Skrevet af

7. november, 2011

EBLIDA er en europæisk biblioteksforening, hvis primære formål er at lobbye på EU-niveau i sager, der har indflydelse på bibliotekerne. Det drejer sig bl.a. om digitale rettigheder, livslang læring og bibliotekernes rolle i informationssamfundet.

Copyright
EBLIDA er specialist i copyright og copyright-lovgivningernes indflydelse på bibliotekernes arbejde.
EBLIDA har haft stor indflydelse på det såkaldte INFOSOC-direktiv som Europa Parlamentet og Rådet vedtog i 2001.
INFOSOC-direktivet har til formål at harmonisere visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet. EBLIDAs lobbyarbejde har gjort, at direktivet er blevet blødt en del op i forhold til sit udgangspunkt, hvor det ikke var særligt biblioteksvenligt. Dette har været vigtigt også for danske biblioteker, da dansk lovgivning skal harmoniseres i forhold til direktivet.

EBLIDA er også involveret i andet copyright-arbejde under navne som ECUP, CECUP og TECUP, der på hver på sin måde arbejder med at identificere copyright problemer og udbrede kendskab til copyright. 

Andet arbejde
EBLIDA arbejder også med bibliotekernes rolle i informationssamfundet i andre sammenhænge. Det drejer sig bl.a. om at positionere bibliotekerne i forhold til WTO og GAT, ligesom EBLIDA har arbejdet på at sikre, bibliotekerne bliver medtænkt, når der bliver udarbejdet internationale retningslinier for livslang læring. Foreningen er desuden involveret i det store PULMAN projekt, der under EU arbejder for at samle og udvikle retningslinier for biblioteksarbejde i det digitale samfund.

EBLIDAs organisation
EBLIDA blev dannet i 1992 af biblioteksforeninger i Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Holland, Portugal, Spanien og Storbritannien.
EBLIDA er opbygget med et råd (council) som øverste myndighed og en bestyrelse (executive committee). EBLIDAs sekretariat ligger i Holland, og det har, hvad der svarer til to fuldtidsansatte.

DB repræsenteres i EBLIDAs Executive Committee fra august 2021 af Andrew Cranfield, leder af Biblioteker og Kulturinstitutioner i Tønder Kommune. Cranfield efterfølger Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening, der har varetaget posten 2015-2021. Mens Steffen Nissen, leder af OBB udviklingsafdeling, er medlem for DB i EBLIDA's ELSIA Expert Group (European Libraries and Sustainable development Implementation and Assessment), som har fokus på implementering af FN's 2030 Agenda i de europæiske biblioteker.

‘Sammen om lesing’ – ny norsk læsestrategi 2024-2030

Norske børn og unge læser dårligere end tidligere, og derfor har den norske regering lanceret en ny læsestrategi

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Helping libraries help Europeans

Europæiske biblioteksforeninger udgiver manifest til EP-valget, bl.a. om at sikre lige adgang til kultur og uddannelse.

Valg i EBLIDA

Den europæiske biblioteksorganisation EBLIDAs nomineringsfase er overstået, nu skal der vælges både EBLIDA præsident og medlemmer til Executiv Committee. Der kan stemmes ...

Amerikanske unge har genfundet biblioteket

Unge amerikanere, som over there gerne omtales som Gen Z, bruger bibliotekerne i højere grad end de ældre generationer. En rapport fra den Amerikanske Biblioteksforening, ALA, ...

Ny direktør for EBLIDA

Den 1. februar 2024 er første arbejdsdag for EBLIDAs nye direktør Mikkel Christoffersen. Han efterfølger Giuseppe Vitiello, som forlod EBLIDA i december 2023. Mikkel ...

IFLA 2024 i Dubai er aflyst

IFLA meddeler, at the Emirates Library and Information Association har trukket deres invitation om at afholde IFLA 2024 i Dubai tilbage. Planerne om at IFLA 2024 skulle afholdes i ...

Thailandske politikere i Danmark for at høre om demokrati og biblioteker

I slutningen af august 2023 var en gruppe politikere fra det thailandske parti ’Move Forward Party’ på besøg i Danmark for at høre mere om dansk demokrati, herunder om ...