Hvordan går det i Hedensted?

Biblioteksleder i Hedensted Kommune, Heidi Kudahl. Foto: Sangens Hus.

Skrevet af

11. december, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Stærke biblioteker gør en forskel. Siden før corona har der været et klart ønske i Hedensted Kommune om at flytte bibliotekerne i en ny retning.

Det har kostet sved og lederskifte – så hvordan går det egentlig nu? Biblioteksleder Heidi Kudahl fortæller om udviklingen, der bl.a. skal understøtte “væredygtigheden i det særligt lokale og det fælles globale”. Suppleret af politisk udvalgsformand Kasper Glyngø (A).

Personaleseminar blev et nyt afsæt

Jeg blev ansat i april 2022, men for mig begyndte arbejdet rigtigt, da vi i juni lukkede for betjening og tog på personaleseminar i Vejle. Tre emner var på dagsordenen:

1) Hvorfor er livet bedre med biblioteker?
2) Hvordan passer bibliotekerne ind i Hedensted kommune?
3) Rollebeskrivelser til de forskellige funktioner i personalegruppen.

Noget af det, jeg tog med mig, var, at personalet virkelig er på en mission for borgerne om læselyst, viden og biblioteket som et godt sted at være og at fri og lige adgang er hjerteblod. Rollebeskrivelserne var lidt svære at få has på, måske fordi det var svært at skelne mellem vaner og traditioner, og så det vi ville skrive i et fiktivt jobopslag.

Ansat til at rydde op

Den daværende kulturchef i Hedensted, Teresa Egballe, havde været meget klar om, at jobbet indebar en del oprydning. Fysisk i rummene, i arbejdsgange og vaner og i de funktioner, som der var personale ansat til at udføre. Alle gjorde deres arbejde godt, men det var ikke alt, der skulle gøres fremadrettet.

Efter personaleseminaret stod det klart, at det for nogen ville blive for hård en opgave at være med  til at flytte bibliotekets praktiske virke derhen, hvor ambitionerne lå, og sammen med den daværende souschef valgte jeg at sige farvel til fire medarbejdere og at ændre væsentligt i andres jobbeskrivelser. Det var et chok, som skabte sorg og mistro i personalegruppen, og som nogen her halvandet år senere stadig bærer med sig – og det kan jeg godt forstå.

Kort om virkelighed

På personaleseminaret blev det klart, at både visioner og ambitioner er tårnhøje blandt personalet i Hedensted, men tal for udlån og besøg, et kik i rummene og antallet af aflyste eller tyndt besatte arrangementer pegede på, at der skulle praktisk handling til.

Et første skridt var at ansætte en koordinator til arrangementer og andre aktiviteter, som kunne gå i gang med at kikke på segmentering, formater og bedrive egentlig publikumsudvikling.

Sammen har arrangementsgruppen nu vendt skuden til udsolgt, har fået engageret flere brugergrupper og har sammen med dygtige kollegaer nu f.eks. 50 mænd med i Mandeklubben.

Budgetmorgen

Morgenen efter at budget 2023 var vedtaget var ikke rar. Uden forberedelse havde biblioteket fået en besparelse på 500.000 kroner og løftet om en del af lønnen til den nye koordinator var trukket tilbage.

Det var en sort dag og en dag, hvor det stod klart, at nu kunne det politiske arbejde ikke udsættes længere.

Jeg gjorde mig selv til projektleder på den nye biblioteksstrategi og kastede mig med udvalgsformand og direktørs opbakning ud i en samtale om bibliotekernes fremtid i Hedensted kommune.

Jeg blev taget særdeles godt imod, og i dialogen fik vi klargjort, at bibliotekerne faktisk er og kan være endnu mere centrale i at nå de politiske mål for Hedensted kommune.

Uventet hjælp fra budgetprocessen

Budgetforliget 2023 indeholdt også en aftale om at se på den kommunale bygningsmasse, og som en del af processen kom bibliotekets bygninger i spil. Det politiske fagudvalg lægger lige dele vægt på bibliotekernes betydning for byliv og bosætning og betydning for borgernes trivsel, men understøtter bibliotekernes placering i dag egentlig visionerne – og kunne pengene bruges bedre?

Bygningsanalysen er en spareøvelse, men også en relevant lejlighed til at se på, hvordan bygningerne reelt understøtter opgaven om fri og lige adgang, stemningen af at det er godt at bo i Hedensted kommune og bibliotekernes bidrag til viden, velfærd og trivsel.

Helt ny struktur

I Hedensted gør politikerne ikke noget halvt. Jeg var lidt overvældet, da det viste sig, at der var lagt planer for alle fem huse. I Hedensted by lægges biblioteket sammen med Frivillighuset, og vi skal øve os i også at være Kulturelt Forsamlingshus, mens planerne for et nybygget Kulturhus modnes.

