2019

Hvad betyder målrettede bibliotekstilbud til unge under uddannelse?

Den 14. marts offentliggjorde Odense Biblioteker og Borgerservice på vegne af de seks centralbiblioteker rapporten National analyse af bibliotekstilbud til ungdomsuddannelserne ...

Om bibliotekets værdi som samfundets delte sted. Interview med Christian Lauersen

Hovedbiblioteket på Dronning Margrethes Vej i Roskilde, åbnet i 1961, har været under renovering et par gange siden. Nu er de i gang igen med et større fornyelsesprojekt til ...

En ny biblioteksetik

Bibliotekerne har længe været førende i vejledning af borgerne i anvendelsen af ny informationsteknologi, nye digitale medier og digitale redskaber.  Der er ingen tvivl ...

Funktionsguiden: Sådan indretter man et bibliotek.

I disse år gennemgår det fysiske bibliotek en renæssance i både Danmark og i udlandet. Lånerne er blevet til aktive brugere, og derfor vokser behovet for at tænke nyt og ...

NY MALT

Borgmester Ole Bollesen (A) kunne i februar 2018 sammen med Dagmar Brendstrup, formand for fonden Den nye Maltfabrik, tage første spadestik til det store byggeprojekt. Den gamle ...

Forskningsbibliotekerne & Fremtiden. Ny rapport – spørgsmål til Svend Larsen

Danmarks Biblioteker har bedt Svend Larsen, direktør for Det Kgl. Bibliotek og medlem af arbejdsgruppen, kommentere på rapporten. Fra 2017 fusionerede Det Kongelige Bibliotek og ...

Biblioteket, som ingen andre steder

At biblioteket er langt den mest besøgte kulturinstitution betyder, at det for mange mennesker er deres indgang til ikke alene kultur, kundskaber og indsigt, men også til ...

Brug sprogsporet.dk

Biblioteker i 45 af landets kommuner indgår i et nyt nationalt samarbejde, hvor alle voksne i barnets hverdag er medspillere i det tidlige sprogs udvikling. Børn får deres ...

Guidet Fællessang

Kulturoplevelser og -aktiviteter bruges i disse år til at skabe fællesskaber, øge livsglæden og den mentale sundhed hos borgerne. Det sundhedsfremmende arbejde er et ...