Tolerance eller hvad?

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Skrevet af

Paw Østergaard Jensen (A)

15 juni, 2023
Download hele magasinet som pdf:

LEDER

Danmark er et tolerant land, danskerne er tolerante. Eller rettere sådan er det billede af os selv, vi godt kan lide. Holder det?

Man kan nogle gange godt blive i tvivl. Især når børneprogrammer bliver genstand for smædekampagner på sociale medier, får negativ opmærksomhed i nyhedsudsendelser og gøres til genstand for holdningspolarisering i en sjældent set grad. Kritik er en ting, hadtale en helt anden.

Onkel Reje bliver skældt ud for sin frækhed og angiveligt grænseoverskridende opførsel. Jeg tænker så på min barndoms Kaj og Andrea, der sang om “missetanden”, og hvad dét ville blive til, når man bakker ‘snagvendt’…

Dansk børne-TV har været og er fortsat vidt berømt. Jeg tror, det er fordi, det er i børnehøjde, det ér simpelthen sjovt på børnenes præmisser. Så hvorfor denne nye kritik? Er vi blevet bornerte eller fordømmende? Vi så det også på Frederiksberg Bibliotek midt i april, hvor nogle få ‘ville beskytte børnene’ imod et dragshow, der indgik i en børnekulturnat. Vi har set det i balladen om tv-figuren John Dillermand i 2021. Enkelte vil skærme vores børn, pakke dem ind i vat. Andre voksenforargede prøver at skabe problemer omkring ting, børn finder sjove.

Jeg tror, man tillægger børn et voksenperspektiv for at promovere en art ny puritanisme via de sociale medier.
De er blevet en politisk kampplads, hvor også landspolitikere udtaler sig mere end nogensinde. 00’erne bød på mange værdipolitiske debatter, og begreber som nultolerance og normalisering var populære.
Men hvis det normale bliver smallere, og der ikke er tolerance, er der ikke langt til at føle sig forkert og anderledes; måske endda til en diagnose og behandling. Flere børn og unge end nogensinde mistrives – og stadig flere medicineres. Bliver der lavere til loftet, støder flere mod det og mistrives mentalt og fysisk.

Samlet set – hvor bringer det vores mellemmenneskelige relationer og værdier hen? I hvert fald ikke til et retvisende billede af, at vi danskere er tolerante, rummelige og nysgerrige.

Bibliotekerne er lokalsamfundets fælles sted for viden, oplevelser og refleksion. De skal gå forrest, vi har et ansvar her. Her skal man kunne finde litteratur, hvori man både kan spejle sig selv og blive klogere på det fremmede. Som også i bibliotekets arrangementer i øvrigt. Som konceptet ‘menneskebiblioteket’ hvor man kan låne et menneske at snakke med, spørge om alt og blive klogere gennem mødet.

Ikke mindst på børnebibliotekerne må vi godt udfordres og udvikle vores ‘verdenssyn’. På børnenes præmisser selvfølgelig. Ligesom dét historisk og aktuelt er en naturlig del af dansk børne-TV, når det er bedst.

En side vi måske kunne give mere plads og omhu. Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har lige lanceret kulturredegørelsen. Spændende læsning, som vi vil tale meget mere om hele året. Fokus er bl.a. på børns læselyst, gaming og nettet og den slags samt adgang til musikskoler og kulturpas. Alt sammen vigtigt, men vi må ikke glemme noget centralt. Børnekultur skal være generøs og give børn rum til undren og nysgerrighed. Gerne med gode grin og humor.

God sommer!

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...