Demokratins Skatkammare. Förslag til en nationell biblioteksstrategi

Skrevet af

8. april, 2019

Efter flere års proces kunne et længe ventet forslag til en national biblioteksstrategi for Sverige afleveres den 7. marts til kultur- og demokratiminister Amanda Lind (MP).

“Bibliotekerne udfylder en utrolig vigtig funktion i forhold til vidende og dannede borgere og dermed i forhold til at kunne fungere i et demokrati”, lyder det bl.a. fra Erik Fichtelius, markant svensk public-service journalist, som står bag udredningen sammen med Christina Persson og Eva Enarson under Kungliga Biblioteket på opdrag af Alice Bah Kuhnke, den tidligere svenske kulturminister. Bag strategien ligger ca. tre og et halvt års arbejde og dialog med interessenterne i form af forskelligartede debatter og møder, 14 delrapporter og flere film.

Store opgaver
Strategien skal styrke og udvikle det svenske biblioteksvæsen. Der er et vigtigt forsvar for demokrati og det enkelte menneskes mulighed for frit at virke i samfundet med tilgang til viden og litteratur.

Dens anbefalinger omfatter en konkret reformpakke: Opbygning af nationale digitale bibliotekstjenester og digitalisering af den svenske kulturarv, styrke biblioteksvirksomhed for nationale minoriteter og samerne, øge tilgangen til medier på andre sprog end svensk. Endvidere sikre udbuddet af tilgængelige medier for mennesker med nedsat funktionsevner, samt kortlægge det nationale såvel som det regionale niveau’s ansvar som overbygning for folkebibliotekerne og endelig give alle børn adgang til skolebiblioteker. I dag har angiveligt mindre end halvdelen af svenske børn det.

Strategien foreslår afsat omkring 250 mio. svenske kroner årligt til gennemførelse af de særdeles omfattende forslag, hvilket svarer til ca. 2,5% af de samlede årlige biblioteksudgifter.

Se hele strategien kortlink.dk/xf9n .

Svensk Biblioteksförening om strategien
“Förslaget till den nationella biblioteksstrategin ser väl fungerande bibliotek som en demokratisk byggsten, vilket är naturligt. Bibliotek är en kraft för förändring, både för individen och för samhället. Vi ser ett antal utmaningar i dagens Sverige; hållbarhet, livslångt lärande, integration, demografi och digitalisering. Vi ser också ökande klyftor mellan människor och mellan olika delar av landet. Vi är övertygade om att biblioteken har en viktig roll att spela inom alla dessa områden”, siger bl.a. Johanna Hansson, formand for SB, i en udtalelse den 13. marts. 

I SB er man positiv over for strategiens langsigtede styrkelse af ressourcer – ikke mindst, fordi der i flere dele af Sverige er signaler om nedskæringer. SB ser det som en nødvendighed, at staten øger den samlede støtte til sektoren, men man stiller sig samtidig tvivlende med hensyn til om de midler, der foreslås afsat, reelt vil kunne finansiere forslagene. 

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...