I Tørring skal vi se, om vi kan finde en placering på byens nyrenoverede torv, mens vi i Juelsminde foreløbigt rykker til Rådhuset og bliver brobyggere mellem borgere og forvaltning, som kernen i et Borger- og demokratihus Juelsminde.

Det meget fine, men desværre kun lidt brugte Uldum bibliotek skal sælges, og der skal laves servicepunkt med en selvhenterordning, og på sigt bliver Hornsyld bibliotek mindre, da skolen overtager noget af arealet.

Vi samler kræfterne og udvikler vores relationer til borgerne og byerne, og jeg er helt overbevist om, at politikerne har set rigtigt med denne manøvre, som reelt kommer til at strække sig over mange år.

Medvind på cykelstien

At stemningen omkring biblioteket har ændret sig i Hedensted, blev klart ved de sidste byrådsmøder. Man har valgt at dække en stor energiregning, sådan at driften kan foresætte uden besparelser, og der er kommet en budgetmæssig erkendtlighed til at sætte mere gang i den nye strategi. Samtidig er der investeringsvillighed i forhold til bygningsstrukturen og en positiv og varm tone, når bibliotekets udvikling omtales politisk.

Egen faglighed under lup

På personaleseminaret drøftede vi roller og de fagligheder, der ligger bag, og det var svært, ligesom det var svært at få en dialog i gang om, hvad der fungerede godt, og hvor vi skal have andre rutiner.

Da lejligheden bød sig, valgte vi at ansætte en koordinator til rum og værtskab med det klare mål at hjælpe os med at blive endnu dygtigere. Det handler om relationskompetencer og professionel udadvendthed. Det handler om at gå aktivt at gå i dialog med borgerne om litteratur, viden og arrangementer og om at gøre vores rum inkluderende og selvforklarende. Egentligt ikke nyt, men en understregning af et fokus på at gøre mere af det, der virker og være klar til at tage godt imod nye brugergrupper.

Heldigvis får vi masse af god feedback, og det giver mod og energi til de næste skridt.

Hvad sker der nu?

At få strategi, handleplan og beslutningen om den nye struktur i hus er en milepæl af dimensioner. Nu er opgaven sammen med personalet at holde fast i processen og få en præcis tidsplan på plads. Det afhænger af både salg og af at andre kommunale institutioners flytning.

Samtidig fortsætter den interne udvikling. En dygtig og erfaren medarbejder sagde det meget præcist: “Jeg tror ikke, jeg kan finde rigtig ro, førend alt er på plads og det er muligt at begynde at planlægge indretningen. Og derfor trækker jeg på al den tålmodighed jeg har”. Samme medarbejder kan sammen med sine kollegaer bryste sig af stigning i besøgs- og udlånstal og et tydeligt bidrag til at gøre bibliotekerne til noget man snakker om med stigende entusiasme i Hedensted Kommune.

HEIDI KUDAHL, biblioteksleder Hedensted Kommune.

[Politisk kommentar]

Når livet bliver bedre med biblioteker, er det: “Fordi biblioteket sammen med andre aktører styrker kommunens visioner om en at være en god leve- og bo kommune. Hvor forpligtende kulturelle fællesskaber modvirker ensomhed, fremmer trivsel og mental sundhed og medvirker til at skabe livsglæde”, siger Kasper Glyngø (A), formand for Udvalget for Fællesskab, hvorunder bibliotekerne hører.

Hvad ønsker kommunalbestyrelsen, at bibliotekerne fremover skal være for borgerne?

“Biblioteket er og skal fortsat være en væsentlig og central aktør i kommunens kulturliv. Understøtte livslang læring, læsning, dannelse, demokrati og fællesskab. Ellers har vi ikke et specifikt endemål, for bibliotekerne skal være i evig forvandling. Så strategien vil løbende skulle opdateres og justeres”, forklarer Kasper Glyngø (A) til Danmarks Biblioteker.

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotekerne er helt afgørende for os og vores kulturliv

– Først og fremmest tak for endnu et år med en stor indsats for læsning og lokale samtaler, debatter og dannelse, mødesteder og frirum, oplevelser og viden. ...

Bibliotekets nødvendighed

– Vi befinder os midt i en tid med mange kriser, men også en tid med nye muligheder og nye konturer for vidensformidling og kulturliv. Og måden vi indretter os på i både ...

Nyt digitalt lydunivers for børn og unge

Et nyt public service-lydunivers forventes i luften i slutningen af 2024 og Aller Media A/S skal stå for det, oplyser Radio- og tv-nævnet. I dag tilbringer selv små børn flere ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...