Ny pulje bygger bro mellem udsatte boligområder og kulturlivet

Skrevet af

14. november, 2018

Som en del af Kulturministeriets indsats på børne- og ungeområdet kan man nu søge puljen ”Kulturbroen til børn og unge”, der giver børn og unge fra udsatte boligområder bedre muligheder for at møde kunst og kultur. Deadline for ansøgninger er fredag den 15. februar 2019.

Børn og unge i udsatte boligområder skal have bedre muligheder for at møde kunst og kultur. Det skal et nyt initiativ i Kulturministeriet være med til at sikre. I mødet med kunst og kultur får børn og unge mulighed for selv at prøve kræfter med en verden, der måske ligger dem fjernt, opdage deres egne potentialer og en chance til at indgå i nye fællesskaber.

Kulturbropuljen til børn og unge er på 3,6 millioner og har fokus på at skabe metodeudvikling og netværk på tværs af det boligsociale og det kulturelle område.

Enhedschef Ole Winther, Museer i Slots- og Kulturstyrelsen, siger:
”Vi håber, at kulturinstitutioner og kulturaktører landet over vil gribe chancen til at indgå nye samarbejder med parter fra udsatte boligområder. Kunst og kultur har et kæmpe potentiale for at give børn og unge i udsatte boligområder nye muligheder og for at bygge bro mellem børn og unges nærmiljøer og den omkringliggende verden. De forskellige kunstarter kan netop være den drivende kraft, som vores kulturinstitutioner og kulturaktører kan stille til rådighed i samarbejdet med parter fra boligsociale områder.”

Som et led i ansøgningsprocessen afholder Slots- og Kulturstyrelsen en camp i januar 2019, hvor alle interesserede inviteres til en fælles udviklings- og inspirationsdag. Campen skal understøtte metodeudvikling, debat og etableringen af nye partnerskaber.

Alle, der overvejer at ansøge puljen, anbefales at deltage i campen. Programmet for campen vil blive offentliggjort mandag den 3. december, hvorefter tilmeldingen også er åben.

Fakta om puljen ”Kulturbroen til børn og unge”

Kulturbropuljen til børn og unge kan søges af partnerskaber mellem aktører og institutioner fra henholdsvis det boligsociale område og det kulturelle område.

Puljens formål er dels at give flere børn og unge fra udsatte boligområder mulighed for at møde og engagere sig i kunst og kultur og dels at sikre en brobygning mellem parter fra udsatte boligområder og lokale kulturinstitutioner og -aktører.

Initiativet ”Kulturbroen til børn og unge” er på i alt 4 millioner kroner. Det består af en pulje, en projektmodningscamp og etablering af et videndelingsnetværk på tværs af de projekter, der får støtte fra puljen.

Kulturminister Mette Bock har tidligere på året iværksat tre andre initiativer rettet mod børn og unge: Det tværministerielle pilotprojekt ”Kend dit land”, hvor skolebørn tager på minidannelsesrejser rundt i Danmark, en talentstrategi for kunstarterne, og ”En tidlig kulturstart”, der støtter nye partnerskaber og kunst- og kulturaktiviteter, som er målrettet børn i dagtilbud.

Læs mere om puljen og ansøgningsproces.

Trendspottere 2024

Vanen tro vil årets deltagere på det Bibliotekspolitiske Topmøde få mulighed for på allernærmeste hold at se nærmere på aktuelle trendspottende projekter fra landets ...

Trendspottere på Topmødet

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 er der igen mulighed for at blive inspireret og få gode ideer med hjem, når årets Trendspottere præsenterer spændende projekter fra ...

Biblioteket rykker ud i landsbyerne

Allerede fra foråret og frem til udgangen af 2025 vil borgere i kommunens mindre bysamfund opleve, at biblioteket kommer tættere på. Sammen med fire andre kommunebiblioteker ...

Er du Trendspotter på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024?

Har biblioteket gang i interessante projekter som handler om demokrati, AI, trivsel eller læsning, og vil I gerne fortælle landets kulturpolitikere og fagfolk om disse ...

Biblioteker får midler til samarbejde om børns læsekultur, kunstig intelligens og trivselsfremme

Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet er netop blevet tildelt i alt 14,2 millioner kroner til projekter, der blandt andet skal styrke samarbejdet om ...

Millioner styrker børns adgang til litteratur

I dag åbner BOGglad-puljen, som er en indsats, der skal sprede bogsamlinger ud i landets daginstitutioner, SFO’er og fritids- og klubtilbud for børn i alderen 0 til 12 år. De ...

Tilskud uddelt fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Slots og Kulturstyrelsen og det fagligt rådgivende udvalg for ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre” har i denne omgang modtaget 65 ...

Ny læseindsats: Pulje til læselyst i folkeskolerne er klar

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en pulje på 9,5 millioner kroner til fremme af læselyst blandt folkeskoleelever.   At eleverne har lyst til at læse ...