Biblioteksaktiviteter til hjælp for krigens ofre i Ukraine

Skrevet af

14. marts, 2022

De danske folkebiblioteker har iværksat en lang række aktiviteter og tilbud, samt øget informationsindsatsen om emnet som støtte og hjælp for de Ukrainske flygtninge, som kommer til Danmark i øjeblikket.

Send jeres tiltag til os, så opdaterer vi listen db@db.dk 

Her følger et udpluk af aktiviteterne.

Biblioteksproduceret internet guide til informationer om og fra Ukraine
Hvis du gerne vil have baggrundsviden om situationen i Ukraine, er Faktalink et godt sted at starte. Her kan du læse om Ukraines historie og baggrunden for konflikten:
Konflikten om Ukraine  (Brug dit bibliotekslogin for at få adgang).
Læs de nyeste avisartikler fra 2022 om Ukraine og Rusland på bibliotek.dk (her skal du oprette dig som bruger for at få adgang)
Du kan følge med i nyhederne via udenlandske aviser, som du finder i ”Dit digitale bibliotek” på PressReader. (Brug dit bibliotekslogin for at få adgang)
 

Aalborg Bibliotekerne
Er en del af det kommunale beredskab, når nye flygtningegrupper ankommer til kommunen. Tidligere erfaringer viser at der bliver efterspørgsel på sprogcaféer, lektiehjælp, IT-hjælp, sprogpraktiker og arrangementer i samarbejde med hjemstavnsforeningerne. Det deltager biblioteket i.
De arbejder på at indkøbe relevante titler på Ukrainsk + oversat litteratur af ukrainske forfattere (men det er svært i øjeblikket) og så har de kontinuerligt fokus på det på vores digitale kanaler, hvor de sætter materialer og baser i spil. Det er både baggrund for krigen, historiske kilder, faktalink, links til nyhedsartikler og så er det ukrainsk litteratur.

Alle nyankomne ukrainske elever samles på Kjellerupsgades skole, som ligger tæt ved Hovedbiblioteket. De ukrainske elever kommer derfor også ind på biblioteket onsdage og fredage fra 10-11.30, hvor bibliotekets medarbejdere laver ”biblioteksskole” og spændende aktiviteter tilpasset børnenes behov. Dette startes op lige efter påske, hvor børnene er kommet i gang med dagligdagen på skolen. Når børnene kommer på biblioteket første gang, er der lavet et lånerkort klar til hver enkelt

Biblioteket er også i dialog med skolen om at etablere tilbud til forældrene og et eventuelt klubtilbud om eftermiddagen, hvis der kommer større børn. Der bygges et relevant bibliotekstilbud efterhånden som antal, alder og behov kendes.

Biblioteket indmelder gerne de ukrainske flygtninge uden sygesikringsbevis/opholdskort/udlændingenummer. Mens der ventes på at modtage haste-indkøbt litteratur på Ukrainsk, har bibliotekets medarbejdere pakket et depot til det kommunale modtagecenter (som ligger langt fra bibliotekerne) I depotet er der børne- og voksenmaterialer, på dansk, engelsk og lidt russisk. Der er ordløse billedbøger, andre billedbøger, letlæst engelsk, DVD og Blueray med ukrainske undertekster, magasiner, brætspil m.v. Desuden har biblioteket via kommunens tolketjeneste fået oversat en lille velkomstflyer.  En af centerets beboere vil stå for udlån fra samlingen og biblioteket forventer at besøge centeret 1 gang månedligt med nye materialer.
 
Bogsalg med bøger fra medarbejdernes private bogsamlinger hvor overskuddet går til Røde Kors
Personalet på Aalborg Bibliotekerne har taget initiativ til et indsamlingsarrangement til fordel for ofrene i Ukraine – og opbakningen fra de omkringliggende butikker er stor.
Torsdag den 10. marts fra kl. 10 vil der på Hovedbiblioteket i Aalborg være mulighed for at købe medarbejdernes egne bøger og lodder til et amerikansk lotteri med flotte gevinster. Indsamlingen varer så længe, der er bøger og lodder på lager.
Se www.aalborgbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/stoet-ukraine-gennem-boegerne
 
Ex. På bearbejdede artikler med troværdige kilder
https://www.aalborgbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/krig-i-europa-ukraine-rusland-og-nato

Silkeborg
Foredrag & debat Hvad stiller vi op med Rusland?08.03.22
OBS. pga. stor interesse for arrangementet flyttet til Campus torvet i Campus huset.https://silkeborgbib.dk/arrangementer/foredrag-debat/hvad-stiller-vi-op-med-rusland

Putin forsøger at omskrive historien
En biblioteksproduceret artikel om konflikten https://silkeborgbib.dk/nyheder/voksne/putin-forsoeger-omskrive-historien
 

Stevns
På hovedbiblioteket i Store Heddinge har de en hverdagsrådgivning under Dansk Flygtningehjælp som hjælper flygtninge med at navigere i det danske velfærdssystem – hvilket er en stor succes. Denne service bliver vigtig i forhold til evt. nye beboere fra Ukraine.

