EBLIDA

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

7 november, 2011

EBLIDA er en europæisk biblioteksforening, hvis primære formål er at lobbye på EU-niveau i sager, der har indflydelse på bibliotekerne. Det drejer sig bl.a. om digitale rettigheder, livslang læring og bibliotekernes rolle i informationssamfundet.

Copyright
EBLIDA er specialist i copyright og copyright-lovgivningernes indflydelse på bibliotekernes arbejde.
EBLIDA har haft stor indflydelse på det såkaldte INFOSOC-direktiv som Europa Parlamentet og Rådet vedtog i 2001.
INFOSOC-direktivet har til formål at harmonisere visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet. EBLIDAs lobbyarbejde har gjort, at direktivet er blevet blødt en del op i forhold til sit udgangspunkt, hvor det ikke var særligt biblioteksvenligt. Dette har været vigtigt også for danske biblioteker, da dansk lovgivning skal harmoniseres i forhold til direktivet.

EBLIDA er også involveret i andet copyright-arbejde under navne som ECUP, CECUP og TECUP, der på hver på sin måde arbejder med at identificere copyright problemer og udbrede kendskab til copyright. 

Andet arbejde
EBLIDA arbejder også med bibliotekernes rolle i informationssamfundet i andre sammenhænge. Det drejer sig bl.a. om at positionere bibliotekerne i forhold til WTO og GAT, ligesom EBLIDA har arbejdet på at sikre, bibliotekerne bliver medtænkt, når der bliver udarbejdet internationale retningslinier for livslang læring. Foreningen er desuden involveret i det store PULMAN projekt, der under EU arbejder for at samle og udvikle retningslinier for biblioteksarbejde i det digitale samfund.

EBLIDAs organisation
EBLIDA blev dannet i 1992 af biblioteksforeninger i Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Holland, Portugal, Spanien og Storbritannien.
EBLIDA er opbygget med et råd (council) som øverste myndighed og en bestyrelse (executive committee). EBLIDAs sekretariat ligger i Holland, og det har, hvad der svarer til to fuldtidsansatte.

DB repræsenteres i EBLIDAs Executive Committee fra august 2021 af Andrew Cranfield, leder af Biblioteker og Kulturinstitutioner i Tønder Kommune. Cranfield efterfølger Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening, der har varetaget posten 2015-2021. Mens Steffen Nissen, leder af OBB udviklingsafdeling, er medlem for DB i EBLIDA's ELSIA Expert Group (European Libraries and Sustainable development Implementation and Assessment), som har fokus på implementering af FN's 2030 Agenda i de europæiske biblioteker.

Dansk Biblioteksforeningsformand genvalgt til bestyrelsen for europæisk lobbyorganisation

Danmarks Biblioteksforenings formand og formand for kulturudvalget i Aarhus, Steen Bording Andersen, er netop blevet genvalgt til Executive Committee i EBLIDA – The European ...

Let’s Rethink – Europæisk bibliotekspolitisk topmøde i Aarhus

Den 3. og 4. maj mødes kulturpolitikere og biblioteksfolk fra hele Europa til bibliotekspolitisk topmøde på Dokk1 i Aarhus. De skal blandt andet diskutere den manglede adgang ...