Skrevet af

10. maj, 2016

IFLA er en international biblioteksforening, der har biblioteksforeninger, biblioteker og andre biblioteksinstitutioner som medlemmer. IFLA har tre mål. Foreningen vil fremme biblioteker og informationsservicer af en høj service, øge forståelsen for, hvor vigtigt det er med gode biblioteks- og informationsservicer og repræsentere medlemmernes interesser i hele verden. IFLA har bl.a. vedtaget et internetmanifest og den såkaldte Glasgow deklaration, der handler om intellektuel frihed og demokrati.

Trend Report
IFLA har skabt en særdeles spændende trendrapport. I den analyserer prominente fag- og informationseksperter udviklingen i informationssamfundet. Rapporten er inddelt i fem trends, formuleret som udsagn om nogle af de helt centrale udfordringer, alle skal holde øje med, når informationsmængderne vokser og nye teknologier kommer til. Disse tendenser vil påvirke hele samfundet på afgørende vis – både de offentlige institutioner, de private virksomheder og alle borgere. De er også vigtige pejlemærker, når vi skal videreudvikle bibliotekerne. På den baggrund har Danmarks Biblioteksforening fået oversat de fem trends til dansk til brug for kommunale som nationale diskussioner og strategier.
Hent den danske version af IFLA Trend Report

Sektioner og divisioner
IFLA har over 1.600 medlemmer i ca. 150 lande. Medlemmerne arbejder sammen på tværs af landegrænser i forskellige divisioner, der igen er inddelt i sektioner. Divisioner, sektioner og underudvalg under disse arbejder med forskellige emner. Folkebibliotekssektionen har udgivet nye retningslinier for folkebiblioteker, og sektionen for Biblioteksbetjening af handicappede har lavet Biblioteksbetjening for ordblinde og Let læste tekster, der begge er oversat til dansk, og som DBs forlag har udgivet.

IFLA har også kontorer og specielle programmer for områder, som foreningen har valgt at prioritere. Det gælder f.eks. kontoret for ytringsfrihed, FAIFE, som den danske biblioteksverden har gjort en stor indsats for at få oprettet.

Den store, årlige konference
Medlemmerne af IFLAs sektioner arbejder via mail, telefon og møder. Det største og vigtigste møde er foreningens årlige konference. På disse konferencer mødes medlemmerne for at få nyt fagligt input, og de, der er aktive i sektionerne, præsenterer det arbejde, de har lavet i årets løb og diskuterer det videre arbejde. WLIC 2021(Virtual), WLIC 2022 Dublin.

Konferencerne har tætpakkede programmer med dagsordensættende møder i udvalg, workshops om de emner, de enkelte sektioner har valgt at tage op, og plenum møder, hvor foreningens fremtid og samlede politiske udspil diskuteres.
For førstegangs deltageren kan det være et forvirrende sted, fordi der foregår så mange aktiviteter på én gang, og fordi en stor del af møder og workshops bygger på arbejde, der blev præsenteret året før. Deltagere, der har bare lidt kendskab til disse årlige konferencer, opdager dog hurtigt, at der foregår en utrolig stor erfaringsudveksling på globalt niveau, og at det er her, der bliver sat nye globale dagsordener.

DB medlemmer i IFLA 2021-2023

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Helping libraries help Europeans

Europæiske biblioteksforeninger udgiver manifest til EP-valget, bl.a. om at sikre lige adgang til kultur og uddannelse.

Valg i EBLIDA

Den europæiske biblioteksorganisation EBLIDAs nomineringsfase er overstået, nu skal der vælges både EBLIDA præsident og medlemmer til Executiv Committee. Der kan stemmes ...

Amerikanske unge har genfundet biblioteket

Unge amerikanere, som over there gerne omtales som Gen Z, bruger bibliotekerne i højere grad end de ældre generationer. En rapport fra den Amerikanske Biblioteksforening, ALA, ...

Ny direktør for EBLIDA

Den 1. februar 2024 er første arbejdsdag for EBLIDAs nye direktør Mikkel Christoffersen. Han efterfølger Giuseppe Vitiello, som forlod EBLIDA i december 2023. Mikkel ...

IFLA 2024 i Dubai er aflyst

IFLA meddeler, at the Emirates Library and Information Association har trukket deres invitation om at afholde IFLA 2024 i Dubai tilbage. Planerne om at IFLA 2024 skulle afholdes i ...

Thailandske politikere i Danmark for at høre om demokrati og biblioteker

I slutningen af august 2023 var en gruppe politikere fra det thailandske parti ’Move Forward Party’ på besøg i Danmark for at høre mere om dansk demokrati, herunder om ...

Danmarks Biblioteksforening anbefaler at IFLAs verdenskongres ikke afholdes i Dubai

(English version below) IFLA offentliggjorde i juni, at man planlægger at afholde verdenskongressen WLIC 2024 i Dubai. Det har der været en del kritik af, derfor har man lavet ...