Tillykke og velkommen til den nye kulturminister

Skrevet af

Steen Bording Andersen

27 juni, 2019

Som formand for Danmarks Biblioteksforening er jeg begejstret for den nye kulturminister Joy Mogensen (A), som med sin kommunalpolitiske tilgang som borgmester i Roskilde kender den lokale kulturpolitik indefra og bibliotekerne i særdeleshed. Biblioteket er nemlig blandt den hverdagskultur som folk bruger mest, og som byder mange ind i fællesskabet på tværs af sociale skel.

Biblioteket skaber sammenhængskraft, både i udsatte boligområder og udvikling i bymidten. Biblioteket skaber adgang til reel information og kulturelle oplevelser, for selvom danskerne låner færre bøger, så har Danmarks Biblioteker skabt adgang for alle til digitale bøger, film og lydbøger, så alle kan lære og deltage i den digitale udvikling. Det ved Joy Mogens om nogen, som borgmester i en af landets store bibliotekskommuner.

Biblioteket skaber grundlag for elever og studerendes kildekritik, informationssøgning og læseoplevelser, både fysisk og digitalt. Biblioteket danner udgangspunkt for den nationale læsestrategi, der skal sikre, at Danmark fortsat er en nation af mennesker der læser, også af lyst.

Biblioteket skaber lokal udvikling, men det kræver kommunal investering, og der er meget stor forskel rundt om i landet. Det kræver fokus og en klar statslig biblioteksstrategi at understøtte, og det tror jeg hun er særdeles opmærksom på, siger formanden for Biblioteksforeningen.

Mine ønsker til den nye kulturminister i den kommende periode er at understøtte folkebibliotekernes indsats og virke på forskellig vis, for at fremtidssikre det samarbejdende biblioteksvæsens elementer, så de danske folkebiblioteker fortsat er blandt verdens førende.

Og i særdeleshed for også fremadrettet at sikre borgernes demokratiske rettigheder som adgang til livslang læsning og læring, adgang til kultur-, læseoplevelser og til viden af kvalitet. I form af materialer – fysiske og digitale, i form af kvalificeret vejledning og i form af opdaterede fysiske biblioteksrum.

Det kræver:

  • En overordnet statslig biblioteksstrategi, der understøtter bibliotekernes rolle for lokalsamfundet og minimerer de meget store kommunale forskelle
  • En National Læsestrategi med konkrete initiativer, der kan styrke læsningen på tværs af kultur-, undervisnings-, social- og sundhedspolitik og på tværs af uddannelser.
  • En samlet reform af de infrastrukturelle elementer der understøtter bibliotekernes digitale formidling og borgernes adgang til digitale materialer og informationer.
  • En opgradering af udviklingspuljer til fælles nationale udviklinger på biblioteksområdet

Tillykke, kulturminister Joy Mogensen.
Jeg og Danmarks Biblioteksforening ser frem til samarbejdet!

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...

Litterære brætspil giver børn læselyst

I 2020 fik Dragør Bibliotekerne og Fredensborg Bibliotekerne penge af Slots- og Kulturstyrelsen til at udarbejde en drejebog for, hvordan man som bibliotek kan udvikle litterære ...