Tillykke og velkommen til den nye kulturminister

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

27. juni, 2019

Som formand for Danmarks Biblioteksforening er jeg begejstret for den nye kulturminister Joy Mogensen (A), som med sin kommunalpolitiske tilgang som borgmester i Roskilde kender den lokale kulturpolitik indefra og bibliotekerne i særdeleshed. Biblioteket er nemlig blandt den hverdagskultur som folk bruger mest, og som byder mange ind i fællesskabet på tværs af sociale skel.

Biblioteket skaber sammenhængskraft, både i udsatte boligområder og udvikling i bymidten. Biblioteket skaber adgang til reel information og kulturelle oplevelser, for selvom danskerne låner færre bøger, så har Danmarks Biblioteker skabt adgang for alle til digitale bøger, film og lydbøger, så alle kan lære og deltage i den digitale udvikling. Det ved Joy Mogens om nogen, som borgmester i en af landets store bibliotekskommuner.

Biblioteket skaber grundlag for elever og studerendes kildekritik, informationssøgning og læseoplevelser, både fysisk og digitalt. Biblioteket danner udgangspunkt for den nationale læsestrategi, der skal sikre, at Danmark fortsat er en nation af mennesker der læser, også af lyst.

Biblioteket skaber lokal udvikling, men det kræver kommunal investering, og der er meget stor forskel rundt om i landet. Det kræver fokus og en klar statslig biblioteksstrategi at understøtte, og det tror jeg hun er særdeles opmærksom på, siger formanden for Biblioteksforeningen.

Mine ønsker til den nye kulturminister i den kommende periode er at understøtte folkebibliotekernes indsats og virke på forskellig vis, for at fremtidssikre det samarbejdende biblioteksvæsens elementer, så de danske folkebiblioteker fortsat er blandt verdens førende.

Og i særdeleshed for også fremadrettet at sikre borgernes demokratiske rettigheder som adgang til livslang læsning og læring, adgang til kultur-, læseoplevelser og til viden af kvalitet. I form af materialer – fysiske og digitale, i form af kvalificeret vejledning og i form af opdaterede fysiske biblioteksrum.

Det kræver:

  • En overordnet statslig biblioteksstrategi, der understøtter bibliotekernes rolle for lokalsamfundet og minimerer de meget store kommunale forskelle
  • En National Læsestrategi med konkrete initiativer, der kan styrke læsningen på tværs af kultur-, undervisnings-, social- og sundhedspolitik og på tværs af uddannelser.
  • En samlet reform af de infrastrukturelle elementer der understøtter bibliotekernes digitale formidling og borgernes adgang til digitale materialer og informationer.
  • En opgradering af udviklingspuljer til fælles nationale udviklinger på biblioteksområdet

Tillykke, kulturminister Joy Mogensen.
Jeg og Danmarks Biblioteksforening ser frem til samarbejdet!

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...