Gode kulturtilbud er vigtige for kommunerne, når nye borgere skal tiltrækkes

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

12 april, 2016

En undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening viser, at et veludviklet kulturtilbud i kommunen betyder rigtig meget for folks lyst til at bosætte sig. Specielt de veluddannede lægger stor vægt på et godt kulturtilbud i kommunen, og kulturen er i det hele taget afgørende for hvordan de enkelte kommuner udvikler sig.

Derfor bruger stadig flere kommuner også kultur og biblioteker i deres strategiske udvikling, et tema som vil være den røde tråd for Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Horsens den 14. og 15. april.
Op imod 500 kulturpolitikere og fagfolk fra hele landet samles i Forum Horsens når Danmarks Biblioteksforening her afholder årets vigtigste bibliotekspolitiske konference.

Foreningens formand Steen B. Andersen (A), kulturudvalgsfmd. i Aarhus siger i anledning af undersøgelsen:
”Dette er simpelthen en pointe, som kommunerne bør minde sig selv om igen og igen: vil man tiltrække de gode skatteborgere, så sørg for at kulturtilbud, herunder biblioteket, er veludviklet og tidssvarende.
Det er markant hvor stor vægt borgerne lægger på gode lokale kulturtilbud, når de vælger bopælsadresse. Her bør de kommunale politikere særligt tænke på biblioteket, der som landets største kulturinstitution med 36 mio. årlige besøgende, er det helt naturlige mødested i kommunen.”

Forskellige steder i landet har kommunerne nu for alvor fået øje på denne pointe. F.eks. i Herning, som udvikler hele bymidten og skaber liv med og omkring biblioteket, og i Helsingør hvor man har nyskabt hele området omkring nedlagt industri med et Kulturværft, hvor omdrejningspunktet er et nyt bibliotek.

Det ses også tydeligt i Roskilde, hvor biblioteket er med at skabe en hel ny musikbydel, og i Silkeborg hvor man med Campus Bindslevs bruger biblioteket som kittet mellem grundskole og ungdomsuddannelserne.
Man ser også pointen udmøntet i de byer, hvor bibliotekerne er omdrejningspunkt i digitaliseringsstrategierne, både fordi bibliotekerne har den digitale førertrøje på, men også fordi det er her borgerne mødes, og ikke mindst møder op for at få hjælp og nye kompetencer. Mange kommuner bruger desuden biblioteket som stedet hvor integrationen tager fart, hvad enten det er nytilkomne flygtninge eller utilpassede anden generationsindvandre.

I forlængelse af undersøgelsen bemærker Steen B. Andersen desuden, at:
”Næsten halvdelen af de adspurgte videreuddannede, som er flyttet inden for de sidste 10 år har angivet, at tilstedeværelsen af et godt kulturelt tilbud i kommunen betød noget ved valget af bopælskommune.
For kortuddannede var det kun hver 4. som angav gode kulturtilbud som betydende for valg af kommune. Det står således virkelig meget på spil for kommunerne, når de skal planlægge og udvikle de lokale kulturtilbud” slutter formanden for Danmarks Biblioteksforening.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 52 30

Pressen er velkommen på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Horsens den 14. og 15. april.
Ønskes deltagelse, kontakt informationskonsulent Michael Hartz Larsen, tlf. 2284 0865

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...

En stigning i brugen af bibliotekerne

Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud? Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye store vidensprojekt ...

Nye tal for bogmarkedet

Bogmarkedet oplevede to fremgangsrige år i 2020 og 2021 under COVID-19-pandemien, hvor mange danskere fordybede sig i bøgerne. Tallene for bogmarkedet er stabiliseret i 2022, ...

Selvfølgelig skal bibliotekerne udvikle sig. Men fokus er stadig på litteratur og læselyst

For tiden er der igen debat om folkebibliotekerne, og hvordan de skal udvikles. Det er godt, for folkebiblioteket skal som landets mest besøgte kulturinstitution løbende ...

Regeringen vil give milliard til kulturlivet

Over de næste fire år vil SVM-regeringen afsætte næsten 1,1 milliard kroner til kulturområdet. Med regeringens udspil til finanslov lægges der op til at sætte handling bag ...

Biblioteker er milliarder værd

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England. ...

5. Kulturbarometer er offentliggjort

Applaus’ 5. Kulturbarometer-måling i 2022-23 er udkommet. Kulturbarometeret er en række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til ...

Kulturpolitisk redegørelse til debat

Den 25. maj debatterede Folketinget den første kulturpolitiske redegørelse i mere end 25 år. Debatten skal være et startskud frem mod en samlet kulturpolitik. Debatten i ...