse nøgletal opkvalificerer samtalen i udvalget. Samarbejdet med politikerne er afgørende i mange henseender. Og er med til at skabe opmærksomhed – byens borgmester sendte f.eks. en videohilsen til 6.A fra Hjallerup Skole, der gik videre til finalen i bibliotekernes læsequiz Smart, Parat, Svar.

Bibliotekets særlige funktion er at samle og skabe grobund for kulturelle oplevelser, dannelse og demokrati. Brønderslev Bibliotek skal være det sted, borgerne bevidst søger, når det gælder viden, bøger og oplysning, og når det gælder inkluderende og meningsfyldte fællesskaber.

For hvor er det ellers borgerne kan gå hen?

[Politisk kommentar]

Steen Søgaard Petersen (J). Fmd for Fritids-, Kultur- og Turismeudvalg

Hvad betyder bibliotekerne for borgerne i Brønderslev Kommune?

For det første er bibliotekerne et af de få åbne fælles mødesteder, hvor alle er velkomne til at opholde sig, møde andre, læse avisen, låne bøger eller gå til arrangementer. For det andet er biblioteket i Brønderslev kommune et sted, der konstant rækker ud til borgerne i daginstitutioner og skoler, til unge og voksne og særlige målgrupper. Vi har et meget aktivt bibliotek, som altid sætter bøgerne på dagsordenen. Der er en årsag til, at vi trods et relativt lille budget kan være det bibliotek i Nordjylland, der låner flest bøger ud per indbygger. For det tredje er bibliotekerne selvfølgelig også afgørende for, at alle borgere kan blive klogere på sig selv og omverdenen gennem både faglitteratur og skønlitteratur, aviser, blade og film. Det er afgørende for vores demokrati, at befolkningen har adgang til viden på alle niveauer – her er bibliotekerne helt centrale.

Hvordan er kommunens planer/ønsker for bibliotekets udvikling?

Det er vigtigt for os, at bibliotekerne bliver ved med at gøre sig relevante. I en tid hvor unge mennesker læser mindre og mindre – og måske også bliver dårligere til det, er det afgørende, at vi har et bibliotek, der bliver ved med at række ud og får unge mennesker til at finde ud af, hvor fantastisk det kan være at læse. Bibliotekerne skal til stadighed skabe et rum, hvor møder kan opstå, og hvor borgerne kan finde relevant viden, men de skal også række ud og trække flere ind i litteraturens verden.

Artiklen er bragt i magasinet Danmarks Biblioteker nr. 1, 2024.

Fra lærer til leder
Marianne Hundebøl afløste Bente Kristoffersen, som efter knap to årtier som biblioteksleder gik på pension i 2023. Marianne er oprindelig lærer uddannet tilbage i 2003, og var senest kombinationsansat på en katolsk privatskole i Aalborg, så der både blev plads til danskundervisning og vejledning, kursusvirksomhed og materialevalg på Center For Undervisningsmidler. Sideløbende hermed har hun skrevet lærebøger og læst en Master i børns litteratur og medier. Kort efter at hun satte det sidste punktum i sin masteropgave omhandlende dannelse, etik og æstetik, blev hun ansat som souschef på Brønderslev Bibliotek. Lærergerningen ser hun som fantastisk givende, mens biblioteket for hende er et tilvalg af en verden med fokus på kultur, dannelse og demokrati. Efter et halvt år som souschef valgte den daværende bibliotekschef at stoppe, hvorefter Marianne Hundebøl blev ansat som kommunens biblioteksleder. Hun er nu er i gang med endnu en master. Denne gang i offentlig ledelse.

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...

Biblioteket er et demokratisk væksthus

Tendenser som voksende polarisering, borgerdeltagelse og tilliden i samfundet var i centrum på Bibliotekschefforeningens årsmøde 2024 “Biblioteket som demokratisk ...

Pris til kreativitet og debat bibliotekets roller lokalt

Hvilken rolle spiller det lokale folkebibliotek i kommunerne? Fra generalforsamling og kulturmøde i Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midt. I forbindelse med den ordinære ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...