Sammenhæng mellem forventninger og vilkår ønskes!

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

12 november, 2013

Halvdelen af landets kommuner reducerer bibliotekernes budgetter igen i 2014. Det viser en dugfrisk undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening. Data er indsamlet i perioden 30. september til 6. november, og der er modtaget data fra 91 af landets 98 kommuner.

”I det danske samfund er vi er glade for, at bibliotekerne løser stadig flere opgaver for det offentlige; der er nu borgerservice på biblioteket i mere end 2/3 af landets kommuner, ligesom bibliotekerne det seneste år har hjulpet flere end ½ mio. borgere med at bruge digitale selvbetjeningsløsninger.
Samtidig er det biblioteket, som Erhvervsstyrelsen henviser til, når virksomheder der har behov for hjælp med elektroniske postkasser og som Finansministeren fra folketingets talerstol også henviste til, da han blev spurgt hvem der hjælper de borgere og virksomheder, der har behov for det” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen, og forsætter:

”Bibliotekerne løser disse opgaver i naturlig forlængelse af deres traditionelle virksomhed, som den mest besøgte kulturinstitution og med meget lange åbningstider. Det er en vejledning, som bibliotekerne altid har stået for, men adskillige års vigende kommunale budgetter kan nu for alvor mærkes på bibliotekerne, som kommer under stadigt større pres for at kunne klare alle de nye opgaver” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen i forbindelse med analysen af de friske tal for bibliotekernes 2014-budgetter.

”Jeg vil dog samtidig rose de 10 procent af kommunerne som faktisk øger budgetterne, for jeg er sikker på at det er det, der er behov for, hvis vi skal udvikle Danmark som videnssamfund” siger Vagn Ytte Larsen.

”Vi må forlange, at der skabes en sammenhæng mellem de mange nye opgaver, som bibliotekerne løser, og de budgetter, som stilles til rådighed. Derfor opfordrer vi staten og kommunerne til at skabe en sådan sammenhæng. Det skylder vi de nyvalgte byråd, som er på plads om ganske kort tid, for borgerne har store forventninger til bibliotekerne” slutter Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen.

> Hovedtal fra Danmarks Biblioteksforenings undersøgelse af bibliotekernes budgetter for 2014
> Danmarks Biblioteksforenings analyse af bibliotekernes budgetter for 2014

 

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Bliv klar til #kv21

Kommunalvalg den 16. november 2021Kulturen er ikke altid i toppen på den politiske dagsorden. Det er egentlig underligt, når man tager kulturens værdi og betydning for både ...

Hverdagskulturen trækker borgere til kommunen

Hverdagskulturen trækker borgere til kommunen Et veludviklet kultur- og bibliotekstilbud i kommunen betyder meget for hvor folk vælger at bosætte sig, viser en undersøgelse ...

DB Budgetundersøgelse 2016

DB undersøger

Danmarks Biblioteksforening laver undersøgelser, der fra forskellige vinkler sætter fokus på bibliotekernes aktuelle situation og vilkår.Få et overblik over de senere års ...

Kulturpolitik kunne have flyttet stemmer den 18. juni

Kulturpolitik var stort set fraværende i den netop overståede valgkamp. Ny undersøgelse viser, at kultur faktisk kan betyde rigtig meget for hvor X’et sættes på valgdagen. ...

Tillykke med valget

Tillykke til alle jer nyvalgte byrødder. Husk biblioteket og kulturen når i kommer i arbejdstøjet.Vi ser frem til et godt samarbejde.God arbejdslyst !

Bibliotekerne er borgernes direkte indgang til samfundet

Før gik man ’på kommunen’ efter hjælp med pas, kørekort og andre mellemværender med det offentlige. I dag går vi på biblioteket. Fleksible åbningstider og ...

Biblioteket er borgernes guide

BIBLIOTEKET ER BORGERNES GUIDE… er der noget du vil vide, så spørg! Bibliotekerne hjælper digitaliseringen på vejEn halv million borgere kom sidste år på biblioteket ...