Vedr. Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk

Skrevet af

26. november, 2008
Styrelsen for Bibliotek og Medier
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København
 
 
Vedr. Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk
Danmarks Biblioteksforening har følgende kommentarer til udviklingsplanen for 2009.
 
DB ser gerne følgende opgaver/løsninger prioriteret.
 
Brugerfaciliteter:
Stadig optimering af bestillingsproces herunder udvikling af ny og tidssvarende brugergrænseflade.
Fortsat forenkling af søgning mv. inkl., som nævnt flere gange før, stavehjælp.
Et login til alting.
Sociale teknologier.
 
Get it – haster service, finder foreningen, sender et forkert signal; alle bestillinger bør ekspederes hurtigst muligt.
 
Samspil og infrastruktur:
Mobile tjenester.
Fortsættelse af arbejdet med automatisering af fjernlån og samspil med lokale systemer. Herudover desuden samordning med andre relevante nettjenester først og fremmest borger.dk.
 
Brugerundersøgelser:
DB ser gerne årlige brugerundersøgelser af bibliotek.dk til afdækning af borgernes, af slutbrugernes ønsker til nyudvikling.
 
 
DB opfordrer til, at mobile betjeningstilbud prioriteres højere end hidtil, som et led i at sikre decentral biblioteksservice, og ser frem til konkrete initiativer.
 
Danmarks Biblioteksforening finder som før nævnt bibliotek.dk helt central i en tidssvarende biblioteksbetjening og har med interesse og tilfredshed fulgt udviklingen bl.a. omkring automatisering af fjernlån.
 
 
Med venlig hilsen
 

Vagn Ytte Larsen       /       Hellen Niegaard
Formand                             Chefkonsulent

Vedr. Udviklingsplan 2013 for bibliotek.dk

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V   Vedr. Udviklingsplan 2013 for bibliotek.dk Danmarks Biblioteksforening har følgende kommentarer til ...

Vedr. Revision af PSI direktivet

FuldmægtigHelene Nordborg KiærKulturministeriet   Vedr. Revision af PSI direktivet Kommissionen har den 13.12. 2011 udsendt en Meddelelse om åbne data.  Denne ...

Vedr. Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystem

KulturministerietAtt. Alexander Meli Barming Høring vedr. Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystemI Danmarks Biblioteksforening har vi med interesse ...

Vedr. Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V   Vedr. Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Danmarks Biblioteksforening har følgende ...

Vedr. lovforslag om tilskudslov

Dorthe Hald BergqvistFuldmægtig KulturministerietNybrogade 2, Postboks 2140 1015 Kbh. K Pr. e-mail: tilsynslov@kum.dk   Vedr. Høring over forslag til lov om økonomiske og ...

Vedr. Udviklingsplan 2010 for bibliotek.dk

Styrelsen for Bibliotek og MedierH.C. Andersens Boulevard 21553 København   Vedr. Udviklingsplan 2010 for bibliotek.dkDanmarks Biblioteksforening har følgende kommentarer ...