Indlæg om Verdensmål

Bibliotekerne vil være drivkraft for verdensmålene

20 danske biblioteker går nu i front for at udvikle og afprøve en model til at engagere lokale borgere i verdensmålene. Målet er, at det skal afføde en mangfoldighed af ...

Bibliotekerne og FNs Verdensmål

DB2030 er et netværk for alle der arbejder med FN’s Verdensmål og som vil være med til at skabe en folkelig forankring gennem bibliotekerne. I maj 2019 nedsatte Danmarks ...

Verdensmål i et lokalt, strategisk perspektiv – rykker det?

Vi er 10 år fra gennemførelsen af FN’s 2030-mål om en bæredygtig verden og tilværelse, og mange danske kommuner, institutioner og virksomheder har gjort målene til ...

Bibliotekerne er borgernes indgang til verdensmålene

At bibliotekerne spiller en afgørende rolle i at skabe læselyst, står vist efterhånden klart for alle. Ligesom der ude i den kommunalpolitiske verden breder sig en opfattelse ...

Verdensmål i bibliotekssektoren

Hvordan arbejder man med verdensmålene, når man er et folkebibliotek? Og hvorfor er det relevant? De spørgsmål stod øverst på programmet, da den danske bibliotekssektor d. ...

Verdensmålene, folket, bibliotekerne og den fælles indsats…

I maj måned 2019 nedsatte vi taskforce DB 2030 for at skabe en fælles indsats for verdensmål 2030 i biblioteksregi. Ud over etableringen af en facebookgruppe, som alle kan ...