Internationalt

Skrevet af

1. november, 2011

Danmarks Biblioteksforening arbejder for at engagere både politikere og biblioteksfaglige i foreningen til at engagere sig i det internationale arbejde. DB arbejder for at biblioteker og organisationer i bibliotekssektoren i fællesskab engagerer sig aktivt i det internationale arbejde bl.a. i Bibliotekernes Dialogforum

På politisk niveau arbejder Danmarks Biblioteksforening for at foreningens politikere deltager direkte i det internationale arbejde – herunder specielt demokratiudvikling, ytringsfrihed, copyright og andgang til information, samt projekter i udviklings lande.

På biblioteksfagligt niveau arbejder Danmarks Biblioteksforening for udbredelse af viden om og påvirkning af international lovgivning og internationalt traktatarbejde, hvor de danske biblioteker i stigende grad er afhængige af f.eks. europæisk ophavsretslovgivning, licensaftaler og internationale aftaler om vidensudviklingen. DB vil påvirke parlamenter og EU i at sætte disse emner på dagsordnen.

DBs internationale arbejdsgruppe har til formål at holde DBs repræsentanter i internationalt arbejde opdateret om DBs politik og dermed sikre, at DBs interesser i det internationale arbejde varetages bedst muligt, at sikre at informationer fra DB's repræsentanter indgår i DBs politikudvikling samt at holde DBs Forretningsudvalg orienteret om internationale aktiviteter og udviklinger.

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Helping libraries help Europeans

Europæiske biblioteksforeninger udgiver manifest til EP-valget, bl.a. om at sikre lige adgang til kultur og uddannelse.

Valg i EBLIDA

Den europæiske biblioteksorganisation EBLIDAs nomineringsfase er overstået, nu skal der vælges både EBLIDA præsident og medlemmer til Executiv Committee. Der kan stemmes ...

Amerikanske unge har genfundet biblioteket

Unge amerikanere, som over there gerne omtales som Gen Z, bruger bibliotekerne i højere grad end de ældre generationer. En rapport fra den Amerikanske Biblioteksforening, ALA, ...

Ny direktør for EBLIDA

Den 1. februar 2024 er første arbejdsdag for EBLIDAs nye direktør Mikkel Christoffersen. Han efterfølger Giuseppe Vitiello, som forlod EBLIDA i december 2023. Mikkel ...

IFLA 2024 i Dubai er aflyst

IFLA meddeler, at the Emirates Library and Information Association har trukket deres invitation om at afholde IFLA 2024 i Dubai tilbage. Planerne om at IFLA 2024 skulle afholdes i ...

Thailandske politikere i Danmark for at høre om demokrati og biblioteker

I slutningen af august 2023 var en gruppe politikere fra det thailandske parti ’Move Forward Party’ på besøg i Danmark for at høre mere om dansk demokrati, herunder om ...

Danmarks Biblioteksforening anbefaler at IFLAs verdenskongres ikke afholdes i Dubai

(English version below) IFLA offentliggjorde i juni, at man planlægger at afholde verdenskongressen WLIC 2024 i Dubai. Det har der været en del kritik af, derfor har man lavet ...