Inspiration til biblioteksdebat

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

1 april, 2022

BIBLIOTEKET I SAMFUNDETS TJENESTE
– hvordan udvikler vi bibliotekernes fulde potentialer?

Hvordan mener du, biblioteket skal udvikle sig?
Folkebibliotekerne har muligheden for at spille en afgørende rolle i samfundsudviklingen. Det har Danmarks Biblioteksforening beskrevet i vores DB Handlekort for 2022-2023 – men det kræver et aktivt valg både lokalt og nationalt.

Danmarks Biblioteksforening har også bidraget til KLs debatoplæg ”Udnyt Folkebibliotekets potentiale”, der lægger op til drøftelser i kommunalbestyrelsen om, hvad man ønsker at bruge biblioteket til i netop sin kommune.

Danmarks Biblioteksforening ønsker at bidrage til debatten med eksempler, spørgsmål og oplæg til handling. Oplægget er udformet i forbindelse med Det Bibliotekspolitiske Topmøde og er således også et oplæg til debat i de forskellige debatfora på Topmødet, og efterfølgende i folketing og alle landets kommuner.

Danmarks Biblioteksforening har udarbejdet to debatoplæg til jeres politiske debat om bibliotekernes rolle i fremtidens samfund.

BIBLIOTEKET I SAMFUNDETS TJENESTE
– hvordan udvikler vi bibliotekernes fulde potentialer?
Download oplægget


SAMFUNDETS UDFORDRING OG BIBLIOTEKET SOM SVAR
– debatoplæg fra Danmarks Biblioteksforening
Download oplægget


Hent mere inspiration her

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før – også for Vanopslagh

Bibliotekerne er den langt mest besøgte kulturinstitution i Danmark. Der udlånes nok færre bøger, men borgernes behov for at bruge bibliotekerne er ret konstant, samtidig med ...