Vedr. Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystem

Skrevet af

9. december, 2011

Kulturministeriet
Att. Alexander Meli Barming

Høring vedr. Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystem
I Danmarks Biblioteksforening har vi med interesse læst Kunststøtteudvalgets rapport om Det Statslige Kunststøttesystem.

Vi har følgende kommentarer til rapporten og dens anbefalinger:
Danmarks Biblioteksforening er enig i, at det er vigtigt, at der generelt er legitimitet om kunststøttesystemet, og at der derfor må være en vis gennemskuelighed. Vi tvivler stærkt på, at det skitserede forslag til at oprette et egentligt kunstinstitut med bestyrelse og en række udvalg, vil være den rigtige løsning.

Der er en række principper for arbejdet med kunststøttetildeling, Danmarks Biblioteksforening ønsker opretholdt.
Armslængdeprincippet bør fastholdes og gerne styrkes, og der bør fortsat være direkte dialog med det politiske system. En dialog der i dag på udmærket vis føres i de to repræsentantskaber, som Danmarks Biblioteksforening anbefaler fortsat at opretholde.

Danmarks Biblioteksforening anbefaler, at det 2-strengede system opretholdes, og at det årlige (døgn)seminar fastholdes i den form og ånd, det har været tænkt ved seneste lovrevision.

Danmarks Biblioteksforening kan tilslutte sig forslaget om, at livsvarige ydelser ikke længere tildeles til efterladte. Ligeledes støtter foreningen, at der ses på de livsvarige ydelsers størrelse, og at kunstnere, der er tildelt livsvarig ydelse ikke kan søge andre legater i hverken Rådet eller Fonden.

Danmarks Biblioteksforening tilslutter sig flertallets holdning til, at der nedsættes et fagudvalg for hver kunstart, som individuelt kan vælge at oprette særlige udvalg til legatfordeling.

Danmarks Biblioteksforening ønsker også fremadrettet at være repræsenteret i de to repræsentantskaber, da bibliotekerne som formidler af alle kunstarter ser sig som en naturlig dialogpartner.

Med venlig hilsen

Vagn Ytte Larsen
Formand
Danmarks Biblioteksforening

Vedr. Udviklingsplan 2013 for bibliotek.dk

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V   Vedr. Udviklingsplan 2013 for bibliotek.dk Danmarks Biblioteksforening har følgende kommentarer til ...

Vedr. Revision af PSI direktivet

FuldmægtigHelene Nordborg KiærKulturministeriet   Vedr. Revision af PSI direktivet Kommissionen har den 13.12. 2011 udsendt en Meddelelse om åbne data.  Denne ...

Vedr. Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V   Vedr. Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Danmarks Biblioteksforening har følgende ...

Vedr. lovforslag om tilskudslov

Dorthe Hald BergqvistFuldmægtig KulturministerietNybrogade 2, Postboks 2140 1015 Kbh. K Pr. e-mail: tilsynslov@kum.dk   Vedr. Høring over forslag til lov om økonomiske og ...

Vedr. Udviklingsplan 2010 for bibliotek.dk

Styrelsen for Bibliotek og MedierH.C. Andersens Boulevard 21553 København   Vedr. Udviklingsplan 2010 for bibliotek.dkDanmarks Biblioteksforening har følgende kommentarer ...

Vedr. Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk

Styrelsen for Bibliotek og MedierH.C. Andersens Boulevard 21553 København     Vedr. Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk Danmarks Biblioteksforening har følgende ...