Indtryk fra IFLA 2012

Skrevet af

11. august, 2012

Tekst og video med store som små indtryk fra IFLA 2012, Helsinki fra den 11. – 17. august.

Hanne Pigonska, 1. næstformand
Kvinder og deres vidensniveau er vigtig for udvikling World wide
Vi er ofte blevet præsenteret for forskning, som peger på, at det især er mors ønsker til podernes fremtid, der er afgørende for, hvilken uddannelse de unge vælger. Det erindrer jeg ikke, at vi i Danmark har sat særligt ind overfor! Men det er et udgangspunkt man har taget meget alvorligt i lande som Nigeria, Syd Afrika og Bangladesh.
Under overskriften: "If you Think knoledge is unimportant – try ignorance" fortalte den nigerianske forsker om et stort projekt, de har haft, for at sikre kvinders adgang til viden og information om NGO. Udgangspunktet var en undersøgelse, som viste, at en stor o/o af kvinderne ikke vidste, hvordan man fik adgang til oplysningerne, hvilken viden de kunne få og heller ikke havde de nødvendige teknologiske færdigheder, som skulle til.
Programmet gik så ud på, dels via bibliotekerne at nå kvinderne og oplære disse i it færdigheder og indsigt i hvad de kunne opnå med disse færdigheder men også at gøre NGOer opmærksom på, at det er ligegyldigt med gode oplysninger på hjemmesiden, hvis målgruppen ikke nås. I øvrigt havde kun få NGOer professionelle bibliotekarer ansat. Programmet har virkelig gjort en forskel i syd Nigeria, en klar lære er, at biblioteksforeninger i langt større grad end tilfældet er skal søge partnerskab med de nationale NGO – kommer NGO ikke til "bjerget" må vi i biblioteksforeninger komme til dem.
I Danmark ligger mange af disse forpligtelser nok mest på det kommunale plan, måske skal bibliotekerne blive bedre til at byde sig til, når det handler om de mere tunge familiesager – rent politisk vil jeg tage det med i bagagen. Vores veludviklede velfærdsystem gør, at vi ikke har så store tunge problemer, som vi ser i andre dele af verden, men vi har problemer bl.a. med unges uddannelse, her er måske et område, hvor vi kan lære af lande som Nigeria, Bangladesh m.fl.
 
Er ytringsfriheden og fri adgang i fare World wide?
Google, Microsoft, Facebook og Apple kontrollerer vores viden og adfærd!
Efter overværelsen af gode indlæg under overskriften "How to win the battle over freedom in cyperspace?" sidder jeg tilbage med alvorlige funderinger; giver det mening, at jeg er imod demokratiske staters overvågning af borgerne for f.eks. Intensivere og forbedre jagten på kriminelle, samtidig med at jeg betjener mig af Apple, Microsoft, Facebook og Google?
Private firmaer uden offentlighedens kontrol der samler oplysninger om mine vaner og interesser i så høj grad, at når jeg søger oplysninger virtuelt, så er disse tilpasset mine normsøgninger, dvs den viden jeg får frem er formentlig ikke den samme som du ville få på de samme søgeord, med andre ord sker der en manipulation af viden, så den bliver personificeret og lokal bestemt. Det er godt nok tankevækkende og direkte skræmmende. Måske ikke nu og her – men på den lange bane. Men – det er nemt!!!!
 
Hvilken rolle er der egentlig for fremtidens biblioteker?
De tanker sidder jeg og tumler lidt med, efter en session på IFLA 2012 over temaet "Libraries today and tomorrow: a force for change in our transforming societies?"
Et moderne bibliotek skal vel tage afsæt i lokalområdet og dets behov, men også være brobygger mellem det offentliges behov for formidling og den måde formidlinger sker på ud til borgerne. Hvem er vel mere kompetent til borgerkommunikation end netop biblioteker og dermed bibliotekarer? Som udgangspunkt er de fleste offentlige hjemmesider alt for uoverskuelige, vejen fra indgang til det, man reelt søger svar på, er ofte lang og forbundet med nye udtryk man ikke nødvendigvis kender. En god hjemmeside må ikke fordre mere end 2 klik.
Måske er i hvert een af bibliotekernes roller, at være med ved bordet når nye offentlige websites udtænkes. Derved sikres langt bedre borgerkontakt, ligesom biblioteker kender deres lokalområdet og vil kunne sætte ind overfor de borgergrupper, for hvem disse websites især kunne være relevante og hvilke it kompetencekurser der kunne værebehov for lokalt.
 
