Bibliotek og Borger – du er altid velkommen!

Skrevet af

19. marts, 2015

Størstedelen af de danske kommuners borgerservicecentre og biblioteker arbejder nu sammen. En undersøgelse lavet af konsulentfirmaet Knudsen Syd viser, at samarbejde nu finder sted i hele 90 af landets 98 kommuner.

I næsten halvdelen af disse 90 samarbejdende kommuner bliver udvalgte borgerserviceopgaver nu lagt over i biblioteket og udført af biblioteksmedarbejdere, og i 14 af kommunerne har man også valgt at omorganisere på ledelsesniveau og slået stillingerne som biblioteks- og borgerservicechef sammen i én.

”Rapporten viser, at samarbejdet mellem biblioteker og borgerservice er til gavn for borgerne, når der drejer sig om at lære at begå sig i den digitale verden og komme i kontakt med det offentlige.
Bibliotekerne kan i kraft af deres fokus og kompetencer indenfor information, viden og læring være med til at lære borgerne, hvordan man gør, så de er godt hjulpet til selv at begå sig ved digitalt møde med det offentlige,” siger kulturminister Marianne Jelved.

Undersøgelsens resultater og konklusioner er samlet i rapporten ”Bibliotek og borger – du er altid velkommen”, publiceret af Danmarks Biblioteksforening sammen med Kulturstyrelsen og Bibliotekschefforeningen. 
Rapporten giver inspiration til forskellige kommunale modeller for samarbejde med henblik på at udnytte de fysiske rammer og medarbejdernes kompetencer optimalt, dér hvor borgerne færdes naturligt.

Samarbejdet mellem borgerservice og biblioteker opfattes i dag de fleste steder som helt oplagt, i modsætning til for blot 4-5 år siden, hvor der ofte var en form for demonstrativ tavshed i begge ”lejre” ved tanken om, at borgerservice og bibliotek kunne arbejde tættere sammen og i værste fald fusionere. I dag oplever de samme aktører, at man har et naturligt samarbejde.

I dag er hele 90 % af landets biblioteker involveret i kommunernes lokale It-udviklingsarbejde på strategisk niveau. Bibliotekerne er beviseligt blevet et knudepunkt for information og læring. Både i bibliotek og i borgerservice er fokus i dag på den digitale vejledning og på at gøre borgerne digitalt selvhjulpne.

”Bibliotekerne kan medvirke til at give digitaliseringen et menneskeligt ansigt. Bibliotekernes tilgang er ikke bare at løse borgernes borgerservice opgaver, men at myndiggøre dem, så de næste gang selv kan løse opgaven. Derfor er borserviceopgaven godt placeret på biblioteket, i naturlig forlængelse af deres øvrige vejlednings- og læringsopgaver” siger Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen (A) i anledning af den nye undersøgelse.

Danmarks Biblioteksforening har helt tilbage fra etableringen af de første samarbejder bakket kraftigt op om disse. Bibliotekerne er nemlig efterhånden et af de få steder der er tilbage i den offentlige sektor, hvor borgerne stadig kan få hjælp af et rigtigt levende menneske. Digitaliseringen af det offentlige Danmark fortsætter ufortrødent, men der vil stadig være mange tilfælde, hvor borgerne har brug for at snakke med en kompetent person ansigt til ansigt, når digitaliseringen driller. Derfor er bibliotekernes tilbud om den menneskelige kontakt fortsat så vigtig.

Download rapporten som pdf

Bibliotek og borgerservice – forny selv dit pas

Ørestad Bibliotek har verdenspremiere på nyt borgerservicetilbud. Selvbetjening og kyndig vejledning går nemlig op i en højere enhed, når Pasboksen åbner på Ørestad ...

Bibliotekerne hjælper digitaliseringen på vej

Ca. 9 % eller knap ½ million borgere har fået hjælp fra deres bibliotek til brug af digitale tjenester som offentlig borgerservice eller andre selvbetjeningsløsninger. ...

Workshop om digitalt medborgerskab

Danmarks Biblioteksforening koordinerer projektet med arbejdstitlen ”Digitalt medborgerskab”. Konsortiet bag projektet har gennem de sidste to år drøftet ...

Temadag: Borgerservice og biblioteker

På temadagen den 18. april sætter vi fokus på baggrunden for at borgerservice for alvor er blevet udbredt på folkebibliotekerne.Vi kigger nærmere på udviklingen og trækker ...

Borgernes indgang til samfundet er på biblioteket

Undersøgelsen som er udført af Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen og Konsulentfirmaet Knudsen Syd, er en opfølgning på en lignende undersøgelse fra 2009, ...

Vejen frem for det digitale Danmark: undtagelser eller læring?

Al kommunikation mellem borgerne og staten skal være 100% digital i 2015. Sådan lyder visionen fra det offentlige, både for at effektivisere og for at skabe bedre service for ...

Borgerservice

Opdateret undersøgelse af samarbejdet mellem landets folkebiblioteker og borgerserviceStørstedelen af de danske kommuners borgerservicecentre og biblioteker arbejder nu sammen. ...