Bøger er noget, vi læser – og lytter til

Skrevet af

12. februar, 2020

Det danske bogmarked og borgernes litteraturforbrug er som bekendt under ændring. Til at holde øje med udviklingen i 2019-2022 nedsatte tidligere kulturminister Mette Bock (LA) i december 2018 et nyt Bogpanel. Bogpanelet har til opgave at følge udviklingen på bogmarkedet. Det gør de blandt andet ved at skabe viden og debat om litteraturens betydning for borgerne og ved at følge litteraturens udvikling i en tid præget af digitalisering. Bogpanelet indsamler også statistisk viden om for eksempel bogproduktion, distribution og læsevaner.

Stadig flere danske skønlitterære titler
Der produceres flere bogtitler i Danmark end nogensinde før med 6.744 trykte bogtitler i 2018, hvilket er en stigning på 7% i forhold til 2017. De senere år har især skønlitteraturen været i fremgang. Siden 2009 er antallet af fysiske skønlitterære titler steget med 42%, og den del af titlerne, der er skrevet på dansk, med 79%. Stigningen fra 2017 til 2018 udgør alene de 15%.

Danskernes læsevaner
Omfanget af danskernes læsning af skønlitteratur er fortsat vigende. Andelen af personer, som aldrig læser en skønlitterær bog er rimeligt stabilt, men der er tale om en forskydning fra “ugentligt eller hyppigere” til “månedligt eller sjældnere”. Specifikt for kvinder er der dog for 2017 til 2018 tale om den modsatte udvikling, blot marginalt. Det vil være interessant at se, om det er en statistisk tilfældighed eller en vedvarende tendens.

Ser man på alderens betydning for læsning, så er antallet af læ-sere af skønlitteratur stagneret i aldersgrupperne mellem 30 og 70 år og interessant nok stigende for personer over 70 år.

Produktion af e-bøger
Udgivelsen af nye e-bøger er bogpanelets rapport lidt spagfærdig om. Der er en Top-Ti over produktionen 2012-2018. Det mest produktive forlag er Gyldendal med 326 titler i 2018, mens Mellemgaard har 241 titler og Lindhardt og Ringhof har 212 titler. Der kan ikke sammenlignes med tidligere år, da opgørelsen til og med første kvartal 2017 er inkl. retrodigitaliserede e-bøger. Der skrives i rapporten derfor også, at det er svært at lave sammenligninger over længere tid. Men rapporten undlader også at bringe et samlet tal for 2018 (det ses i Statistikbanken som 6.176 titler). Dog bringes der tal for kommercielle skønlitterære førsteudgaver af e-bøger, hvoraf der 3.785 titler i 2018.

Der er sket et fald fra 2017 til 2018 af produktionen af retrodigitaliserede e-bøger (hvor udgivelsen af den fysiske bog er sket mere end 5 år tidligere) fra 6.300 til 3.680 titler. Det skyldes primært, at Lindhardt og Ringhofs projekt med digitalisering af 15.000 titler har haft et tempotab i 2018. Men dette forlag er fortsat absolut dominerende med 3.016 retrodigitaliserede titler i 2018.

Boom i produktion af netlydbøger
I 2018 blev der udgivet cirka 3.800 nye netlydbøger i Danmark. Det er en stigning på 60% i forhold til 2017, og det højeste tal registreret siden netlydbøgerne kom på markedet.

Udgivelsen af lydbøger er steget markant de seneste år. Siden 2014 er antallet af udkomne førsteudgaver steget fra 2.390 titler i 2014 til 5.115 i 2018. Størstedelen er netlydbøger med 3.799 titler. En mindre del er cd’er i mp3-format med 1.192 titler, hvoraf størstedelen dog også findes som netlydbøger. Siden 2015 er stigningen i lydbøger alene sket som netlydbøger og ikke mindre end med 60% fra 2017 til 2018.

Den trykte bog dominerer fortsat
Selv om rapporten fokuserer meget på de digitale medier, så er det fortsat den trykte bog, som er det dominerede medie. Over 85% af dem, som har læst eller lyttet til en bog de seneste tre må-neder før den pågældende undersøgelse, har gjort det ved at læ-se en trykt bog. På samme spørgsmål for både e-bøger og lydbøger er svarprocenten på knap 20%.

Pligtlæsning
Denne omtale er blot en smagsprøve på de mange informationer om bogproduktion, bogdistribution og boglæsning, som bogpanelets årsrapport indeholder. For statistik om folkebiblioteker henvises til Danmarks Biblioteker, 2019-4, side 12. Årsrapporten må siges at være pligtlæsning for alle, som ønsker at være informerede om status og udvikling i brug af bøger i alle formater.

Bogpanelet har en ambitiøs arbejdsplan for de kommende år: Rapporter om læseradfærd i forskellige bogmedier, om børns læs-ning og interaktion i litteraturformidling, om aktører i oversætternes kredsløb i Danmark og om rettighedsproblematikker i en digital og europæisk kontekst.

Bogen og litteraturens vilkår: Bogpanelets årsrapport. Årgang 2019. 57 sider.

LEIF ANDRESEN, er chefkonsulent ved Det Kgl. Bibliotek.

Artiklen er fra Danmarks Biblioteker nr. 1, 2020.

Om Bogpanelets baggrund
Det tidligere Bog- og Litteraturpanel har 2015-2018 udgivet en årsrapport, der tager temperaturen på det danske bogmarked. Det nye Bogpanelet’s første årsrapport for 2019 blev offentliggjort i november 2019.
Bogpanelet består af seks forskere fra universiteter m.v. Der er tilknyttet en følgegruppe med ti medlemmer fra bogbranchen, forfattere m.v., herunder bibliotekschef i Allerød, Annette W. Godt, som repræsentant for Danmarks Biblioteksforening.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...