Holstebro 750 år – Biblioteket er byens kulturelle knudepunkt

5.200 besøgte Holstebro Bibliotek, da byjubilæet blev skudt i gang med Kulturglimt. Biblioteksleder Trine Petersen. Foto Holstebro Bibliotek.

Skrevet af

14. februar, 2024
Download hele magasinet som pdf:

Holstebro har 750 års byjubilæum i 2024, og der er blevet taget tilløb til et fuldstændig forrygende festligt år, hvor kulturbyen Holstebro skruer max op for kulturvolumen med over 750 arrangementer i perioden fra 2. februar til 11. oktober. Men hvorfor giver det mening som bibliotek at lægge arm med endnu flere arbejdsopgaver og byde sig til, når en by trækker i festtøjet? 

Vision, velfærd og ståsted

Holstebro Bibliotek har som et væsentligt budskab i vores vision, at vi skal være hele kommunens “Kulturelle knudepunkt”. Med det menes, at vi skal forbinde kulturinstitutioner og -aktører, koble samarbejdspartnere, lægge rammer til og tiltrække borgere i alle aldre til kulturelle arrangementer og aktiviteter. Eller med et mere populært ord være hele byens kulturelle hub, hvor vi overrasker, begejstrer og udvider borgernes horisont. På den måde drager vi fordel af, at vi er til stede centralt i de tre største byer i kommunen, og at vi har rammerne og åbningstiderne til at være det forbindende led.

Visionen for Holstebro Bibliotek blev vedtaget tilbage i 2016 og genbesøgt i 2021, da KL’s borgmesterbrev, ”Udnyt folkebibliotekernes potentiale”, blev sendt ud til kommunerne og taget op i Kultur- og Fritidsudvalget i Holstebro. Konklusionen blev, at visionen stadig var aktuel, og kort fortalt skal bibliotekerne i Holstebro Kommune ud over at være kulturelle knudepunkter også være medproducent på velfærd og bidrage til at løse velfærdsudfordringer. Centralt i visionen er også ambitionen om at være et tilgængeligt og synligt bibliotek, der rækker udover bibliotekets fysiske rammer. Bibliotekets potentiale som medspiller til udvikling af bysamfundene står også fremhævet i visionen og betyder, at vi som bibliotek arbejder ind i de samlende events, der foregår lokalt.

En sætning i visionen, som er højaktuel, er ambitionen om at Holstebro Biblioteker skal være en “dynamisk medspiller i udfoldelsen af de demokratiske byrum”. Med over 1.000 daglige besøgende er bibliotekerne en vigtig del af byens puls – både i Holstebro by og i centerbyerne. Her samles folk omkring vigtige dagsordenener for at blive klogere eller inspireret. Visionen favner med formuleringerne mange af de roller, som biblioteket har i dag, men over visionen har vi biblioteksloven, og jeg hører igen og igen mig selv sige ordene “Oplysning, dannelse og kulturel aktivitet”, når nye medarbejdere introduceres, samarbejdspartnere skal høre om biblioteket, eller når vi taler om bibliotekets fundament. Samlet set er dette bibliotekets ståsted.

Biblioteket – broen til omverdenen

Da Holstebro Kommune i 2022 begyndte at tage de første skridt til fejring af byjubilæet, blev biblioteket inviteret til idémøde og kunne sådan set have ladet det blive ved det og valgt ikke at engagere sig yderligere. Sådan blev det ikke, for med visionen i hånden ser vi det som vores opgave at smøge ærmerne op og prioritere det, når byen kalder.

