Folkeskoleaftale med halv mia. kroner til bøger

Foto: CBFotobanken/Christopher Egeberg(Flip).

Skrevet af

9. april, 2024
Download hele magasinet som pdf:

Nyt fokus på bøger og læring i skolerne. Bred aftale offentliggjort den 19. marts i år omfatter 33 initiativer inkl. mere enkle læreplaner, men også et engangsbeløb på 540 mio. kroner fordelt over en række år til fysiske bøger, som gennem flere år er blevet forfordelt til fordel for skærmfokus. Samt midler til en læsekampagne, der bygger videre på erfaringerne fra samarbejdsprojektet mellem bl.a. pædagogiske læringscentre og folkebiblioteker om Børn og unges læseglæde i 2023-2025, som Tænketanken Fremtidens Biblioteker er i gang med.

Paw Østergaard Jensen (A), forperson for Danmarks Biblioteksforening, er godt tilfreds, selv om pengene knap strækker til en bog til hver af de danske elever. ”Vi har fra Danmarks Biblioteksforenings side længe råbt højt om behovet for en opprioritering af flere fysiske bøger i skolerne og på skolebibliotekerne. Så sent som for 14 dage siden sad vi hos børne- og undervisningsministeren og talte om de gode erfaringer, vi havde med samarbejdsprojektet Børn og unges læseglæde.” Lød det 19. marts fra Paw Østergaard Jensen (A).

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Ledelse og læseglæde: Når opgaven er fælles

Et mantra i arbejdet med udviklingsprojekter er: Der skal en stærk ledelsesforankring til. Ellers er det svært at komme i mål, og projektet bliver aldrig til mere end et ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Det starter med børnene – et læseprojekt

INTERVIEW Samfundet, skoler og biblioteker har fokus på og arbejder for børn og unges læsning. Hvordan knækker vi koden, og hvordan inddrages børnene selv? Læseglæden er ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...