Regeringen vil give milliard til kulturlivet

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M)

Skrevet af

1. september, 2023

Over de næste fire år vil SVM-regeringen afsætte næsten 1,1 milliard kroner til kulturområdet. Med regeringens udspil til finanslov lægges der op til at sætte handling bag flere af regeringsgrundlagets største kulturpolitiske ambitioner, hvilket har været efterspurgt i kulturlivet.

”Vi noterer os, at der er reserveret midler til museumsreform, egnsteatre, uddannelse på kulturområdet og en række andre tiltag samt ikke mindst til kulturpas, som vi glæder os til at være med i udviklingen af,” siger bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv, Michel Steen-Hansen, i anledning af finanslovsforslaget.

Fra Danmarks Biblioteksforening siger formand Paw Østergaard Jensen (A):

”Jeg er dog skuffet over, at der tilsyneladende ikke afsættes midler til bibliotekernes fortsatte arbejde med at skabe folkelig forankring i verdensmålsarbejde i finansloven. Men jeg noterer mig, at der er reserveret midler til arbejdet på klimaministeriets område, og det vil nok være nødvendigt at afsætte en del af dem til kultur, hvis vi for alvor skal skabe forståelse i den brede befolkning for de nødvendige tiltag der kræves for en bæredygtig udvikling,”

Læs mere i Altinget.

Kultur er velfærd. Lad os behandle den sådan, og lad økonomien følge med.

Vi skal begynde at betragte kultur som velfærd. Der er et stort potentiale i kulturlivet, det kan give mere mental sundhed og trivsel.

Biblioteket rykker ud i landsbyerne

Allerede fra foråret og frem til udgangen af 2025 vil borgere i kommunens mindre bysamfund opleve, at biblioteket kommer tættere på. Sammen med fire andre kommunebiblioteker ...

Flere midler til fysiske lærebøger i skolen er et første skridt i den rigtige retning

Regeringspartiet Moderaterne vil efter svensk forbillede have øremærket en pulje på »et par hundrede millioner« til at få grundbøger og lærebøger tilbage i cirkulation ...

Stormøde om Kulturpasset

Onsdag den 7. februar 2024 var Danmarks Biblioteksforenings direktør Michel Steen-Hansen, sammen med repræsentanter fra mere end 80 organisationer og institutioner på både ...

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...

Selvfølgelig skal bibliotekerne udvikle sig. Men fokus er stadig på litteratur og læselyst

For tiden er der igen debat om folkebibliotekerne, og hvordan de skal udvikles. Det er godt, for folkebiblioteket skal som landets mest besøgte kulturinstitution løbende ...

Biblioteker er milliarder værd

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England. ...

Kulturpolitisk redegørelse til debat

Den 25. maj debatterede Folketinget den første kulturpolitiske redegørelse i mere end 25 år. Debatten skal være et startskud frem mod en samlet kulturpolitik. Debatten i ...