EBLIDA – Endnu en dansker indtager direktørstolen

Foto: Mikkel Christoffersen.

Skrevet af

14. februar, 2024

Det var med stor fornøjelse, at EBLIDA kunne annoncere Mikkel Christoffersen som ny direktør for EBLIDA fra den 1. februar 2024. Iblandt et stærkt ansøgerfelt var der dog ingen tvivl om, at vi havde fundet den bedste kandidat.

Mikkel Christoffersens imponerende cv, koblet med hans indgående kendskab til den digitale udvikling og dens betydning for bibliotekerne i Europa er et stærkt fagligt fundament for at udfylde rollen som direktør for den europæiske biblioteksorganisation.

Mikkel Christoffersen er kendt som chefforhandler i foreningen Det Digitale Folkebibliotek og kommer fra en stilling som chefkonsulent i Københavns Biblioteker, hvorfra han har været indstationeret i DDF med et antal ugentlige timer.

Han er fhv. programleder i Styrelsen for Bibliotek og Medier, og oprindelig uddannet cand.scient.bibl. (Danmarks Biblioteksskole 2005) og ph.d.-stipendiat (Danmarks Biblioteksskole 2009).

Læs interview med Mikkel Christoffersen i næste nummer af Danmarks Biblioteker.

EBLIDA’s årsmøde holdes i Lissabon den 8-10. april 2024. Her vil EBLIDA’s nye præsident, bestyrelse og direktør samles for første gang og påbegynde arbejdet med at sætte retningen for de kommende år. EBLIDA’s nuværende strategi gældende fra 2022 – 2025 skal snart fornyes, og det arbejde påbegyndes med det nye hold. EBLIDA’s arbejde over de senere år med fokus på bl.a. bæredygtighed og (biblioteks) lovgivning har vist sig at være vigtigt – og i de kommende år vil EBLIDA arbejde videre med fokus herpå.

EBLIDA’s økonomi har altid været skrøbelig, og vores nye direktør og executive committee har sammen en vigtig opgave med at konsolidere økonomien – og vi er allerede i gang med at undersøge mulighederne inden for de forskellige EU programmer. Samtidig opprioriteres EBLIDA’s advocacy og lobby arbejde med det formål at skabe netværk og partnerskaber, som kan styrke bibliotekers position i forhold til de relevante EU institutioner og parlamentarikere.

E-Panema – (EBLIDA PArtNErship MAtching tool)

I slutningen af 2023 lancerede EBLIDA et nyt og spændende værktøj: E-Panema. Hensigten med E-Panema er at skabe et biblioteks ”community”, hvor det er muligt at finde og lokalisere potentielle samarbejdspartnere til europæiske projekter, herunder om der er andre institutioner som arbejder på samme projektidé.

E-Panema går dog stadigvæk i skole, og skal gerne vokse sig stor og stærk i de kommende år – indholdet på nuværende tidspunkt er ikke så stort, men fundamentet for at bringe interessenter sammen i projektsamarbejder er skabt og potentialet på sigt er stort. Indtil videre kan man frit gå ind på https://eblida.org/e-panema/ og se, hvad der rører sig i den europæiske bibliotekssektor.

Valg til EBLIDA

Den europæiske biblioteksorganisation skal vælge både ny EBLIDA præsident og medlemmer til EBLIDA’s Executiv Committee. Der stemmes om to kandidater til posten som EBLIDA-præsident efter Ton van Vlimmeren, der har siddet i to omgange siden 2018. Kandidaterne er Spaska Tarandova fra Bulgarien og Erna Winters fra Holland. 11 kandidater er nomineret til de 10 pladser i EBLIDA’s Executiv Committee. Herunder undertegnede, der genopstiller efter en runde valgt for Danmarks Biblioteksforening.

Afstemningen finder sted for valg af formand og af 10 eksekutivkomitémedlemmer fra puljen af 11 nominerede kandidater – online mellem 12. februar til 11. marts. Valgresultaterne offentliggøres på EBLIDA Council-mødet den 8. april i Lissabon i Portugal. Web-adressen til afstemningsplatformen sendes direkte til alle EBLIDA-medlemmer.

ANDREW CRANFIELD, bibliotekschef i Helsingør Kommune og medlem af EBLIDA Executive Committee for Danmarks Biblioteksforening.

Biblioteket: A Social Platform

Genopfind det fysiske biblioteksrum. Som et sted – reelt for alle – og inddrag samlingen på nye engagerende og formidlende måder. NINja, det nordiske biblioteksnetværk, ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Holland og superbibliotekerne

Landets folkebiblioteker arbejder for og bidrager til et mere ‘rummeligt samfund, hvor alle har mulighed for og føler sig velkomne til at deltage’. Regeringen og ...

Nu vender IFLA skuden – interview med Kirsten Boelt

Offentliggørelse af Dubai som værtsby for WLIC 2024 sendte den internationale biblioteksorganisation ud i høj søgang i sommer forud for årets verdenskongres i Rotterdam sidst ...

IFLA WLIC 2023 set med politiske briller

Hvordan opleves IFLA, verdens største biblioteks- og informationskongres, af danske politikere. Søren Windell (C), rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune: Hvad ...

Bibliotekets rolle i samfundet

På IFLA 2023 verdenskongressen i Rotterdam med posterudstillingen New Words for the Wild, et nyt dansk formidlingsformat for børn. Hvorfor rejse til Rotterdam for at deltage i ...

IFLA WLIC 2023 set med en nybegynders øjne

Over 3.000 delegater fra mere end 150 lande deltog i IFLA kongressen ‘Let’s work together, let’s library’ i Rotterdam – heriblandt undertegnede, Anne Green, fra ...

Internationalt arbejde med IFLA

Biblioteksarbejde i internationalt regi er kun få forundt. I otte år har jeg været valgt ind under den globale biblioteksorganisation IFLA i den sektionskomité, der har fokus ...