Hvad og hvor meget skal jeg fortælle mit barn om krig?
Er dit barn bekymret og bange, fordi det hører om krig hvor det end vender sig hen?
Men hvordan taler du med dit barn om emner som dette?
Vi har fundet nogle bøger frem, som du kan tage udgangspunkt i. Bemærk! Under ‘Detaljer’ på den enkelte bog kan du se, hvilken aldersgruppe den er egnet til.
Se mere her https://www.stevnsbib.dk/nyheder/foraeldre/er-dit-barn-bange-krigen
 

Hjørring Bibliotekerne
Starter en sprogcafe for de ukrainske flygtninge, hvor de kan mødes på biblioteket, danne netværk og øve sig i det danske sprog
 

Sorø Bibliotek & Bykontor
Debat med Anna Libak om krigen i Ukraine og om hvorfor det kunne komme så vidt. De vil gerne, som bibliotek giver borgerne et solidt ståsted til at forstå nyhedsstrømmen.
De oplever at der bliver spurgt på bøger om Ukraine og af ukrainske forfattere (… og vil gerne have, at flere læser Timothy Snyders ’Om tyranni’, med 20 ting vi kan gøre)

Odsherred
Biblioteket har taget initiativ til at samle kulturlivet omkringstøtte til Ukraine. Hensigten er at forene så mange kræfter som muligt om initiativer og arrangementer som støtte til en online-indsamling vi har oprettet på Røde Kors´ hjemmeside. På biblioteket har de torsdag Ukraineaften, men mad, musik, oplæg om Ukraine og fællessang.

Kerteminde
Krig i børnehøjde – inspiration
Uvidenhed skaber frygt. Det gør sig også gældende for børn. Læs videre her, hvis du har brug for inspiration til, hvordan du snakker med dit barn om krigen i Ukraine.
https://kertemindebibliotekerne.dk/nyheder/krig-boernehoejde

Guldborgsund
Foredrag – debat – Lars Bangers Struwe
Ukrainekrisen og de kommende års stormagtskonflikt 23.03.22
https://guldbib.dk/arrangementer/foredrag/ukrainekrisen-og-de-kommende-aars-stormagtskonflikt

Nyborg
Oversætter velkomstbrev til Ukrainsk, indkøbe materialer om Ukraine og har ellers udstillinger om Ukraine, fake news mv.  Derudover kontakt med krisestaben ifht. kufferter med bøger, legetøj mv.

Gentofte
Hvordan kan du hjælpe ukrainerne? 08.03.22
Du kan møde en række af de organisationer i Gentofte, der hjælper ukrainere her i kommunen. Kom og hør, hvad du selv kan gøre for at hjælpe.
Leif Davidsen holder foredrag på Hovedbiblioteket fra 17-18.30, og herefter kan du fra forskellige lokale aktører høre om, hvad du selv helt konkret kan gøre for at hjælpe i den igangværende krise.

Programmet for aftenen er følgende:
17.00-17.05: Borgmester Michael Fenger byder velkommen
17.05-18.30: Leif Davidsen: Rusland og Ukraine: Broderskab i krig
18.30-18.45: Lise Høyrup / Formand for Netværkshuset
18.45-19.00: Florence Laraignou / Røde Kors Gentofte
19:00-19:15: Anders Holde / Frivilligcenter Gentofte

Foredragsrække: Bliv klogere på krigen i Ukraine
Samuel, Rachlin, Leif Davidsen og Anna Libak gæster Gentofte Hovedbibliotek og gør dig klogere på krigen i Ukraine – på fronterne i konflikten og på de to landes historie.
https://genbib.dk/nyheder/aktiviteter/foredragsraekke-bliv-klogere-paa-krigen-i-ukraine

Ærø
Ærøbibliotekerne er i gang med at planlægge, sammen med kommunens integrationskonsulent, tiltag for de ukrainske flygtninge som er ankommet til Ærø. De planlægger læseværksted, mobilt bibliotek på et aktivitetscenter, aktivitetskasser med bøger og legetøj samt musikinstrumenter til børnene. De vil oprette, alle de flygtninge som har lyst, som brugere så de kan få adgang til bibliotekernes forskellige tilbud og har et uforpligtende mødested.
Ud over det er der også fokus på den klassiske biblioteksformidlingsrolle hvor udstillinger og formidling (digital/fysisk) er i fokus.

