2020

Set fra MIN stol

Efter et år med corona: Vejle Bibliotekerne på vej mod 2021. Træder vi et skridt tilbage kan vi i Vejle kigge tilbage på et år, hvor kravene om forandringer på ...

VOXPOP December 2020: Virkeligheden & Bibliotekerne 2021

Meldingerne er, måske lidt overraskende med COVID-19 udfordringerne in mente, entydigt præget af masser af energi, målrettet fokus og ny biblioteksudvikling over en bred kam. ...

Det digitale stiger – og bogen holder skansen

Bogen som medieformat er langt fra død eller i fare for at forsvinde i Danmark, viser Bogpanelets årsrapport. Den viser også, at bogforbruget og læsevaner fortsat undergår en ...

Bred politisk opbakning er afgørende for Albertslunds kulturliv og ny kulturpolitik

Efter et år med svære budgetudfordringer, ser Albertslund nu fremad. Hvordan ser du bibliotekets rolle i fremtiden, hvor Hedemarken er nedlagt? – Biblioteket har altid ...

Albertslund Bibliotek er landet på den anden side

Efter budgetbesparelserne ser vi frem ad. Målet er et bæredygtigt bibliotek som aktiv medspiller i verden. Højt på dagsordenen står et forstærket fokus på litteraturen, ...

Nordic Journal of Library and Information Studies

NJLIS, nyt nordisk videnskabeligt, peer reviewed, tidsskrift, belyser med aktuelle artikler tendenser inden for LIS, biblioteks- og informationsstudier. Redaktionskomiteen består ...

Hjemløs med biblioteket

At være uden hjem er nok noget af det mest udsatte, et menneske kan være. Søren Dahl Nielsen og hans mor stod i tre år uden bolig. I den tid var folkebiblioteket et afgørende ...

Kulturens sammenhængskraft og andre aktuelle indspark til en ny dansk kulturpolitik

Kulturen er for den tid, vi lever i lige nu, blevet vigtigere end nogensinde før. Og ikke kun på grund af corona. Kulturen skal være med til at danne sammenhængskraft i vores ...

Kulturen holder samfundet sammen: Tre indspark til en ny dansk kulturpolitik

Vi skal turde dyrke det perfekte. Det vil sige, vi skal sørge for, at der er de bedste rammer inden for alle kunstformer, så vi kan udvikle og understøtte de største talenter, ...