En ny politisk retning for bibliotekerne?

Skrevet af

13. juni, 2019

Et folketingsvalg er overstået, og et nyt flertal tegner sig – med en ny retning for Danmark. Det er i hvert fald overskrifterne, og vi kan håbe, at det betyder, at de massive nedskæringer kulturen har været udsat for både på statsligt og kommunalt plan vendes til investeringer i en kulturel velfærd.

Kulturen stod som vanligt ikke højest på den politiske dagsorden i valgkampen, men bibliotekerne blev alligevel en af de mest omtalt kulturinstitutioner i debatten.

Det skete både i kølvandet på Henrik Sass Larsens udtalelse om “… biblioteker, hvor der snart ikke kommer nogen mere, det er ballet, det er klassisk musik og alt muligt andet. Desto færre og desto snævrere det er, desto flere penge bruger vi på det, lader det til”, som han sagde i P1-programmet Slotsholmen.

Det fik efterfølgende voldsomt mange til at korrigere hans opfattelse af folkebibliotekerne, som jo er den mest besøgte kulturinstitution med mange tilbud til den moderne bruger, hvilket resulterer i at stadig flere bruger dem på den mest folkelige vis.

Det fik også voldsomt mange både fra venstre og højre fløj til at komme med deres ubetingede opbakning til bibliotekerne i de sociale medier og i dagspressen. DB leverede selvfølgelig fakta til en del af de mange, der skrev om bibliotekerne, men ellers kan man sige, at det var den bedste brandingkampagne for bibliotekerne, vi har lavet uden at have direkte lod og del i det set-up. Mange greb chancen for at få fortalt historien om det moderne bibliotek – tak for det.

I den sidste del af valgkampen kom bibliotekernes demokratiske rolle også virkelig på mediernes dagsorden med BØRNEVALG.DK, der fik utrolig meget omtale på både de landsdækkende, regionale og lokale medier. Idéen med at bruge børnelitteraturen til at få børn til at tage del i demokratiet og efterligne de voksnes valghandling med plakater, slogans, stemmesedler og valgbokse gik rent ind. Og det lykkedes DB at få næsten alle kommunerne til at tage del i valgprocessen år i samarbejde med Ballerup Bibliotek som projektpartner.

Danmarks Biblioteksforening har massivt satset på at synliggøre børnevalget, fordi det favner både bibliotekets opgave som en demokratisk dannelsesinstitution, der får børn til at tage del og interessere sig for det der med valg. Samtidig har det givet mulighed for at sætte spot på bibliotekernes rolle i at få flere børn til at læse flere børnebøger.

Lige præcis det afsæt bibliotekerne har brug for, når den næste regering sætter sig til bordet og forhåbentlig skal skabe en ny retning for kulturpolitikken med massive investeringer og en opbakning til bibliotekernes rolle både i at skabe demokratisk deltagelse, sammenhængskraft og i at få mange flere til at læse.

I Danmarks Biblioteksforening er vi i fuld gang med input til den nye regering, uanset hvem der sætter sig i kulturministerens stol.

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Holstebro 750 år – Biblioteket er byens kulturelle knudepunkt

Holstebro har 750 års byjubilæum i 2024, og der er blevet taget tilløb til et fuldstændig forrygende festligt år, hvor kulturbyen Holstebro skruer max op for kulturvolumen ...

Biblioteket skal være et alternativ til Google

I en tid præget af ekkokamre og manglende fælles fokus, er bibliotekets rolle vigtigere end nogensinde. Bibliotekets opgave er koncentreret omkring dannelse, kultur og ...