Building strong library associations (BSLA)
Jeg er vildt begejstret over de resultater, som BSLA har nået på de 2 år det har fungeret. Er der noget en international organisation som IFLA kan anvendes til, må det være at skabe professionelle netværk. Det er netop formålet i dette program, at engagerede vidende og godt funderede landes repræsentanter fungerer som mentorers for andre. Lande som bl.a Botswana, Peru, Libanon m.fl. har deltaget i programmet, hvor der sættes fokus på det specifikke lands biblioteker og biblioteksforening. Ved hjælp af survey studier, træningprogrammer, interne og eksterne aktiviteter, mentorkontakt direkte og web, evaluering og meget mere er det lykkedes at flytte bjerge, så biblioteksforeninger i de udvalgte lande har fået meget mere styrke og empoverment til at støtte landets mange biblioteker.
Ikke alle tolker bl.a. ytringsfrihed som i Danmark, derfor betyder det utrolig meget for befolkningens adgang til viden, at bibliotekerne står stærkt i de bestemmende myndigheders bevidsthed – uddannelse og adgang til viden er om ikke eneste så een vej ud af undertrykkelse. Så stor ros til alle de personlige indsatser der er gjort for at nå de flotte resultater.

 

Kirsten Boelt, 2. næstformand
Børn og billedbøger
Billedbøger, gode historier er fantastisk vigtige for børns sproglige udvikling. Billedbøger kan være små kunstværker, hvor ord og billeder går op i en højere enhed. Billedbøger er en del af alle børnebiblioteker tilbud og det vigtigste element i børnenes første møde med biblioteket. Børnebibliotekarer verden over har lavet lister over deres lands bedste billedbøger. På sessionen om billedbøger blev nogle få billedbøger præsenteret ligesom en række ideer til hvordan, listerne kan bruges blev trukket frem. Et spændende oplæg om e-billedbøger, interaktive billedbøger gav nyt liv og nye muligheder for interaktion med børn.
Biblioteksbetjening af børn, børns møde med de gode historier, børn lyst til at læse er helt elementære biblioteksopgaver, som vi må og skal arbejde med, vi skal give børnene de gode historier og illustrationer i bøger, interaktive medier, e-bøger, og hvor nu de findes.

IFLA forkonference i Joensuu
”Breaking through boundaries” var temaet for forkonferencen, som IFLA sektionen Library services for children and young adults arrangerede i Joensuu. Her deltog små 110 bibliotekarer fra 21 nationer, og der var oplæg fra alle dele af verden, blandt andet de nordiske lande, Bangladesh, Korea m.fl. – alle med fokus på at bryde grænser og finde nye veje i biblioteksservice for især større børn og unge. Alle oplæg kan ses her.

Mange oplæg gav nye perspektiver på bibliotekstilbuddene for børn og unge, men jeg vil her gøre opmærksom på Leonee Derrs oplæg, som hed "The geography of yes". Leonee Derr, arbejder i Melbourne, Australien og har rejst i flere lande og set på biblioteksbygninger. Inviterer bygningen dig indenfor eller det modsatte.
Download hendes oplæg her.
Satellitkonferencer kan gøre det, som er svært på selve IFLA konferencen: gå i dybden med et fokusområde og give deltagerne mulighed for at være aktive.
 

DB formand Vagn Ytte Larsen
"Poster sessions"
"Users and portals"
"Cloud computing"
"Sleeping info a control society?

