2013

Har biblioteket en chance, når solen skinner?

Når sommeren er på vej, og stranden fyldes med mennesker, kommer der så også folk på biblioteket? Nu skinner solen, og jeg kan ikke lade være at tænke på, om tiden ikke ...

Biblioteket er en guldgrube, sommerinterview med kulturministeren

På Folkemødet midt i juni kan man møde landets radikale kulturminister, Marianne Jelved. Som omtalt her i Danmarks Biblioteker nr. 2, har ministeren fokus på og ønsker at ...

Folkemøde 2013

Sommerens store demokratitræf vokser med rekordfart. Der er lagt op til et gigantisk diskussionsforum og 72 timer med politik, når Bornholm for tredje gang er vært for ...

Norsk e-bogsforlig i sigte

I formålsparagraffen til det forslag til en ny folkebibliotekslov, som den norske kulturminister Hadia Tajik fremsatte overfor Stortinget i begyndelsen af maj i år, præciseres ...

På kulturel rundrejse i Norge

I nordiske bibliotekskredse har det ofte undret, at folkebibliotekerne i et så velstående samfund som det norske, hvad økonomi angår, halter betragteligt efter, ikke bare ...

SOCLE DU MONDE – hvad kan vi lære?

Alle kultur- og kunstprojekter drømmer om et godt samarbejde med sponsorer fra den private sektor. Ikke bare som tilskud til enkeltstående projekter men også til vedvarende, ...

Godsbanen: Det nye kulturlaboratorium i Aarhus

Godsbanen fra 1921 og oprindeligt Danmarks største godsbane-anlæg blev nedlagt i 2000 og ved hjælp af midler fra Realdania og Aarhus Kommune genåbnet i 2012 som ...

‘Kulturen er den ilt, der får kommunen til at hænge sammen!’

Det første drejer sig om, siger Flemming Olsen, at vi alle sammen skal blive dygtigere. Den ufaglærte skal blive faglært, den faglærte skal videreuddannes osv. Det andet om, ...

Antropologi og interaktivt design er nøgler til fremtidens bibliotek

Ballerup Bibliotek skal vende vrangen ud og facaden ændres radikalt i fremtiden, hvis biblioteket skal appellere til flere. Alt det der foregår inde bag murene skal også være ...