Svendborg
Frivillige sprogtrænere står klar, når efterspørgslen begynder.
De har skaffet 10-12 børnebøger på ukrainsk (billedbøger, eventyr, højtlæsning)

To temaudstillinger i udlånet, temaliste på hjemmesiden.
Samt kontakte Interkulturelt team, skole-og daginstitutionsområdet og indbudt til samarbejde, når der opstart et reelt behov.
For de danske børn reklameres på diverse SoMe medier for børneavisen, der var gratis tilgængelige for alle i uge 8-9, således at de danske børn fik mulighed for at læse nyheder i børnehøjde, samt Børnetelefonenes råd til hvordan man snakker med sit barn om krigen.

Odense
Der er Sprogcafe på hovedbiblioteket, hvor den første ukrainer allerede har deltaget i går. Der er opslag om Ukraine på bibliotekets hjemmeside, samt lavet udstillinger.
De har indkøbt børnematerialer på ukrainsk, og har en lille smule ukrainsk musik til udlån.

Samtidig har samarbejdspartner og bofælle på Hover Biblioteket, FrivilligCenter Odense, fået at vide, at der kan blive givet besked videre til de sociale frivillig foreninger, der hjælper til omkring de ukrainske flygtninge, at de kan bruge Borgernes Hus til arrangementer, møder og ophold.

De er ved at se på at få lavet en folder på ukrainsk, og de kan bruge det momentum at SIRI (Styrelse for International Rekruttering og Integration) er placeret i Borgernes Hus til at gøre de ukrainske flygtning opmærksom på bibliotekstilbuddet.
Odense Kommune har lavet denne side https://www.odense.dk/ukraine, som vi som bibliotek også kan bruge, hvis vi skal hjælpe nogen med at få de rette kontakter.

Glostrup
Glostrup bibliotek lægger hus til en filmaften med tilhørende indsamling til fordel for Ukraine/krigens ofre 17/3-2022 i samarbejde med SFU.
Desuden laves en udstilling i biblioteksrummet, hvor der sættes fokus på bøger fra og om Ukraine, som har haft en god udlånsaktivitet. Desuden anbefales udvalgte bøger fra udstillingen på vores sociale medier hhv. FB og IG.

Holstebro
I Holstebro Kommune er der netop blevet nedsat en task force. Biblioteket hjælper de ukrainere, der kommer til Holstebro Kommune.
Der indkøbes flere ukrainske børnebøger. Bibliotekets ’Snak dansk cafe’ skal også formidles til de nye flygtninge.
Struer Ukraine-Rusland arrangementer bliver afholdt senere på måneden. Vi har plads så vi kan invitere gymnasieklasser inden for samfundsfag, historie og dansk med. Der arbejdes også på at få noget debatarrangement omkring forsvarsforbeholdet i forbindelse med folkeafstemningen. 

Et bogsalg om et par uger bliver formentlig free-will donations, og indtægterne kan gå til at oprette et bogdepot med bøger på Ukrainsk. Nok især børnebøger. Udover det kommer vi nok også til at stå for salget af nogle fordelshæfter for vores Handelsstandsforening, hvoraf indtægterne ubeskåret går til det gode formål.  Der er desuden dialog med det lokale Frivilligcenter og den kommunale Task Force omkring mere konkrete tiltag til at hjælpe de flygtninge vi har modtaget i Struer, såsom invitation til lektiecafeer, sprogcafeer eller deltagelse i arrangementer for små børn med leg, læsning og motorik.

Ikast-Brande
Udstillinger med fag- og skønlitteratur om Ukraine.

Herning
Torsdag den 10. marts afvikles arrangementet Marlene Wind: Myter og fakta om EU – og aktuelt om EU efter krigen i Ukraine, hvor vi spiser mad sammen og drøfter: https://www.herningbib.dk/arrangementer/aktuelt-foredrag/marlene-wind-myter-og-fakta-om-eu-og-aktuelt-om-eu-efter-krigen-i 
Der er eksponeringer i biblioteksrummet med fokus på brug af litteratur til dialog om krigen. 
Vi er i gang med at udvikle en pakke med tilbud til flygtninge fra Ukraine bestående af litteratur (fx pegebøger til de mindste), flyer om bibliotekets tilbud, inklusive henvisninger til steder at få hjælp til sprog, det digitale Danmark, Herning Kommunes Ukraine Hotline, socialpsykiatriens akuttelefon, etc. 
Derudover samler vi de af bibliotekets tilbud, der kan være relevant for målgruppen – fx PressReader og filmstriben.dk samt eReolen Global. 
Vi arbejder på en underside til herningbib.dk, hvor vi samler ovenstående materiale.

