april

Tænketank om fremtidens biblioteker

Tænketanksmøde nr. 1

Blev afholdt den 25. april 2012 hos
Danmarks Biblioteksforening. 
Vartov, Store mødesal, Farvergade 27
1463 København K

Samarbejdet og det fælles output
Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Kommunernes Skolebiblioteksforening og Bibliotekschefforeningen har taget dette initiativ til at samle biblioteksverdenen på tværs i en tænketank. Vi vil på denne vis skabe forudsætningen for at skabe en samlet modelbeskrivelse af hvad fremtidens bibliotek er og indeholder, hvordan det ser ud, hvilke services der tilbydes og hvilke forventninger der er hos brugeren.

Derfor er det vigtigt at så mange forskellige parter som muligt deltager. De enkelte deltagere vil kunne bruge modellen til at omsætte til lokale forhold og bruge som pejlemærke for den fremtidige udvikling. Man vil kunne udvikle brugerperspektivet og udfolde det i en politisk kontekst i de langsigtede strategier. Der er også plads til dig, kontakt os hvis du vil være med.

Følg arbejdet på bloggen: fremtidensbiblioteker.blogspot.com/

Velkommen til arbejdet.
 
Tænketanksmøde nr. 1
25. april 2012 Vartov

Program

09.30   
Velkomst og kaffe

10.00 – 10.30
Rammerne for Tænketanken.
Direktøren for DB Michel Steen-Hansen fortæller om rammerne for projektet.
Der lægger op til diskussion af projekts videre forløb.
Mål – skal vi fokusere på undersøgelse og beskrivelse eller skal tænketanken også være dagsordensskabende?
Organisering – Skal styregruppen udvides? Skal der skabes flere arbejdsgrupper? Skal der ansætte fast konsulent eller skal vi i forløbet tilknytte en projektleder udefra?
Budget – finansieringsbehov og udgiftstilpasning. 
Se oplæg

10.45.-11.15
Gennemslagskraft i Tænketanken
Nick Allentoft stifter af denoffentligesektor.dk. Kommer med sig bud på bibliotekerne er centralnerven i et moderne og velfungerende demokrati, men indflydelse og position svarer ikke altid til den betydning, som biblioteket har. Hvordan kan bibliotekerne gennem tænketanken få gennemslagskraft og skabe en ny offensiv dagsorden og  placere det moderne biblioteket centralt i den offentlige debat. www.denoffentligesektor.dk  
Se oplæg

11.15-12.15   
Indholdet i Tænketanken

Oplæg fra sektorerne… 
Det digitale forskningsbibliotek toner frem i horisonten.
Ved Michael Cotta-Schønberg, formand for Forskningsbiblioteksforeningen

Dino og Digi – Skolebiblioteket som pædagogisk inkluderende funktion
Ved Gitte Frausing Kommunernes Skolebiblioteksforening – se oplæg

Folkebiblioteket i det modene demokrati
Ved Britta Bitsch Bibliotekschefforeningen – se oplæg

Modelprogram for fremtidens biblioteksbyggeri
Ved Jonna Holmgaard om Kulturstyrelsen og RealDanias Modelprogram for fremtidens biblioteksbyggeri – se oplæg

12.15-13.00
Frokost

13.00-13.15
Biblioteker og biblioteksbrug i tal
Michael Moos-Bjerre giver et vue over aktuel statistik, dokumentation og undersøgelser (af biblioteker og biblioteksbrug anno 2012)
www.moos-bjerre.dk
Se oplæg

13.15-14.15
Grupper på 6 mennesker arbejder med at beskrive:
Oplæg til workshops – hvor der arbejdes med hvilke emner der skal være fokus på og ideer til hvilke arbejdsgrupper der skal  nedsættes.

Fokus på:
-Kvalitative undersøgelse?
-Opinionsundersøgelse?
-Kvantitative undersøgelser?
-?

Der skabes en matrix af:
 Rummet
 Medier, services, viden
 Brugeren
Sat over for
 Folkebibliotek
 Skolebibliotek
 Fag- og forskningsbib
 
14.15-14.45
Vi samler op på input til det videre arbejde
 
14.45-15.15

VEJEN FREM
Der lægges op til hvordan arbejdet organiseres, samt tages stilling til de videre rammer for tænketanken.
Styregruppen har ansvaret for at vedtagelserne bliver udført samt at indkalde til næste møde i tænketanken.