Steen B. Andersen, medlem af DBs Forretningsudvalg
De ved alt om dig!
Man kan i dag ved hjælp af vores netbrug danne sig et meget præcist billede af det enkelte menneske. Lige fra vaner, indkomst, billeder og kærlighedsliv. Vi har svært ved at forblive private mennesker og bliver bombarderet med tilbud rettet personligt mod os – mange gange uden vi ved det.
Noget helt andet…
Biblioteksydelser til Google generationen
På Uppsala universitet har man arbejdet meget med at få flere brugere på biblioteket. Deres erfaringer handler om mange platforme.
Der skal bruges offentlige skærme for at invitere til at søge yderligere kommunikation. QR koder er også gode platform Man kan også lave pop-up beskeder for at gøre opmærksom på nye bøger og services.  Ting som gøres  i DK – men er det godt nok koordineret og systematisk?

FAIFE
FAIFEs indslag på IFLAs konferencer er altid tankevækkende – også dette år. FAIFE blev etableret i København 1997 og arbejder med ytringsfrihed og etiske spørgsmål. Igen i år sætter FAIFE begrænsningerne i ytringsfrihed på dagsordenen, og igen i år er man gode til at fortælles os, at vi også her i den vestlige verden sætter ytringsfriheden under pres.
Google nedtoner f.eks. visse sider, hvis der forekommer streaming, hvilket er tilfældet med IFLAs egen hjemmeside. Tyrkiet går endnu videre og har helt lukket adgange til hjemmesiden. UK lukkede i sommeren 2011 Twitter ned i forbindelse med urolighederne sidste sommer, og lande som f.eks. Singapore og Kina laver parallel internet, og giver kun meget begrænset adgang til WWW. USA har oprettet en kæmpe computerbase, som samler informationer om alle borgernes gøren og laden.
Det er utroligt vigtigt at holde øje med de filtre og baser, der laves af lande og selskaber rundt om på kloden. FAIFE har lavet en World report, som kan hentes på www.ifla.org.

Nordisk arbejde
Spændende at deltage i den nordiske gruppes formøde på IFLA konferencen i Helsinki 2012. Der er rigtig mange deltagere fra de nordiske lande og vi er godt repræsenteret i IFLAs styrende organer, hvilket er meget vigtigt i en tid, hvor folkebiblioteket er under pres af den teknologiske udvikling.
I Danmark har vi jo taget skridet, at man kan låne e-bøger på bibliotekerne. Men den selvfølgelige ret et under pres fra forlagene, og mærkværdigvis også fra forfatterforeningen. Denne selvfølgelige ret vil IFLA kæmpe for, altså at vi fastholder elektroniske muligheder i et meget digitaliseret samfund. Her er de nordiske repræsentanter uhyre vigtige.

‘Sammen om lesing’ – ny norsk læsestrategi 2024-2030

Norske børn og unge læser dårligere end tidligere, og derfor har den norske regering lanceret en ny læsestrategi

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Helping libraries help Europeans

Europæiske biblioteksforeninger udgiver manifest til EP-valget, bl.a. om at sikre lige adgang til kultur og uddannelse.

Valg i EBLIDA

Den europæiske biblioteksorganisation EBLIDAs nomineringsfase er overstået, nu skal der vælges både EBLIDA præsident og medlemmer til Executiv Committee. Der kan stemmes ...

Amerikanske unge har genfundet biblioteket

Unge amerikanere, som over there gerne omtales som Gen Z, bruger bibliotekerne i højere grad end de ældre generationer. En rapport fra den Amerikanske Biblioteksforening, ALA, ...

Ny direktør for EBLIDA

Den 1. februar 2024 er første arbejdsdag for EBLIDAs nye direktør Mikkel Christoffersen. Han efterfølger Giuseppe Vitiello, som forlod EBLIDA i december 2023. Mikkel ...

IFLA 2024 i Dubai er aflyst

IFLA meddeler, at the Emirates Library and Information Association har trukket deres invitation om at afholde IFLA 2024 i Dubai tilbage. Planerne om at IFLA 2024 skulle afholdes i ...

Thailandske politikere i Danmark for at høre om demokrati og biblioteker

I slutningen af august 2023 var en gruppe politikere fra det thailandske parti ’Move Forward Party’ på besøg i Danmark for at høre mere om dansk demokrati, herunder om ...