Internationalt

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

1 november, 2011

Danmarks Biblioteksforening arbejder for at engagere både politikere og biblioteksfaglige i foreningen til at engagere sig i det internationale arbejde. DB arbejder for at biblioteker og organisationer i bibliotekssektoren i fællesskab engagerer sig aktivt i det internationale arbejde bl.a. i Bibliotekernes Dialogforum

På politisk niveau arbejder Danmarks Biblioteksforening for at foreningens politikere deltager direkte i det internationale arbejde – herunder specielt demokratiudvikling, ytringsfrihed, copyright og andgang til information, samt projekter i udviklings lande.

På biblioteksfagligt niveau arbejder Danmarks Biblioteksforening for udbredelse af viden om og påvirkning af international lovgivning og internationalt traktatarbejde, hvor de danske biblioteker i stigende grad er afhængige af f.eks. europæisk ophavsretslovgivning, licensaftaler og internationale aftaler om vidensudviklingen. DB vil påvirke parlamenter og EU i at sætte disse emner på dagsordnen.

DBs internationale arbejdsgruppe har til formål at holde DBs repræsentanter i internationalt arbejde opdateret om DBs politik og dermed sikre, at DBs interesser i det internationale arbejde varetages bedst muligt, at sikre at informationer fra DB's repræsentanter indgår i DBs politikudvikling samt at holde DBs Forretningsudvalg orienteret om internationale aktiviteter og udviklinger.

IFLA WLIC 2020 er aflyst

IFLA World Library and Information Congress 2020 i august i Dublin er blevet aflyst pga. coronakrisen. Dublin bliver i stedet værtsby i 2022. Forberedelserne til næste års IFLA ...

Dansk Biblioteksforeningsformand genvalgt til bestyrelsen for europæisk lobbyorganisation

Danmarks Biblioteksforenings formand og formand for kulturudvalget i Aarhus, Steen Bording Andersen, er netop blevet genvalgt til Executive Committee i EBLIDA – The European ...