IFLA

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

10 maj, 2016

IFLA er en international biblioteksforening, der har biblioteksforeninger, biblioteker og andre biblioteksinstitutioner som medlemmer. IFLA har tre mål. Foreningen vil fremme biblioteker og informationsservicer af en høj service, øge forståelsen for, hvor vigtigt det er med gode biblioteks- og informationsservicer og repræsentere medlemmernes interesser i hele verden. IFLA har bl.a. vedtaget et internetmanifest og den såkaldte Glasgow deklaration, der handler om intellektuel frihed og demokrati.

Trend Report
IFLA har skabt en særdeles spændende trendrapport. I den analyserer prominente fag- og informationseksperter udviklingen i informationssamfundet. Rapporten er inddelt i fem trends, formuleret som udsagn om nogle af de helt centrale udfordringer, alle skal holde øje med, når informationsmængderne vokser og nye teknologier kommer til. Disse tendenser vil påvirke hele samfundet på afgørende vis – både de offentlige institutioner, de private virksomheder og alle borgere. De er også vigtige pejlemærker, når vi skal videreudvikle bibliotekerne. På den baggrund har Danmarks Biblioteksforening fået oversat de fem trends til dansk til brug for kommunale som nationale diskussioner og strategier.
Hent den danske version af IFLA Trend Report

Sektioner og divisioner
IFLA har over 1.600 medlemmer i ca. 150 lande. Medlemmerne arbejder sammen på tværs af landegrænser i forskellige divisioner, der igen er inddelt i sektioner. Divisioner, sektioner og underudvalg under disse arbejder med forskellige emner. Folkebibliotekssektionen har udgivet nye retningslinier for folkebiblioteker, og sektionen for Biblioteksbetjening af handicappede har lavet Biblioteksbetjening for ordblinde og Let læste tekster, der begge er oversat til dansk, og som DBs forlag har udgivet.

IFLA har også kontorer og specielle programmer for områder, som foreningen har valgt at prioritere. Det gælder f.eks. kontoret for ytringsfrihed, FAIFE, som den danske biblioteksverden har gjort en stor indsats for at få oprettet.

Den store, årlige konference
Medlemmerne af IFLAs sektioner arbejder via mail, telefon og møder. Det største og vigtigste møde er foreningens årlige konference. På disse konferencer mødes medlemmerne for at få nyt fagligt input, og de, der er aktive i sektionerne, præsenterer det arbejde, de har lavet i årets løb og diskuterer det videre arbejde. WLIC 2021(Virtual), WLIC 2022 Dublin.

Konferencerne har tætpakkede programmer med dagsordensættende møder i udvalg, workshops om de emner, de enkelte sektioner har valgt at tage op, og plenum møder, hvor foreningens fremtid og samlede politiske udspil diskuteres.
For førstegangs deltageren kan det være et forvirrende sted, fordi der foregår så mange aktiviteter på én gang, og fordi en stor del af møder og workshops bygger på arbejde, der blev præsenteret året før. Deltagere, der har bare lidt kendskab til disse årlige konferencer, opdager dog hurtigt, at der foregår en utrolig stor erfaringsudveksling på globalt niveau, og at det er her, der bliver sat nye globale dagsordener.

DB medlemmer i IFLA 2021-2023

Danmarks Biblioteksforening anbefaler at IFLAs verdenskongres ikke afholdes i Dubai

(English version below) IFLA offentliggjorde i juni, at man planlægger at afholde verdenskongressen WLIC 2024 i Dubai. Det har der været en del kritik af, derfor har man lavet ...

IFLA WLIC i Dubai 2024

IFLA har meddelt, at organisationens verdenskongres, WLIC, skal afholdes i Dubai i 2024. ”Det er uacceptabelt, hvis bibliotekernes verdensorganisation IFLA holder den årlige ...

IFLA WLIC 2020 er aflyst

IFLA World Library and Information Congress 2020 i august i Dublin er blevet aflyst pga. coronakrisen. Dublin bliver i stedet værtsby i 2022. Forberedelserne til næste års IFLA ...

Skal du til IFLA for første gang – gratis?

Har du aldrig været på IFLAs årlige kongres tidligere, har du måske nu en chance for at komme med, næsten gratis. IFLA tilbyder nemlig, takket være støtte fra MyCEB, at ...

Nordisk bud til IFLAs Global Vision

Bibliotekernes verdensorganisation IFLA, som i disse dage har verdenskongres i Wroclaw i Polen, har under parolen 'Sammen skaber vi fremtiden' sat gang i en ...

Skal du/I med på EBLIDA Conference 2017 i Aarhus?

EBLIDA er den europæiske biblioteksorganisation, hvis primære formål er at lave lobby på EU-niveau i sager, der har indflydelse på bibliotekerne. Det drejer sig især om ...

Call for posters og papers til IFLA 2017

Skal du eller andre fra dit bibliotek med på IFLAs WLIC konference i Polen til august, så benyt lejligheden til at få vist jeres aktiviteter mest og bedst muligt. Lav en ...

Dansk special session, IFLA 2016

På den netop overståede IFLA verdens kongres, havde Danmarks Biblioteksforening lavet en speciel session for de danske politikere og ledere der deltog, med focus på hvordan man ...