Vejen frem for det digitale Danmark: undtagelser eller læring?

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

16 december, 2011

Al kommunikation mellem borgerne og staten skal være 100% digital i 2015. Sådan lyder visionen fra det offentlige, både for at effektivisere og for at skabe bedre service for borgerne. Netop nu drøfter KL og Digitaliseringsstyrelsen hvordan lov om obligatorisk digital service skal indrettes, og et første udspil er nu offentliggjort.

Danmarks Biblioteksforening bakker op om visionen for det digitale Danmark, og har den omfattende digitaliseringsplan som overordnet emne på årsmødet i Frederikshavn til marts 2012, hvor vi både ser på udfordringerne for biblioteker, for samfundet og for demokratiet i det hele taget.

Udspillet fra KL og Digitaliseringsstyrelsen nævner ganske rigtigt, at en gruppe af IT-svage borgere vil blive særligt udfordret når al kommunikation mellem borger og kommune skal være digital. De nævnte løsningsforslag går i retning af undtagelser for disse borgere eller mulighed for at give fuldmagter til, at pårørende kan varetage opgaverne.

I Danmarks Biblioteksforening mener vi, at vejen frem er at få klædt borgerne på, så flest muligt selv kan agere i det digitale samfund. Der er en risiko for, at de svageste bliver helt glemt i digitaliseringsprocessen eller at det nye digitale Danmark skærper grænserne mellem det digitale A- og B-hold. Ingen kan være tjent med disse udsigter, og derfor ønsker og arbejder Danmarks Biblioteksforening også for, at læringsindsatsen overfor IT-svage borgere bliver intensiveret. Dette har senest medført, at der er blevet afsat 28 mio. kroner til formålet i SATS-forliget, men der er brug for mere endnu.

Danmarks Biblioteksforening vil sætte dagsorden om hvordan vi får alle borgere klar til det nye digitale samfund, som venter lige om hjørnet, og vi glæder os rigtig meget til debatten på vores årsmøde, hvor vi vil tage debatten og udfordre både stat, kommuner, aftagere og leverandører af digitale tjenester, så ingen glemmer, at det digitale Danmark kun bliver en succes, hvis alle kan være med.

Digitaliseringen af bogmarkedet tager til

Årsrapporten for 2022 fra Kulturministeriets bogpanel viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Fra 2020 til 2021 ...

Hver 5. dansker i digitalt limbo

Vi må stille krav til en demokratisering af teknologiudviklingen. Godt nok er Danmark udråbt til verdensmester som digitaliseret land men vores løsninger og systemer efterlader ...

Giv borgerne digitalt kompetenceløft med en bred bibliotekssatsning

Digitale kompetencer og digital dannelse er vigtigere end nogensinde, og de danske folkebiblioteker spiller en stadig mere central rolle som borgernes indgang til den digitale ...

Bibliotek og borgerservice – forny selv dit pas

Ørestad Bibliotek har verdenspremiere på nyt borgerservicetilbud. Selvbetjening og kyndig vejledning går nemlig op i en højere enhed, når Pasboksen åbner på Ørestad ...

Bibliotek og Borger – du er altid velkommen!

Størstedelen af de danske kommuners borgerservicecentre og biblioteker arbejder nu sammen. En undersøgelse lavet af konsulentfirmaet Knudsen Syd viser, at samarbejde nu finder ...

Årets Gates-Pris gik til et netværk af e-biblioteker i Sri Lanka

Bill and Melinda Gates særlige bibliotekspris – Access to Learning Award (ATLA) – er i år gået til The e-Library Nenasala Program i Sri Lanka. Et af regeringen ...

Digitaliseringen er det største dannelsesprojekt i nyere tid

Fra i år kommunikerer alle virksomheder digitalt med det offentlige, og fra november 2014 er det borgernes tur. Hvad betyder det og hvordan skabes den bredest mulige ...

Hvor skal de der farer vild i den digitale jungle gå hen?

Sidste år var der ½ mio. mennesker der henvendte sig på bibliotekerne for at få hjælp til digital selvbetjening, men mon ikke der kommer væsentligt flere, når alle ...