2013

Interview: Første år med Kulturstyrelsen

Den 1. januar i år var det 12 måneder siden Kulturstyrelsen blev oprettet ved en sammenlægning af Styrelsen for Bibliotek og Medier, Kulturarvsstyrelsen og Kunststyrelsen. ...

Bibliotekschef årets kommunale leder

Den 50-årige leder af bibliotekerne i Hjørring, Benthe Hansen, blev i 2012 kåret til årets bedste faglige leder for sin evne til at styrke samarbejdet og understøtte ...

Købt er købt – også når det gælder e-bøger

Nu må vi i Norge have en boglov, som sikrer bibliotekernes mulighed for fremover at have en litteraturformidling uafhængig af formater, udtaler Norsk Bibliotekforening i en ...

DB om Klik eller licens

Siden efteråret 2011 har landets borgere kunnet låne e-bøger via eReolen, og det første år har været en stor udlånssucces og har skabt et regulært gennembrud for e-bogen i ...

Biblioteket som det 3. sted

Fra 1. april 2012 fik Kolding Bibliotek nye åbningstider. Foruden indførelse af morgenåbent alle hverdage kl. 8-10 med selvbetjening er biblioteket nu åbent om aftenen to ...

Nota på alle platforme

Nota, Danmarks biblioteksservice for blinde, svagtseende og andre synshandicappede samt ordblinde er, ifølge eget udsagn, en ung 60-årig og leverer til stadighed nye ydelser til ...

Bedre tag i unge ordblinde. Interview med Michael Wright

Nota-direktør Michael Wright fortæller, at Nota har flere større ting i pipelinen for 2013 lige nu. Helt konkret handler det om en god håndfuld opgaveindsatser: Nota vil ...

Det ny bibliotek.dk på trapperne

En langt mere perspektivrig udvikling er dog i fuld gang skriver Leif Andresen, Kulturstyrelsen, og Bo Weymann, DBC. Beta: brugere og biblioteker får indflydelseDen nye ...

Hovedbibliotek i Gågaden

Trods knappe krisetider er der rigtigt mange steder gang i kulturbyggeriet. Næste store biblioteksåbning står Herning for, når kommunens nye hovedbibliotek åbner i midtbyen. ...