En stærk læsekultur – en del af løsningen

Guidet fælleslæsning i Roskilde. Foto: Roskilde Bibliotekerne.

Skrevet af

14. februar, 2024
Download hele magasinet som pdf:

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan sikre nærvær og fordybelse, og den har en gavnlig virkning på vores mentale sundhed – både som forebyggelse og behandling.

Som biblioteksmenneske glemmer man nogle gange, at ikke alle nødvendigvis kan se vigtigheden af en god læseoplevelse eller adgangen til et bibliotek eller andet kulturtilbud. Men det ændrer ikke på, at folkebiblioteket er en vigtig samfundsinstitution. Især hvis vi som samfund ønsker velfunderede og vidende borger. En stærk læsekultur i samfundet skaber grobund for nysgerrighed, fællesskab, læring, medborgerskab og demokrati, og læsekultur næres af inspiration, nærhed og glæde. Derfor skal der være fokus på nedbrydning af læsebarrierer, på tilgængelighed og på inkluderende fællesskaber.

I arbejdet med at løfte visionen vil vi inddrage borgere i indsatser, hvor deres egen læseglæde og engagement kan gives videre til andre samt sikre, at de har kompetencerne til det. Det kunne for eksempel være pensionerede lærere, der kan læse højt på skoler, i institutioner, i byrummet eller i naturen.

Forpligtende fællesskaber – og biblioteket

For mange borgere er der et fællesskab i at komme på biblioteket. Det er et samlingspunkt, kommunens bankende hjerte, hvor vi mødes på tværs af generationer, interesser og fællesskab.

I Roskilde prioriterer vi at have en høj grad af bemandede biblioteker med fokus på det gode værtskab, hvor borgerne kan møde vores biblioteksansatte og få svar på de spørgsmål, de ikke kan få hjælp til andre steder.

Men det er også vigtigt, at vi udfordrer den traditionelle opfattelse af biblioteket som en bygning og noget, borgerne skal komme til, og skaber en stærk læsekultur uden for bibliotekets fire vægge. Vi skal møde borgerne i deres hverdag og bringe læsningen ind i nye rum og nye samarbejder, så vi kan bygge bro til de borgere, der normalt ikke benytter bibliotekets tilbud. Borgerne skal møde glæden ved læsning dér, hvor de er – både fysisk og i relation til deres livssituation.

Vi har blandt andet partnerskaber med Kræftrådgivningen i Roskilde og Headspace Roskilde og arbejder på et fremtidigt samarbejde med Boligselskabet Sjælland.

Her ønsker vi at bidrage med fællesskaber, der kan styrke og fremme borgernes mentale sundhed og trivsel. Et eksempel herpå kan være guidet fælleslæsning, hvor vi giver borgerne en smagsprøve på fællesskabets styrker. Med guidet fælleslæsning understøtter vi social sammenhængskræft og skaber et rum, hvori der opstår mere åbenhed og empati over for hinandens forskelligheder. For vi ved, at læsning gør os klogere på vores liv og på hinanden og skærper vores evne til koncentration. Samtidig kan det danne grobund for mere personlige og følelsesmæssige samtaler – samtaler som flere borgere måske ellers ikke har adgang til.

■ De forpligtende fællesskaber er med til, at vi føler os forpligtet over for hinanden. Vi drager omsorg for hinanden og lægger måske mærke til, når en i fællesskabets helbred eller humør halter. Det bliver helt sikkert svært, men det kan vise sig at give os stor værdi, at vi netop inddrager flest mulige og på nye måder. Alle har et ansvar for at skabe det samfund, vi ønsker.

Læs også “Velfærd skaber vi sammen” om ny vision i Roskilde kommune.

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...

Folkeskoleaftale med halv mia. kroner til bøger

Nyt fokus på bøger og læring i skolerne. Bred aftale offentliggjort den 19. marts i år omfatter 33 initiativer inkl. mere enkle læreplaner, men også et engangsbeløb på 540 ...

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

Holstebro 750 år – Biblioteket er byens kulturelle knudepunkt

Holstebro har 750 års byjubilæum i 2024, og der er blevet taget tilløb til et fuldstændig forrygende festligt år, hvor kulturbyen Holstebro skruer max op for kulturvolumen ...