Årgang 2013, Nr. 3

Skal en kommune have en biblioteksleder?

Ifølge Nordvestnyt den 18. maj overvejer man i Kalundborg Kommune at omorganisere kommunens biblioteksvæsen, så det ikke længere fungerer som en selvstændig enhed, men som en ...

Danskernes Digitale Bibliotek går i dialog

Den 1. september skal folkebibliotekerne beslutte, om de ønsker at tilslutte sig Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). I slutningen af maj arrangerede DDB-koordinationsgruppen og ...

KOMBIT – valg af leverandør lige på trapperne

Den 17. maj i år sluttede fristen for afgivelse af tilbud på udvikling, udrulning og drift af fælles bibliotekssystem til 88 kommuners folke- og skolebiblioteker. Ved fristens ...

Biblioteket, sted for samtale

Brugernes adfærd og brug af det fysiske biblioteksrum er stadig et uudforsket område i bibliotekerne. Det bliver imidlertid til stadighed vigtigere end nogensinde at få den ...

Digital hjælp til virksomheder

Erhvervsstyrelsen og Kulturstyrelsen indgik i 2012 en samarbejdsaftale, hvor bibliotekerne blev tiltænkt en særlig opgave med at gøre de mindre it-parate virksomheder i stand ...

Den sidste biblioteksvejviser

I november 2012 udkom Biblioteksvejviser 2012/ 2013. Den kan købes her i Danmarks Biblioteksforening, og det har man kunnet siden 1971.Men udgave 2012/2013 blev den sidste. ...

Bibliotekerne etablerer forsøgsordning med eBib.dk

Den 7. maj 2013 kunne man i flere dagblade læse om, hvordan stort set halvdelen af danskerne nu får adgang til eBib.dk – de store forslags alternativ til eReolen.dk, der ...