UNESCO

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

14 april, 2020

FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur afholdt i november sin 40. generalkonference i Paris. DB-direktør Michel Steen-Hansen deltog som medlem af den Danske UNESCO-Nationalkommission. Særligt Open Educational Resources, OER, (åbne licenserede tekst/medier o.l.), havde interesse for bibliotekssektoren. OER byder på både muligheder og udfordringer, ofte spørgsmål ift. ophavsret og licensaftaler, som biblioteker i Danmark bidrager til at løse. Et konkret eksempel på hvordan ”Det samarbejdende biblioteksvæsen” kan inspirere den ganske verden.

Michel Steen-Hansen påpegede i Paris, at ”Biblioteker spiller mange steder en vigtig rolle i at give studerende adgang til undervisningsmateriale og til at afklare ophavsretlige spørgsmål. En rolle som bør styrkes, hvis flere studerende skal have adgang til relevante undervisningsmaterialer.”

IFLA/UNESCO Public Library Manifesto – kunne fejre 25 år i 2019
”Freedom, prosperity and the development of society and of individuals are fundamental human values.
They will only be attained through the ability of well-informed citizens to exercise their democratic rights and to play an active role in society. Constructive participation and the development of democracy depend on satisfactory education as well as on free and unlimited access to knowledge, thought, culture and information.

The public library, the local gateway to knowledge, provides a basic condition for lifelong learning, independent decisionmaking and cultural development of the individual and social groups.

This Manifesto proclaims UNESCO's belief in the public library as a living force for education, culture and information, and as an essential agent for the fostering of peace and spiritual welfare through the minds of men and women. UNESCO therefore encourages national and local governments to support and actively engage in the development of public libraries.

The public library is the local centre of information, making all kinds of knowledge and information readily available to its users.” Uddrag af manifestets indledning.

The UNESCO Public Library Manifesto was first approved by UNESCO in 1949, then updated in 1972 and last in 1994, approved by UNECO/PGI on 29 November 1994.

www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Biblioteksloven til debat
» KL & Bibliotekerne
» Lovændringen 2019
» Infrastrukturen og bibliotekerne
» Centralbibliotekerne & centrale aktører
» DB OPFORDRING
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB OPFORDRING
» Biblioteket og bæredygtighed
» Biblioteket og folkeoplysning
» Biblioteket – samfundets delte, fælles sted
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» DB OPFORDRING
» Medieudviklingen og biblioteksbenyttelsen
» DSM-Direktivet og opdatering af ophavsretsloven
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2019
» IFLA 2019
» Mere internationalt
» UNESCO
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB mødevirksomhed, netværk & samarbejde
   DB sætter dagsordenen:
» Via debat, idéudveksling og undersøgelser
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
» Læsernes bogpris 2019
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2019
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2019
SYV INDSATSOMRÅDER
  En stærk læsekultur hos børn og unge
TÆNKETANKEN 2019
  Et år med fokus på børns læselyst

Litterære brætspil giver børn læselyst

I 2020 fik Dragør Bibliotekerne og Fredensborg Bibliotekerne penge af Slots- og Kulturstyrelsen til at udarbejde en drejebog for, hvordan man som bibliotek kan udvikle litterære ...

Børns læselyst – en analyse af de seneste 20 års kulturpolitiske argumenter og strategier i Danmark

I Danmark har læselyst været på den børnekulturpolitiske dagsorden længe, men med en intensiveret indsats siden begyndelsen af 00’erne, hvor Kulturministeriet iværksatte ...