Usikker fremtid for E-bogen i Danmark

Skrevet af

15. oktober, 2012

Det er med stor beklagelse, at Danmarks Biblioteksforening erfarer, at forhandlingerne mellem Forlæggerforeningen og eReolen er gået i hårdknude.

”Der er desværre ingen vindere i sagen, men kun tabere, nemlig borgerne, selvom vi i Danmarks Biblioteksforening mener, at e-bogen burde være en vindersag for alle!” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen og fortsætter:

”Kulturpolitisk har der i Danmarks altid været fokus på, at borgerne skal have adgang til bøger, fordi det udvikler videnssamfundet og er et grundlag for demokratiet. Det ændrer sig ikke ved at bøgerne digitaliseres. Det kulturpolitiske mål er der stadig, og jeg er sikker på, at kulturministeren også har det fokus, når han f.eks. indbyder os til at se på fremtidige biblioteksafgifter og måder at støtte kunstnerne på.”

Erfaringer fra udlandet har i flere år entydigt vist en stadig voksende efterspørgsel efter e-bøger. F.eks. har salget af e-bøger i USA nu overhalet salget af fysiske bøger. Desværre har forlagene i Danmark ikke rykket med helt den samme fart som den generelle udvikling på det digitale område, og derfor har bibliotekerne i Danmark presset på, og med eReolen bevist, at efterspørgslen efter digitale bøger også er kraftigt stigende i Danmark.

Bibliotekernes eReol har været en gevinst for både borgerne og forlagene, der har fået påvist et stort potentielt marked, ved at samarbejde med bibliotekerne om at stille produkterne – e-bøgerne – til rådighed for borgerne. Det samarbejde vil vi i bibliotekerne gerne udvikle i fællesskab.

At forhandlingerne om en fortsat aftale mellem Forlæggerforeningen og eReolen nu er brudt sammen skyldes grundlæggende, at det ikke har været muligt at finde en betalingsmodel, som alle kan få noget ud af. Bibliotekerne vil fortsat gerne betale for de e-bøger som borgerne låner gennem eReolen, som det er tilfældet i dag, hvor de i gennemsnit betaler ca. 15 kr. hver gang en borger låner en e-bog.

Bibliotekerne og eReolen er naturligvis helt på det rene med, at forfatterne fortsat skal have betaling for deres arbejde – sådan som de altid har fået, når bibliotekerne har lånt forfatternes værker ud, og som det også er tilfældet ved lån på eReolen.

”Med eReolen er der jo samtidig en helt enestående chance for at fange nye læsere, som f.eks. de digitalt indfødte, og dermed brede læsningen ud til en endnu større gruppe end i dag, ligesom der også er en oplagt mulighed for at få pustet liv i forlagenes voksende bagkatalog af litteratur, som vil kunne få et helt nyt liv i e-bogens verden” mener formand Vagn Ytte Larsen.

Danmarks Biblioteksforening mener, at bibliotekernes pionerindsats på e-bogsområdet har været afgørende for borgernes kendskab til og stadig mere naturlige omgang med e-bøger, og at denne indsats vil gøre det lettere for forlagene fremover at sælge e-bogen, både kommercielt og som begreb. Men det kræver, at den opnåede positive synergi mellem et innovativt forlagsmarked og eReolen i en velfungerende udgave fortsat udvikles.

Danmarks Biblioteksforening opfordrer derfor parterne til at sætte sig tilbage til forhandlingsbordet, og finde en løsning, som viser, at litteraturen også har en digital fremtid i Danmark.

Direktør i JP/Politikens Hus tager fejl

Den seneste uges helt store debat har handlet om eReolen, idet administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Stig Ørskov, i Politikens eget kulturmedie Kulturmonitor, ...

E-bogen vinder frem, men den fysiske bog er stadig favoritten hos danskerne

En ny undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening viser, at 41% af befolkningen nu har prøvet at læse en e-bog, som enten er lånt fra bibliotekernes nettjeneste eReolen, via ...

Aftalen om e-bøger på bibliotekerne er en sejr for viden til borgerne

”Den netop offentliggjorte aftale mellem bibliotekernes digitale platform for udlån af e-bøger, eReolen, og landets største forlag Gyldendal (inkl. Rosinante) og Modtryk ...

Kom og hør om den opsigtsvækkende bog-dom fra EU-domstolen

EU-domstolen i Luxembourg har afgjort, at der principielt ikke er nogen forskel mellem udlån af en papirbog og udlån af en e-bog. Som optakt til Bibliotekschefforeningens ...

Bibliotekerne ønsker frit valg af e-bøger

Både danske og udenlandske biblioteksorganisationer ønsker frit at kunne vælge de e-bøger, de kan låne ud. En EU-domstolsafgørelse kan blive et skridt i den retning. ...

Op og ned i debatten om eReolen

Den 15. marts 2016 skriver DFs kulturordfører i et debatindlæg i Altinget, at bibliotekernes ”eReolen, er blevet en konkurrent til forlagsbranchen, og hvis branchen ikke ...

Fortsat bestsellere på eReolen?

En række bestseller-forfattere truer med at trække sig fra eReolen.Onsdag den 9. september så Kulturen på NEWS nærmere på den aktuelle debat om sagen, og DBs direktør ...

E-bogen er mest populær i de større byer

En ny undersøgelse viser, at næsten tre gange så mange har læst en e-bog i København og Århus sammenlignet med landdistrikterne. Undersøgelsen er lavet i juni 2015 af ...