Demokratins Skatkammare. Förslag til en nationell biblioteksstrategi

Skrevet af

Hellen Niegaard

8. april, 2019

Efter flere års proces kunne et længe ventet forslag til en national biblioteksstrategi for Sverige afleveres den 7. marts til kultur- og demokratiminister Amanda Lind (MP).

“Bibliotekerne udfylder en utrolig vigtig funktion i forhold til vidende og dannede borgere og dermed i forhold til at kunne fungere i et demokrati”, lyder det bl.a. fra Erik Fichtelius, markant svensk public-service journalist, som står bag udredningen sammen med Christina Persson og Eva Enarson under Kungliga Biblioteket på opdrag af Alice Bah Kuhnke, den tidligere svenske kulturminister. Bag strategien ligger ca. tre og et halvt års arbejde og dialog med interessenterne i form af forskelligartede debatter og møder, 14 delrapporter og flere film.

Store opgaver
Strategien skal styrke og udvikle det svenske biblioteksvæsen. Der er et vigtigt forsvar for demokrati og det enkelte menneskes mulighed for frit at virke i samfundet med tilgang til viden og litteratur.

Dens anbefalinger omfatter en konkret reformpakke: Opbygning af nationale digitale bibliotekstjenester og digitalisering af den svenske kulturarv, styrke biblioteksvirksomhed for nationale minoriteter og samerne, øge tilgangen til medier på andre sprog end svensk. Endvidere sikre udbuddet af tilgængelige medier for mennesker med nedsat funktionsevner, samt kortlægge det nationale såvel som det regionale niveau’s ansvar som overbygning for folkebibliotekerne og endelig give alle børn adgang til skolebiblioteker. I dag har angiveligt mindre end halvdelen af svenske børn det.

Strategien foreslår afsat omkring 250 mio. svenske kroner årligt til gennemførelse af de særdeles omfattende forslag, hvilket svarer til ca. 2,5% af de samlede årlige biblioteksudgifter.

Se hele strategien kortlink.dk/xf9n .

Svensk Biblioteksförening om strategien
“Förslaget till den nationella biblioteksstrategin ser väl fungerande bibliotek som en demokratisk byggsten, vilket är naturligt. Bibliotek är en kraft för förändring, både för individen och för samhället. Vi ser ett antal utmaningar i dagens Sverige; hållbarhet, livslångt lärande, integration, demografi och digitalisering. Vi ser också ökande klyftor mellan människor och mellan olika delar av landet. Vi är övertygade om att biblioteken har en viktig roll att spela inom alla dessa områden”, siger bl.a. Johanna Hansson, formand for SB, i en udtalelse den 13. marts. 

I SB er man positiv over for strategiens langsigtede styrkelse af ressourcer – ikke mindst, fordi der i flere dele af Sverige er signaler om nedskæringer. SB ser det som en nødvendighed, at staten øger den samlede støtte til sektoren, men man stiller sig samtidig tvivlende med hensyn til om de midler, der foreslås afsat, reelt vil kunne finansiere forslagene. 

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...