Vejle Bibliotek lukker, når nyt kulturhus bygges

Nyt kulturhusprojekt vedtaget i Vejle. Foto Vejle Bibliotek wiki/TSienicki.

Skrevet af

Hellen Niegaard

16 oktober, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Kommunen afsætter 115 mio. kroner over nogle år til projektet, som skabes i et samarbejde med DGI, der samtidig bygger nyt hovedsæde på nabogræsplænen. Synergieffekter skal undersøges.

En foreløbig tidsplan omfatter: Efterår 2023 borger- og interessentinddragelse, midt marts 2024 konkurrenceprogram godkendes, sommer 2024 arkitektkonkurrence, ultimo 2024/primo 2025 byggestart og ultimo 2026/primo 2027 – åbning.

Hovedbiblioteket lukkes og tømmes, mens der bygges. Da Vejle fungerer som centralbibliotek, skal der bl.a. findes en løsning på, hvor denne funktion varetages under lukningen.

OBA Next – mere end en biblioteksbygning

Amsterdam satser på nyt banebrydende biblioteksbyggeri i Zuidoost, et kvarter med mange udfordringer. Innovation, empowerment og mangfoldighed er omdrejningspunkter i en dynamisk ...

Holland og superbibliotekerne

Landets folkebiblioteker arbejder for og bidrager til et mere ‘rummeligt samfund, hvor alle har mulighed for og føler sig velkomne til at deltage’. Regeringen og ...