Sammenhæng mellem forventninger og vilkår ønskes!

Skrevet af

12. november, 2013

Halvdelen af landets kommuner reducerer bibliotekernes budgetter igen i 2014. Det viser en dugfrisk undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening. Data er indsamlet i perioden 30. september til 6. november, og der er modtaget data fra 91 af landets 98 kommuner.

”I det danske samfund er vi er glade for, at bibliotekerne løser stadig flere opgaver for det offentlige; der er nu borgerservice på biblioteket i mere end 2/3 af landets kommuner, ligesom bibliotekerne det seneste år har hjulpet flere end ½ mio. borgere med at bruge digitale selvbetjeningsløsninger.
Samtidig er det biblioteket, som Erhvervsstyrelsen henviser til, når virksomheder der har behov for hjælp med elektroniske postkasser og som Finansministeren fra folketingets talerstol også henviste til, da han blev spurgt hvem der hjælper de borgere og virksomheder, der har behov for det” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen, og forsætter:

”Bibliotekerne løser disse opgaver i naturlig forlængelse af deres traditionelle virksomhed, som den mest besøgte kulturinstitution og med meget lange åbningstider. Det er en vejledning, som bibliotekerne altid har stået for, men adskillige års vigende kommunale budgetter kan nu for alvor mærkes på bibliotekerne, som kommer under stadigt større pres for at kunne klare alle de nye opgaver” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen i forbindelse med analysen af de friske tal for bibliotekernes 2014-budgetter.

”Jeg vil dog samtidig rose de 10 procent af kommunerne som faktisk øger budgetterne, for jeg er sikker på at det er det, der er behov for, hvis vi skal udvikle Danmark som videnssamfund” siger Vagn Ytte Larsen.

”Vi må forlange, at der skabes en sammenhæng mellem de mange nye opgaver, som bibliotekerne løser, og de budgetter, som stilles til rådighed. Derfor opfordrer vi staten og kommunerne til at skabe en sådan sammenhæng. Det skylder vi de nyvalgte byråd, som er på plads om ganske kort tid, for borgerne har store forventninger til bibliotekerne” slutter Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen.

> Hovedtal fra Danmarks Biblioteksforenings undersøgelse af bibliotekernes budgetter for 2014
> Danmarks Biblioteksforenings analyse af bibliotekernes budgetter for 2014

 

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Snart slut med nye bøger på århusianske biblioteker?

Stigende udgifter til lyd- og e-bøger kan på sigt betyde, at der ikke er penge til indkøb af nye materialer, viser rapport.

En mere præcis bibliotekslov ønskes

Biblioteksloven og dens tekster bør snart genbesøges, specielt i en tid, hvor bibliotekerne igen og igen står for skud, når de kommunale budgetter skal forhandles. Det mener ...

Regeringsforslag begrænser unges adgang til bøger i undervisningen

Skoler og elever landet over trækker normalt på Center for Undervisningsmidlers (CFU) materialer, rådgivning og bogsamlinger, når der skal bruges undervisningsmidler. ...

Børnene og læselysten er de store tabere, når kulturpolitikkerne flytter aben

Det hænger ikke sammen, når regeringen i finansloven først sætter penge af til kulturen, og kommunerne efterfølgende sparer endnu mere på kulturen, når de lægger deres ...

Biblioteker er milliarder værd

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England. ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Vidste du at …

Kulturen er ikke altid i toppen på den politiske dagsorden. Egentlig underligt, når man tager kulturens værdi og betydning for både den enkelte menneske og for lokalsamfundet ...

Biblioteket skaber rummet for demokratisk debat

Vær med til at udvikle ny dynamik omkring den lokale valgkampMandag den 7. juni fra kl. 9:30 til 12:00 indbyder Danmarks Biblioteksforening til ideudviklingsmøde for alle der ...