Demokratins Skatkammare. Förslag til en nationell biblioteksstrategi

Skrevet af

HN

8 april, 2019

Efter flere års proces kunne et længe ventet forslag til en national biblioteksstrategi for Sverige afleveres den 7. marts til kultur- og demokratiminister Amanda Lind (MP).

“Bibliotekerne udfylder en utrolig vigtig funktion i forhold til vidende og dannede borgere og dermed i forhold til at kunne fungere i et demokrati”, lyder det bl.a. fra Erik Fichtelius, markant svensk public-service journalist, som står bag udredningen sammen med Christina Persson og Eva Enarson under Kungliga Biblioteket på opdrag af Alice Bah Kuhnke, den tidligere svenske kulturminister. Bag strategien ligger ca. tre og et halvt års arbejde og dialog med interessenterne i form af forskelligartede debatter og møder, 14 delrapporter og flere film.

Store opgaver
Strategien skal styrke og udvikle det svenske biblioteksvæsen. Der er et vigtigt forsvar for demokrati og det enkelte menneskes mulighed for frit at virke i samfundet med tilgang til viden og litteratur.

Dens anbefalinger omfatter en konkret reformpakke: Opbygning af nationale digitale bibliotekstjenester og digitalisering af den svenske kulturarv, styrke biblioteksvirksomhed for nationale minoriteter og samerne, øge tilgangen til medier på andre sprog end svensk. Endvidere sikre udbuddet af tilgængelige medier for mennesker med nedsat funktionsevner, samt kortlægge det nationale såvel som det regionale niveau’s ansvar som overbygning for folkebibliotekerne og endelig give alle børn adgang til skolebiblioteker. I dag har angiveligt mindre end halvdelen af svenske børn det.

Strategien foreslår afsat omkring 250 mio. svenske kroner årligt til gennemførelse af de særdeles omfattende forslag, hvilket svarer til ca. 2,5% af de samlede årlige biblioteksudgifter.

Se hele strategien kortlink.dk/xf9n .

Svensk Biblioteksförening om strategien
“Förslaget till den nationella biblioteksstrategin ser väl fungerande bibliotek som en demokratisk byggsten, vilket är naturligt. Bibliotek är en kraft för förändring, både för individen och för samhället. Vi ser ett antal utmaningar i dagens Sverige; hållbarhet, livslångt lärande, integration, demografi och digitalisering. Vi ser också ökande klyftor mellan människor och mellan olika delar av landet. Vi är övertygade om att biblioteken har en viktig roll att spela inom alla dessa områden”, siger bl.a. Johanna Hansson, formand for SB, i en udtalelse den 13. marts. 

I SB er man positiv over for strategiens langsigtede styrkelse af ressourcer – ikke mindst, fordi der i flere dele af Sverige er signaler om nedskæringer. SB ser det som en nødvendighed, at staten øger den samlede støtte til sektoren, men man stiller sig samtidig tvivlende med hensyn til om de midler, der foreslås afsat, reelt vil kunne finansiere forslagene. 

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...