Biblioteket spiller en vigtig rolle i at øge børns læselyst

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

21 juli, 2020

En ny undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening viser, at børns lyst og motivation til at læse af lyst bliver styrket af bibliotekernes mange tilbud. Lysten til at læse kommer ikke altid af sig selv, især ikke når man er helt ung, hvor læsning stadig er nyt og uudforsket land. I en helt ny undersøgelse lavet af Moos-Bjerre for Danmarks Biblioteksforening svarer 71% af de adspurgte, at biblioteket spiller en vigtig rolle i forhold til at øge børns lyst til at læse.

”Lysten til at læse skal både dyrkes og holdes ved lige. Tidligere undersøgelser har vist, at familie og venner er de største inspirationskilder for børn til at læse, og den helt nye undersøgelse dokumenterer helt tydeligt hvor stor en betydning bibliotekernes mange læsetilbud for børn har – og at de voksne heldigvis også er klar over bibliotekernes betydning” siger formand for Danmarks Biblioteksforening, Steen Bording Andersen (A), i en kommentar til undersøgelsen.

At bibliotekerne spiller en vigtig rolle i forhold til at give børn gode oplevelser med at læse, er 74% af undersøgelsens deltagere enige eller helt enige i, ligesom undersøgelsen sætter en tyk streg under bibliotekarernes store hjælp til børnefamilierne: hele 80% af de godt 1500 deltagere i undersøgelser siger nemlig, at bibliotekets personale kan hjælpe børnefamilier med at finde relevant børnelitteratur.

”Undersøgelsen bekræfter det billede, som tidligere er blevet dokumenteret, nemlig at en effektiv læseindsats overfor børn og unge sætter mærkbare positive spor i læselysten. Skal vi fremme læselysten hos børn og unge, kræver det at de voksne omkring dem på tværs af skoler, fritidstilbud og familier sammen beslutter sig for at stimulere og styrke en læsekultur, sådan som vi har foreslået i oplæg til National Læsestrategi, og det er højtlæsning et fremragende eksempel på”, siger formand for Danmarks Biblioteksforening, Steen Bording Andersen (A).

”Det glæder os naturligvis at bibliotekernes tilbud virker, og ikke mindst at de voksne er så bevidste om at bibliotekernes tilbud nytter. Men vi må ikke glemme, at der stadig er en markant del af børn og unge, som efter nogle år i folkeskolen begynder at miste interessen for at læse af egen drift.
Gør vi ikke noget ved dette, kan det både påvirke indlærings- og uddannelsesevner, den kulturelle dannelse og dermed deres evne til på lige fod med andre at
lære, forstå og deltage i den demokratiske verden, som de er i gang med at vokse op i.

Derfor er vi i Danmarks Biblioteksforening fortsat i fuld gang med arbejdet for at styrke børnenes læselyst.  bl.a. ved at udarbejde læsestrategier, som forhåbentlig kan hjælpe og inspirere de forskellige steder, som de unge møder i deres opvækst” slutter Steen Bording Andersen.

FAKTA

  • 71% siger, at biblioteket spiller en vigtig rolle i forhold til at øge børns lyst til læsning
  • 42% af forældrene siger, at biblioteket aktivt har været med til at øge børnenes læselyst
  • 80% siger, at bibliotekspersonalet kan hjælpe børnefamilier med at finde relevant børnelitteratur

Undersøgelsen er lavet af Moos-Bjerre for Danmarks Biblioteksforening i maj-juni 2020 blandt 1.505 repræsentativt udvalgte borgere i Danmark i alderen 15 år og derover.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen Bording Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Nu over 5000 ukrainske bøger til udlån

Det Kgl. Bibliotek besluttede i april 2022 at påbegynde udlån af ukrainske bøger til folkebibliotekerne gennem abonnementsordningen. De første 1.000 børnebøger på ...

Read Hour kommer til Danmark

Read Hour er et internationalt brand, som fejrer læsning i rigtigt mange lande rundt omkring i verden. I vores nabolande fejres Read Hour på FN’s læsedag den 8. september med ...