EBLIDA 2018

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

2 april, 2019

Danmarks Biblioteksforening er også foreningen, som bakker op om bibliotekernes internationale engagement, specielt fordi der ikke er ret mange andre, der støtter dette nødvendige arbejde. Et engagement vi finder utroligt vigtigt i en stadig mere global verden, hvor digital lovgivning o.l. bliver stadig mere international. Hovedfokus er at sikre adgang, også i en digital tid. Vi søger derfor at få valgt danskere til de centrale organer i både den globale biblioteksorganisation IFLA og den europæiske EBLIDA. Det er da heldigvis også lykkedes – ikke mindst pga. de mange ildsjæle, som trofast kæmper bibliotekernes sag, også når den bliver fremmedsproget.

Steen Bording Andersen, DB formand, er medlem af og aktiv i EBLIDA’s Executive Committee. Hovedfokus i 2018 har været at markere sig i Bruxelles og andre relevante steder som indspark til EU-præsident Claude Junckers Digital Single Market Strategy-proces. Den startede i 2015 og afsluttes i foråret 2019 inden valget til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019. Det handler om EU's indsats for at sikre smidige vilkår bredt set for videreudvikling af det digitale samfund, herunder bl.a. se på ophavsretten, se TEMA 3.
 

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Pejlemærker for fremtidens biblioteker
» Pejlemærker 2018
» Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres
» DB opfordring
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet
» Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet
» Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet
» Folkebiblioteket, Fake News & Fakta
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» e-bøgerne og copyright
» Formidling af digitale tjenester
»  Formidling til læsesvage 
» DB opfordring
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2018
» IFLA 2018
» Øvrigt internationalt
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
» DB sætter dagsordenen
» Via debat, idéudveksling og kampagner
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2018
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2018
  TÆNKETANKEN FREMTIDENS BIBLIOTEKER
» Et år med fokus på børns læselyst
  LÆSERNES BOGPRIS
» Sara Omar vandt Læsernes Bogpris 2018

 

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...