Meningen med jubilæumsfejringen er samlet i sloganet: “Holstebro Byjubilæum 750 år – connect us”, som kort fortalt handler om at bygge bro mellem mennesker og fejre forbindelser mellem fortid, nutid og fremtid. Biblioteket er som fænomen en bro – en bro til viden og kulturelle oplevelser, litteratur og hermed både en indgang til fortiden, nutiden og fremtiden og i den grad en bro til andre mennesker i kraft af de fællesskaber og den samhørighed, biblioteket tilbyder. Det var således med stolthed og uden tøven, at vi sagde ja tak til at huse Jubilæumscentralen  – og finde kontorplads til de 3-4 medarbejdere, der arbejder dedikeret med byjubilæet og det væld af frivillige, der gæster jubilæumscentralen på bibliotekets 1. sal.

Fest, lys og Kulturglimt

Jubilæumsårets første satsning er åbningsfesten den 2. februar 2024, hvor Storåen som den gennemgående og betydningsfulde naturkraft den er, lægger vand til lyskunst, lysfest og et spektakulært show, der fører publikum mod biblioteket, hvor 2. del af åbningen, Kulturglimt, finder sted.

Kulturglimt er kulturinstitutionerne i Holstebro Kommunes bud på et samarbejdsværk, hvor vi hylder lyset i mørket, kunsten og kulturen i Holstebro. Kulturinstitutionerne er spredt ud på bibliotekets godt 6.000 m2 den aften, og publikum får serveret indslag fra blandt andre Operaen i Midten, Ensemble Midt Vest, Klassiske Dage, Holstebro Dansekompagni, Musikskolen, Holstebro Balletskole, Dansk Talent Akademi, Resonerende Rum, Holstebro Kunstmuseum, Holstebro Museum/Hjerl Hede, Nordisk Teaterlaboratorium og Slagteriet.

Herefter bryder feståret løs med over 750 events i perioden fra 2. februar til 11. oktober. Festen handler om at skabe forbindelser, men også om historisk stolthed og fremtidsvisioner, lokale inddragelser og internationalt udsyn og håbet for året er, at der bliver skabt nye forbindelser mellem uddannelse, sport, kunst, kultur, natur, handel og erhverv.

750 årsfesten blev skudt i gang med et brag, først fyrværkeri ved Storåens broer og siden med bl.a. Kulturglimt på biblioteket. Ansatte
fra Musikskolen synger for sammen med borgmester H.C. Østerby (A) og bibliotekets souschef Linda Kaul Steffensen.
Foto: Holstebro Bibliotek.

Nye relationer og fællesskaber på alle fronter

Udover den store satsning med Kulturglimt har biblioteket valgt organisatorisk at tage udfordringen op ved at bruge jubilæums-året til at udfordre egne forbindelser, og derved tager vi meningen med “connect us” et skridt videre.

Vi har sat os for at skabe nye koblinger mellem medarbejdere, men også skabe rum til, at der etableres nye eksterne forbindelser. Vi rækker ud til samarbejdspartnere såsom institutioner og foreninger, fordi det er mennesker, relationer og netværk og hermed lægges der reb og kroge ud til potentielle biblioteksbrugere. Det gør vi ved at nedsætte nye arbejdsgrupper, der hver især skal arrangere jubilæumsaktiviteter og inddrage eksterne samarbejdspartnere. Arbejdet er i fuld gang, og vi forventer at 2024 bliver et år, hvor biblioteket får skabt et væld af relationer og nye fællesskaber både internt og eksternt.

Tag del i festen – se holstebro750.dk!      

Artiklen er bragt i magasinet Danmarks Biblioteker nr. 1, 2024.

TRINE PETERSEN, biblioteksleder, Holstebro Kommune.

Fotos: Holstebro Bibliotek

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...

Biblioteket er et demokratisk væksthus

Tendenser som voksende polarisering, borgerdeltagelse og tilliden i samfundet var i centrum på Bibliotekschefforeningens årsmøde 2024 “Biblioteket som demokratisk ...

Pris til kreativitet og debat bibliotekets roller lokalt

Hvilken rolle spiller det lokale folkebibliotek i kommunerne? Fra generalforsamling og kulturmøde i Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midt. I forbindelse med den ordinære ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...