Vedr. lovforslag om tilskudslov

Skrevet af

6. august, 2010
Dorthe Hald Bergqvist
Fuldmægtig
Kulturministeriet
Nybrogade 2,
Postboks 2140
1015 Kbh. K
Pr. e-mail: tilsynslov@kum.dk
 
Vedr. Høring over forslag til lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt udkast til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
 
Danmarks Biblioteksforening takker for opfordringen til at afgive høringssvar.
Danmarks Biblioteksforening hilser det velkomment at de mange forskellige regelsæt på området, som hidtil har været gældende, nu bliver samlet i én lov.
 
For foreningen er det vigtigt at lovens intentioner om at forenkle tilskudsreglerne og gøre de administrative arbejdsgange både mere smidige og gennemskuelige bliver ført ud i livet. .
 
Samtidig er det vigtigt at loven sikrer, at de tilskudsberettigede organisationers bestyrelser kan arbejde frit inden for de rammer, der er afstukket for den enkelte organisation.
 
Danmarks Biblioteksforening modtager ikke tilskud efter denne lovgivning, men en række af foreningens samarbejdsparter er omfattet af loven. Disse er nævnt som høringsberettigede og foreningen går derfor ud fra, at de hver især afgiver høringssvar.
 
Danmarks Biblioteksforening har derfor ikke yderligere bemærkninger til lovforslaget eller forslaget til bekendtgørelse.
 
 
Med venlig hilsen
Vagn Ytte Larsen      /      Michel Steen-Hansen
Formand                            Direktør

Vedr. Udviklingsplan 2013 for bibliotek.dk

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V   Vedr. Udviklingsplan 2013 for bibliotek.dk Danmarks Biblioteksforening har følgende kommentarer til ...

Vedr. Revision af PSI direktivet

FuldmægtigHelene Nordborg KiærKulturministeriet   Vedr. Revision af PSI direktivet Kommissionen har den 13.12. 2011 udsendt en Meddelelse om åbne data.  Denne ...

Vedr. Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystem

KulturministerietAtt. Alexander Meli Barming Høring vedr. Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystemI Danmarks Biblioteksforening har vi med interesse ...

Vedr. Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V   Vedr. Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Danmarks Biblioteksforening har følgende ...

Vedr. Udviklingsplan 2010 for bibliotek.dk

Styrelsen for Bibliotek og MedierH.C. Andersens Boulevard 21553 København   Vedr. Udviklingsplan 2010 for bibliotek.dkDanmarks Biblioteksforening har følgende kommentarer ...

Vedr. Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk

Styrelsen for Bibliotek og MedierH.C. Andersens Boulevard 21553 København     Vedr. Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk Danmarks Biblioteksforening har følgende ...