Vedr. Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Skrevet af

25. november, 2010
Styrelsen for Bibliotek og Medier
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
 
Vedr. Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk
Danmarks Biblioteksforening har følgende kommentarer til udviklingsplanen for 2011.
 
DB ser gerne følgende eksisterende og nye opgaver/løsninger prioriteret.
 
Brugerfaciliteter:
Stadig optimering af bestillingsproces og søgning og kan derfor konkret anbefale:
Ny brugergrænseflade, søgesider til lydbøger og spil
Søgning, udspecificeret ’for voksne’
Adgang til mere indhold – helst digitalt, herunder ’søg videre på nettet’
Bestil – set med brugerens øjne og
Inspiration, sociale teknologier og personalisering – brugerskabte data og se nye materialer.
 
Det skal her bemærkes, at DB kan være noget skeptisk ift. funktionaliteten ’Gem alle mine lån’, der selv om en brugers lån gemmes efter vedkommendes eget ønske – ved fejl, hacking o.a. uretmæssig adgang vil kunne udstille borgernes privatliv.
 
Samspil og infrastruktur:
DB opfordrer her først og fremmest til udvikling af Mobile tjenester og andre platforme som ipad o.l.
Samspil med tjenester udenfor bibliotekerne og
Bestil – set med bibliotekernes øjne
 
Brugerundersøgelser:
DB ser endvidere gerne i lighed med tidligere, at en årlig brugerundersøgelse af bibliotek.dk brugen gennemføres til afdækning af forskydninger i borgernes, af slutbrugernes ønsker til nyudvikling.
 
Danmarks Biblioteksforening finder som før bibliotek.dk helt central for en tidssvarende biblioteksbetjening og vil med stor interesse følge initiativerne, som giver brugerne enklere adgang. Herunder ikke mindst projekter med mobile teknologier.
 
 
 
Med venlig hilsen
Michel Steen-Hansen       /       Hellen Niegaard
Direktør                                     Chefkonsulent

Vedr. Udviklingsplan 2013 for bibliotek.dk

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V   Vedr. Udviklingsplan 2013 for bibliotek.dk Danmarks Biblioteksforening har følgende kommentarer til ...

Vedr. Revision af PSI direktivet

FuldmægtigHelene Nordborg KiærKulturministeriet   Vedr. Revision af PSI direktivet Kommissionen har den 13.12. 2011 udsendt en Meddelelse om åbne data.  Denne ...

Vedr. Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystem

KulturministerietAtt. Alexander Meli Barming Høring vedr. Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystemI Danmarks Biblioteksforening har vi med interesse ...

Vedr. lovforslag om tilskudslov

Dorthe Hald BergqvistFuldmægtig KulturministerietNybrogade 2, Postboks 2140 1015 Kbh. K Pr. e-mail: tilsynslov@kum.dk   Vedr. Høring over forslag til lov om økonomiske og ...

Vedr. Udviklingsplan 2010 for bibliotek.dk

Styrelsen for Bibliotek og MedierH.C. Andersens Boulevard 21553 København   Vedr. Udviklingsplan 2010 for bibliotek.dkDanmarks Biblioteksforening har følgende kommentarer ...

Vedr. Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk

Styrelsen for Bibliotek og MedierH.C. Andersens Boulevard 21553 København     Vedr. Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk Danmarks Biblioteksforening har følgende ...