Biblioteket styrker integrationen

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

16 juni, 2016

En helt ny undersøgelse fra Moos-Bjerre & Lange Analyse lavet for Danmarks Biblioteksforening viser at bibliotekerne er en af de centrale institutioner i forhold til at skabe integration. Bl.a. har hele 70% af indvandrere og efterkommere af indvandrere i Danmark fået personlig hjælp på biblioteket til at gennemføre skole eller uddannelse. Det tilsvarende tal for personer med dansk oprindelse er 41%.

Formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen siger ”Undersøgelsen viser netop bibliotekernes styrke, nemlig at de mange steder er den vigtigste institution til at skabe integration. Vi ved også at bibliotekerne bruges i langt større grad af indvandrere og efterkommere af indvandrere i Danmark end etniske danskere, fordi bibliotekerne bliver opfattet som en åben, værdineutral institution som har et bredt tilbud med bogudlån, lektie- og uddannelseshjælp, integration og fællesskab, læstlyst, demokrati og meget mere. Bibliotekerne løser i dag rigtig mange opgaver, til glæde og gavn for borgerne og samfundet.”

Den nye undersøgelse fra Moos-Bjerre & Lange Analyse lavet for Danmarks Biblioteksforening dokumenterer bibliotekernes store og vigtige indsats på integrationsområdet. Oplevelsen af man bliver en del af et fællesskab gør sig gældende for hele 68% af indvandrere som bruger biblioteket, mens 51% af biblioteksbrugerne med dansk oprindelse har samme oplevelse.

Undersøgelsen viser også, at bibliotekspersonalet for godt halvdelen (54%) af indvandrere og efterkommere af indvandreres vedkommende har hjulpet direkte med at gennemføre uddannelse eller skole, mens kun 25% af biblioteksbrugerne med dansk oprindelse har fået direkte hjælp af bibliotekspersonalet til at gennemføre skole eller uddannelse.

På Folkemøde 2016 debatteres bibliotekernes rolle ift. sociale samfundsudfordringer som f.eks. integration, udsatte børnefamilier, ensomhed, udkantsproblematikker mm. Skal bibliotekerne være en social institution og agere i grænselandet mellem bøger og socialt arbejde? Hvordan og hvor går grænsen?

Debatten indledes af Ahmad Mahmoud, hvis opvækst i høj grad er præget af biblioteket:
”Det Danske Folkebibliotek, og her tænker jeg helt konkret på Greve bibliotek, har dannet mig og gjort mig til den person, jeg er i dag. Her tænker jeg dannelsesbegrebet bredt, og spektret rummer både den sociale- og pædagogiske dimension. Så langt jeg husker tilbage, besøgte jeg biblioteket, hvor jeg valgte at komme alene, da det var mit fristed, min hemmelighed. Jeg erhvervede mig kulturel- og encyklopædisk viden, der udstyrede mig med færdigheder og holdninger, som i høj grad har formet min personlighed. Med andre ord så har biblioteket været mit transportmiddel og også rejsefælle på min dannelsesrejse, og jeg kan ikke takke nok”

I debatten på folkemødet deltager desuden Mogens Jensen, MF (S), Lisbeth Zornig, Paul Natorp fra Frivilligrådet, Louise Eltved Krogsgaard, udviklingskonsulent på projekt ’Småt Brændbart’, mens Tine Jørgensen, formand for Bibliotekarforbundet, er moderator.

Debatten finder sted i Kulturens Telt (G27) på Indermolen i Allinge, lørdag den 18. juni fra kl. 11:40

For yderligere oplysninger, kontakt
Lotte Hviid Dhyrbye,
Leder af Tænketanken Fremtidens Biblioteker, tlf. 2763 1494
Steen B. Andersen,
Formand for Danmarks Biblioteksforening, tlf. 3057 9985
Michel Steen-Hansen,
Direktør for Danmarks Biblioteksforening, tlf. 4030 5230

Open Call: Skal I skabe kulturdebat på Kulturens Plads?

Kulturens Plads er rammen om den kulturpolitiske debat på Folkemødet på Bornholm, og I kan også være med til at skabe debatten. I Danmarks Biblioteksforening ønsker vi ...

Digitaliseringen af bogmarkedet tager til

Årsrapporten for 2022 fra Kulturministeriets bogpanel viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Fra 2020 til 2021 ...