2013

Skal en kommune have en biblioteksleder?

Ifølge Nordvestnyt den 18. maj overvejer man i Kalundborg Kommune at omorganisere kommunens biblioteksvæsen, så det ikke længere fungerer som en selvstændig enhed, men som en ...

Danskernes Digitale Bibliotek går i dialog

Den 1. september skal folkebibliotekerne beslutte, om de ønsker at tilslutte sig Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). I slutningen af maj arrangerede DDB-koordinationsgruppen og ...

KOMBIT – valg af leverandør lige på trapperne

Den 17. maj i år sluttede fristen for afgivelse af tilbud på udvikling, udrulning og drift af fælles bibliotekssystem til 88 kommuners folke- og skolebiblioteker. Ved fristens ...

Biblioteket, sted for samtale

Brugernes adfærd og brug af det fysiske biblioteksrum er stadig et uudforsket område i bibliotekerne. Det bliver imidlertid til stadighed vigtigere end nogensinde at få den ...

Digital hjælp til virksomheder

Erhvervsstyrelsen og Kulturstyrelsen indgik i 2012 en samarbejdsaftale, hvor bibliotekerne blev tiltænkt en særlig opgave med at gøre de mindre it-parate virksomheder i stand ...

Den sidste biblioteksvejviser

I november 2012 udkom Biblioteksvejviser 2012/ 2013. Den kan købes her i Danmarks Biblioteksforening, og det har man kunnet siden 1971.Men udgave 2012/2013 blev den sidste. ...

Bibliotekerne etablerer forsøgsordning med eBib.dk

Den 7. maj 2013 kunne man i flere dagblade læse om, hvordan stort set halvdelen af danskerne nu får adgang til eBib.dk – de store forslags alternativ til eReolen.dk, der ...

Digitale principper – og en nation af litteraturlæsere

Danmarks Biblioteksforening har netop afsluttet sit store og traditionsrige årsmøde, hvor flere markante politiske udspil kom på bordet. Kulturminister Marianne Jelved deltog ...

Roser til folkebiblioteket

Trods emne for store besparelser siden kommunalreformen er biblioteket populært, viser en undersøgelse offentliggjort 5. april 2013 af Kulturstyrelsen. Her fortæller ...