Vedr. Udviklingsplan 2010 for bibliotek.dk

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

1 december, 2009
Styrelsen for Bibliotek og Medier
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København
 

Vedr. Udviklingsplan 2010 for bibliotek.dk
Danmarks Biblioteksforening har følgende kommentarer til udviklingsplanen for 2010.

DB ser gerne følgende opgaver/løsninger prioriteret.
 
Brugerfaciliteter:
Stadig optimering af bestillingsproces og søgning og kan derfor konkret anbefale:
Ny brugergrænseflade
Søgning
Bestil – set med brugerens øjne og
Sociale teknologier og personalisering
 
Samspil og infrastruktur:
DB opfordrer her først og fremmest til udvikling af Mobile tjenester; biblioteksvæsenet synes håbløst bagud på området og taber terræn ift. mobil søgning og håndholdt formidling; DB opfordrer derfor kraftigt til at der nu sættes turbo på sagen.
Samspil med tjenester udenfor bibliotekerne og
Bestil – set med bibliotekernes øjne
 
Brugerundersøgelser:
DB ser fortsat gerne, at der gennemføres en årlig brugerundersøgelse af bibliotek.dk til afdækning af borgernes, af slutbrugernes ønsker til nyudvikling.
 
Danmarks Biblioteksforening finder som før bibliotek.dk helt central for en tidssvarende biblioteksbetjening og vil med stor interesse følge initiativerne, som giver brugerne enklere adgang. Herunder ikke mindst projekter med mobile teknologier.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Michel Steen-Hansen       /       Hellen Niegaard
          Direktør                          Chefkonsulent

Vedr. Udviklingsplan 2013 for bibliotek.dk

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V   Vedr. Udviklingsplan 2013 for bibliotek.dk Danmarks Biblioteksforening har følgende kommentarer til ...

Vedr. Revision af PSI direktivet

FuldmægtigHelene Nordborg KiærKulturministeriet   Vedr. Revision af PSI direktivet Kommissionen har den 13.12. 2011 udsendt en Meddelelse om åbne data.  Denne ...