Tillykke og velkommen til den nye kulturminister

Skrevet af

27. juni, 2019

Som formand for Danmarks Biblioteksforening er jeg begejstret for den nye kulturminister Joy Mogensen (A), som med sin kommunalpolitiske tilgang som borgmester i Roskilde kender den lokale kulturpolitik indefra og bibliotekerne i særdeleshed. Biblioteket er nemlig blandt den hverdagskultur som folk bruger mest, og som byder mange ind i fællesskabet på tværs af sociale skel.

Biblioteket skaber sammenhængskraft, både i udsatte boligområder og udvikling i bymidten. Biblioteket skaber adgang til reel information og kulturelle oplevelser, for selvom danskerne låner færre bøger, så har Danmarks Biblioteker skabt adgang for alle til digitale bøger, film og lydbøger, så alle kan lære og deltage i den digitale udvikling. Det ved Joy Mogensen om nogen, som borgmester i en af landets store bibliotekskommuner.

Biblioteket skaber grundlag for elever og studerendes kildekritik, informationssøgning og læseoplevelser, både fysisk og digitalt. Biblioteket danner udgangspunkt for den nationale læsestrategi, der skal sikre, at Danmark fortsat er en nation af mennesker der læser, også af lyst.

Biblioteket skaber lokal udvikling, men det kræver kommunal investering, og der er meget stor forskel rundt om i landet. Det kræver fokus og en klar statslig biblioteksstrategi at understøtte, og det tror jeg hun er særdeles opmærksom på, siger formanden for Biblioteksforeningen.

Mine ønsker til den nye kulturminister i den kommende periode er at understøtte folkebibliotekernes indsats og virke på forskellig vis, for at fremtidssikre det samarbejdende biblioteksvæsens elementer, så de danske folkebiblioteker fortsat er blandt verdens førende.

Og i særdeleshed for også fremadrettet at sikre borgernes demokratiske rettigheder som adgang til livslang læsning og læring, adgang til kultur-, læseoplevelser og til viden af kvalitet. I form af materialer – fysiske og digitale, i form af kvalificeret vejledning og i form af opdaterede fysiske biblioteksrum.

Det kræver:

  • En overordnet statslig biblioteksstrategi, der understøtter bibliotekernes rolle for lokalsamfundet og minimerer de meget store kommunale forskelle
  • En National Læsestrategi med konkrete initiativer, der kan styrke læsningen på tværs af kultur-, undervisnings-, social- og sundhedspolitik og på tværs af uddannelser.
  • En samlet reform af de infrastrukturelle elementer der understøtter bibliotekernes digitale formidling og borgernes adgang til digitale materialer og informationer.
  • En opgradering af udviklingspuljer til fælles nationale udviklinger på biblioteksområdet

Tillykke, kulturminister Joy Mogensen.
Jeg og Danmarks Biblioteksforening ser frem til samarbejdet!

Kultur er velfærd. Lad os behandle den sådan, og lad økonomien følge med.

Vi skal begynde at betragte kultur som velfærd. Der er et stort potentiale i kulturlivet, det kan give mere mental sundhed og trivsel.

Biblioteket rykker ud i landsbyerne

Allerede fra foråret og frem til udgangen af 2025 vil borgere i kommunens mindre bysamfund opleve, at biblioteket kommer tættere på. Sammen med fire andre kommunebiblioteker ...

Flere midler til fysiske lærebøger i skolen er et første skridt i den rigtige retning

Regeringspartiet Moderaterne vil efter svensk forbillede have øremærket en pulje på »et par hundrede millioner« til at få grundbøger og lærebøger tilbage i cirkulation ...

Stormøde om Kulturpasset

Onsdag den 7. februar 2024 var Danmarks Biblioteksforenings direktør Michel Steen-Hansen, sammen med repræsentanter fra mere end 80 organisationer og institutioner på både ...

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...

Selvfølgelig skal bibliotekerne udvikle sig. Men fokus er stadig på litteratur og læselyst

For tiden er der igen debat om folkebibliotekerne, og hvordan de skal udvikles. Det er godt, for folkebiblioteket skal som landets mest besøgte kulturinstitution løbende ...

Regeringen vil give milliard til kulturlivet

Over de næste fire år vil SVM-regeringen afsætte næsten 1,1 milliard kroner til kulturområdet. Med regeringens udspil til finanslov lægges der op til at sætte handling bag ...

Biblioteker er milliarder værd

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England. ...