Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Skrevet af

11. december, 2023
Download hele magasinet som pdf:

LEDER

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Vi har lige taget vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 – og se, hvor dens formål trænger til eftersyn. Biblioteket er i en ny virkelighed, og er i dag ikke alene et hus for bøger men i høj grad også for mennesker. For indsigt, udsyn – for dannelse og demokrati. 

Tiden er præget af voldsomme forandringer. Vi ser det i en konfliktfyldt og polariseret verden, som påvirker alle samtidig med, at teknologien og den kunstige intelligens ændrer både vores måde at arbejde og være menneske på, på godt og ondt. Men det stiller nye krav til at kunne indgå i den demokratiske samtale og skelne det virkelige fra det kunstige. Det kræver også, at vi styrker vores uenighedskompetencer og sætter bibliotekets rolle i spil som dannelses- og velfærdsinstitution.

Alex Vanopslaghs (LA) forslag tidligere i år, skal han have tak for. Han skrev, vi skal have færre biblioteker, fordi folk låner færre bøger. Det rejste en sand lovestorm omkring biblioteket fra brugere til minister.

For mig var det det lidt en hønen-og-ægget historie. For 1) mon ikke lånertallet havde været det samme, hvis bibliotekerne havde haft lige så mange bibliotekskroner osv. at gøre godt med som tidligere og 2) bibliotekerne i dagens Danmark skal en hel masse andet, har han mon forstået formålet med biblioteket i dag? Bøger, og alt hvad biblioteket bruger energi på, er midler. Formålet med biblioteket er ikke som sådan bøger men dét, biblioteket kan gøre for og ved os mennesker. Løfte, danne og styrke os – som oplyste mennesker og som demokratiske borgere i vores samfund.

Det er en væsentlig årsag til Danmarks Biblioteksforenings stærke ambition om og politiske fokus på at få skabt en opdateret bibliotekslov, der styrker bibliotekernes muligheder. Det kræver et stærkt fagligt fokus at få argumenteret bibliotekernes nødvendighed ind på den prioriterede politiske dagsorden, når regeringen skaber lovprogrammer. Derfor skal vi have styrket det grundlæggende faglige arbejde i bibliotekerne. Ikke blot de klassiske bibliotekariske færdigheder, som er under pres og tiden råber på, men vi skal også styrke de relationelle kompetencer for at inddrage og modvirke polariseringen, ved at udstyre mennesker med muligheder for at kunne deltage i samfundet. Uanset hvad deres baggrund måtte være.

Det vil Danmarks Biblioteksforening kæmpe for. Selv og sammen med vores mange partnere som f.eks. andre centrale aktører, Bibliotekschefforeningen, Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre og DM, som lige er blevet medlem af Danmarks Biblioteksforening efter sammenslutning med Forbundet Kultur og Information (KI) 1. november. Stort tillykke til KI-medlemmerne, der havde modet til et massivt ja, og til formanden og hovedbestyrelsen, der i princippet turde nedlægge sig selv, og nu er genopstået i DM-regi.

Også i Danmarks Biblioteksforening har vi sat fornyet fokus på en styrket organisation. Og her vil jeg gerne fremhæve og slå et slag for DB’s faglige ben. Dét, der gør DB unik, er netop vores medlemmer, her kæmper kommunernes politikere og biblioteksfolket side og side for biblioteket af kvalitet. Og for borgernes adgang til indsigt, udsyn og egen dannelse. 

Lad os sammen kridte skoene og arbejde for en bibliotekslov med et fremadrettet, opdateret formål. Så ingen kan være i tvivl om bibliotekets betydning for vores demokrati, og hvad biblioteksopgaverne er i dag!

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Tolerance eller hvad?

LEDER Danmark er et tolerant land, danskerne er tolerante. Eller rettere sådan er det billede af os selv, vi godt kan lide. Holder det? Man kan nogle gange godt blive i tvivl. ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...

Klimakrisen er konkret, nærværende og højaktuel

LEDER Klimakrisen, den globale opvarmning mv. er almindeligt anerkendt… efterhånden. COP27, klimakonferencen, er netop afsluttet med et magert resultat. En erklæring fra ...