Biblioteket, som ingen andre steder

Skrevet af

8. april, 2019

At biblioteket er langt den mest besøgte kulturinstitution betyder, at det for mange mennesker er deres indgang til ikke alene kultur, kundskaber og indsigt, men også til fællesskabet. Derfor er det også meget naturligt, at vi har debat om, hvordan vi skal skabe rammerne om fremtidens biblioteket. Hele 2018 har faktisk været fyldt med debat om bibliotekerne og deres samfundsmæssige betydning. Og det fortsætter.

Kulturministeren og KL har også taget handsken op og vil debattere fokus og rammerne. Det er noget af det, der vil fylde på Det Bibliotekspolitiske Topmøde, når vi mødes den 11. og 12. april i Esbjerg Musikhus.

Bibliotekerne kan nemlig spille en helt afgørende rolle som generator for den samfunds-mæssige udvikling – både for lokalsamfundet og nationalt. Derfor er det også naturligt, at rammerne hele tiden diskuteres. Vi skal blot passe på, at det ikke kommer til at dreje sig om, hvad bibliotekerne IKKE skal. For selvfølgelig skal bibliotekerne holde fokus og gøre det, de er bedst til. Nemlig fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og gøre det, så det understøtter menneskers mulighed for at udvikle sig og for at deltage i det moderne samfund.

Biblioteket er nemlig – som ingen andre steder – og det holdepunkt, som også i fremtiden kan danne indgang til læse- og kulturoplevelser og til samfundet.

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde sætter vi temaerne op for, hvilke nødvendige indsatser biblioteker skal være med til at understøtte i dag.

•  En National Læsestrategi, der sikrer, at Danmark fortsat er en læsende nation bakket op af en bred koalition
•  Biblioteket som stedet for møder og debat om aktuelle spørgsmål og rammen om menneskers deltagelse i den demokratiske samtale
•  Revitalisering af Det samarbejdende Biblioteksvæsen, så det fortsat på tværs af stat, kommuner og sektorer kan sikre det enkelte menneskes indgang til reel viden og information.

Bibliotekerne favner bredt og har i den grad tilpasset sig det moderne samfund. Den store omstillingsparathed i sektoren må dog aldrig blive en sovepude eller påskud for ned-skæringer hos beslutningstagerne. Bibliotekerne er nemlig på mange måder under pres på trods af den store brugertilfredshed, de mange besøgende og den markante stigning i det digitale brug – og samfundets behov for dets kompetencer.
Bibliotekerne er blandt de kulturinstitutioner, der skæres allermest ned på i disse år samtidig med stigende digitale omkostninger. Mange kommuner har skåret helt ind til benet, så der nogle steder er langt imellem det personale, som stadig er bibliotekets kerne og udgør et solidt anker for de mange brugere i en nyheds- og kulturstrøm af enorme dimensioner med megen misinformation og Fake news. Samtidig ser vi store omlægninger i det statslige engagement i bibliotekerne og den digitale infrastruktur.

Dét krydspres, der er mellem borgernes øgede brug af bibliotekerne og de nedskæringer og omlægninger, bibliotekerne nogle steder oplever, er det centrale, når vi sætter temaerne til debat på Det Bibliotekspolitiske Topmøde.

Biblioteket er nemlig – som ingen andre steder! Det skal det også være for fremtidens generationer. Det skal du og Danmarks Biblioteksforening være med til at sikre.

God debat på Topmødet.  
 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i 'Danmarks Biblioteker' nr.2, 2019.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

LEDER Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Vi har lige taget vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra ...

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Tolerance eller hvad?

LEDER Danmark er et tolerant land, danskerne er tolerante. Eller rettere sådan er det billede af os selv, vi godt kan lide. Holder det? Man kan nogle gange godt blive i tvivl. ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...