Bibliotekets samfundsværdi

Paw Østergaard Jensen (A), forperson for Danmarks Biblioteksforening

Skrevet af

14. august, 2023
Download hele magasinet som pdf:

LEDER

For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen.

Bibliotekerne er Danmarks mest besøgte kulturinstitution. Danmarks Statistiks tal for folkebiblioteker i 2022 kom i juli. Endnu er de ikke på niveauet før corona-krisen bortset fra et enkelt område. Men det går i den rigtige retning. Den nye statistik om borgernes brug af bibliotekerne understreger bibliotekets rolle i at understøtte demokratiet ved at skabe adgang til information, læring og kulturel aktivitet. Samtidig med at biblioteket i mange lokalsamfund er det sidste ikke kommercielle mødested med mangfoldige muligheder og et alternativ til privatejede tech-giganters algoritmer.

Der udlånes rigtigt nok færre bøger, men borgernes behov for bibliotekerne er i stigning. Udlånstallet steg fra 2021 til 2022 med 33,4%. Besøgstallet med 61% fra 17,8 mio. i 2021 til 28,6 mio. i 2022. Der ses markant vækst i den digitale brug. Et vigtigt alternativ for mange mennesker til dyre digitale betalingstjenester med lyd- og e-bøger og med en bred palette af adgang til mange andre materialer. At borgerne kommer på biblioteket, ses også af væksten for arrangementer og andet. I 2022 var deltagertallet steget til ca. 160.000 deltagere mod godt 95.000 i 2021.

En anden sommerdebat handlede om LA-formandens nye bog. “I dag har vi ikke længere brug for bibliotekerne, som vi kender dem. (…) Men i stedet for at lukke biblioteker og spare penge, har bibliotekerne fundet nye opgaver til sig selv,“ skriver Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i Vejen til ansvar. Det har naturligvis medført en række voldsomme reaktioner.

Her udfordres en af demokratiets og folkeoplysningens grundpiller for at skabe fri og lige adgang til viden og information, læsning og kulturoplevelser. Politisk går den udmelding stik imod både regeringens kulturredegørelse fra kulturministeren og KL’s debatpapir “Udnyt folkebibliotekernes potentiale”. Og afvises da også fra alle sider. For som Berlingske skrev “Bibliotekerne skal bestå. I nye former” – og selvfølgelig skal vi nytænke. Det gør vi for eksempel i efteråret i udmøntning af redegørelsen.

“Biblioteker er milliarder værd” var sommerens tredje store biblioteksindslag og kom først i Politiken. En ny rapport fra Storbritannien peger på, at bibliotekerne genererer sociale goder for deres lokalsamfund til en samlet værdi af mindst 3,4 mia. pund årligt, ca. 30 mia. danske kroner. Tre dimensioner af bibliotekerne er undersøgt – læseevner for børn, sociale rum for voksne og hjælp til det digitale. Et typisk bibliotek leverer værdi for lokalsamfundet, som er mange gange større end driftsomkostningerne. En rapport, der taler klart mod de kommunebudgetter, hvor der skæres i filialer og biblioteksservice.

Jeg ser meget gerne, at Danmark får lavet sin egen undersøgelse af bibliotekerne i dag.

Jeg vil benytte anledningen til at ‘trykke’ det nye Kulturens Analyseinstitut på maven og håber, at man lader sig inspirere. Instituttet må på banen og kortlægge hvilken værdi, bibliotekerne skaber og bidrager med i vores samfund.

I dag er det desværre ofte bibliotekerne, der, som kommunens store kulturudgift, lægger budget til, når økonomien strammer. Den engelske rapport peger også på, at mange desværre ikke ved, hvad biblioteket gør og kan. Lad os sammen, i arbejdet med kulturredegørelsens udmøntning og i kommunerne, arbejde for at fortælle den historie. Og for at styrke biblioteket. Til fordel for det enkelte menneske – og for samfundet.

Og lad mig lige nævne, at lokale tal for juli understreger, at mange har gjort som jeg. Udlånstallet for bøger er i alle tilfælde steget i ferien.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...