Udnyt folkebibliotekernes potentialer

Skrevet af

21. januar, 2021

Danmarks Biblioteksforening formand Steen Bording Andersen (A) er begejstret for KLs nye bibliotekspolitiske udspil, der lægger op til at kommunerne skal bruge bibliotekerne meget mere aktivt end blot til bogudlån, og han opfordrer kommunerne til at sætte gang i debatten.

KL retter fokus mod bibliotekernes betydning og udsender i dag debatoplæg til alle landets borgmestre med titlen ”UDNYT FOLKEBIBLIOTEKERNES POTENTIALER”. Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til at sætte gang i denne debat.  

Udgangspunktet for KL’s oplæg er at folkebiblioteket, som en af vores største kulturinstitutioner, er til for borgere i alle aldre og netop er folkets Bibliotek.

Formand for Danmarks Biblioteksforening og Kulturudvalgsformand i Aarhus Steen Bording Andersen er begejstret for KL’s udspil, som Biblioteksforeningen også har deltaget i udformning af, sammen med flere kommuner og Bibliotekschefforeningen. Specielt hæfter biblioteksforeningsformanden sig ved, at KL understreger, at biblioteket, i tillæg til sine kerneopgaver, kan spille en afgørende rolle i løsningen af en række af de store samfundsmæssige udfordringer, vi står over for.

Ensomheden har bredt sig under Corona-nedlukningen, mistrivslen blandt børn og unge er stigende, vores informationssamfund flyder over med ”fake news”, og behovet for kompetencer til at begå sig i en digital verden er kun blevet større. Samtidig med at biblioteket spiller en nøglerolle i at skabe endnu mere læselyst blandt børn og deres familier.

Det kræver politiske svar fra kommunerne, og derfor er det rigtig positivt at KL med oplægget ”UDNYT FOLKEBIBLIOTEKERNES POTENTIALER”, der udsendes til alle borgmestre, vil kickstarte den lokale debat om bibliotekets rolle i tværgående løsninger på bl.a. ovenstående udfordringer og den lokale realisering af en række af FN’s Verdensmål.

Det er i den forbindelse særdeles vigtigt at KL anbefaler, at hele kommunalbestyrelsen – og ikke alene kulturudvalget – tager debatten, så man får styrket ejerskabet til og sammen sætter politisk retning for de lokale folkebiblioteker.

Danmarks Biblioteksforening arbejder løbende med at lave lokale temadebatter i kommunerne for byråd og kulturudvalg. Debatter som i de senere år har fyldt stadig mere, fordi mange kommuner vil bruge deres folkebiblioteker mere proaktivt til at favne en række af de samfundsmæssige udfordringer, og netop et oplæg som det aktuelle fra KL vil forstærke denne tendens. Danmarks Biblioteksforening tilbyder stadig sine medlemmer at facilitere sådanne debatter.

Alt sammen udfordringer som i Danmarks Biblioteksforenings strategi og handleplan spiller en afgørende rolle, som vil være temaet på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 8. april og som er afsæt for de kommende kommunale debatter om at udnytte folkebibliotekernes potentiale.

Kom med til årets bibliotekspolitiske event

Danmarks Biblioteksforening inviterer dig og dine kollegaer til Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 den 11. og 12. april i Sønderborg. Har du ikke tilmeldt dig Topmødet, så ...

Se programmet for Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Danmarks Biblioteksforening inviterer til Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 den 11. og 12. april i Sønderborg. Er du ikke tilmeldt, så kan du nå det endnu, og indtil den ...

Stormøde om Kulturpasset

Onsdag den 7. februar 2024 var Danmarks Biblioteksforenings direktør Michel Steen-Hansen, sammen med repræsentanter fra mere end 80 organisationer og institutioner på både ...

Er du Trendspotter på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024?

Har biblioteket gang i interessante projekter som handler om demokrati, AI, trivsel eller læsning, og vil I gerne fortælle landets kulturpolitikere og fagfolk om disse ...

Kom med på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 – tilmelding er åben

Det Bibliotekspolitiske Topmøde byder alle velkommen til to dage med debat, refleksioner, vidensdeling og socialt samvær, for politikere og fagfolk fra hele landet. Alt sammen ...

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...

Bliv udstiller på Det Bibliotekspolitiske Topmde 2024

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 11. og 12. april 2024 i Sønderborg. Kom og udstil jeres produkter til årets største ...

Selvfølgelig skal bibliotekerne udvikle sig. Men fokus er stadig på litteratur og læselyst

For tiden er der igen debat om folkebibliotekerne, og hvordan de skal udvikles. Det er godt, for folkebiblioteket skal som landets mest besøgte kulturinstitution løbende ...