Holbæk
Har planlagt arrangement med Anna Libak: “Forstå krigen mellem Ukraine og Rusland

Dragør
Dragør Bibliotekerne har d.15.3 et arrangement om ”Hvad foregår der i Rusland” med journalist og fotograf Frederik Tillitz. Desuden udstillinger med alle de bøger vi har om Rusland, Putin mv. Link til digitale ressourcer via hjemmeside mv.

København

Tilbud til Ukrainske flygtninge

 • I København er det ikke muligt at blive oprettet som låner uden et CPR-nr., men der kan etableres en særordning for ukrainske flygtninge, så de har mulighed for at bruge biblioteket. Ukrainske flygtninge vil derfor kunne blive oprettet i bibliotekssystemet, få udleveret et lånerkort og derved få adgang til lån af computer og mulighed for at printe på bibliotekerne. De vil desuden kunne få adgang til digitale ressourcer, herunder fx eReolen Global, internationale aviser, magasiner og tidsskrifter, som kan tilgås med fjernadgang.
 • Bibliotekerne som mødested – bibliotekerne kan fungere som mødested for ukrainske flygtninge. Fx kan Hovedbibliotekets børneetage LÆS fungere som mødested for familier.
 • København vil også i dialog med Foreningen Det Digitale Folkebibliotek ift. at indkøbe ukrainske materialer til eReolen Global, hvilket ville give ukrainske flygtninge digital adgang til ukrainsk litteratur.

Arrangementer om Ukraine

 • Debat på Hovedbiblioteket: Taletid (altså vores debatformat) om Ukraine: Arbejdstitel er ”Kampen om sandheden”. Et debatpanel vil komme med tre forskellige vinkler på situationen i Ukraine, på hvordan man kan forstå situationen, og hvordan den er opstået.

Rebild
Rebild bibliotek afholder denne bogcafe: https://www.rebildbib.dk/arrangementer/litteratur/hotyat-li-russkie-debat-bogcafe-med-russisk-ukrainsk-og-oesteuropaeisk

Frederikssund
Frederikssund Bibliotekers aktiviteter i forbindelse med ankomst af Ukrainske flygtninge

 1. Der indkøbes bogpakker med børne- og voksenlitteratur på ukrainsk fra Bibmedia.
 2. Mulighed for at deltage i gratis kreative workshops på Skibby og Frederikssund Bibliotek.
 3. Små børn kan benytte billedbøger uden tekst. Der er også andre børnebøger uden ord. F.eks. tegneserie-serien Kvast o.a.
 4. Der bliver udbudt et tema til allerede etablerede læsekredse: Hvad det vil sige at være flygtning, når dagligdagen og alle følelsesmæssige og økonomiske sammenhænge forsvinder, og familier skilles.
 5. Røde Kors lokalafdeling og det lokale Frivillighus er inviteret til at bruge bibliotekets lokaler til sprogcafe o.a., hvis de har behov for dette.
 6. Flygtningene kan gratis downloade appen PressReader og benytte bibliotekerne som hotspot til at læse aviser o.a. medier på ukrainsk.
 7. Udstillinger i biblioteksrummet med ukrainsk litteratur på dansk, samt faglitteratur om Ukraine/Rusland/Sovjet.
 8. Oplyse kommunens borgere om, hvor man kan finde sand og reel information om konflikten.
 9. Samarbejde med Frederikssund kommunes Ukraine-ansvarlige og Sprogskolen Nordsjælland om introduktion til bibliotekets tilbud. Vi har allerede et samarbejde med Sprogskolen om dette i forhold til andre brugergrupper.
   

Langeland
Langeland Kommune er hjemsted for Center Holmegård, drevet af Røde Kors, som lige nu er første step for de ukrainske flygtninge – et af flere centre.

 • Biblioteket har besluttet at bruge 5.000 kr. til en bogsamling, der kan stå helt til eget brug på Holmegård. Det betyder, at de ikke indgår i bibliotekssystemet, men cirkulerer i eget udlånssystem blandt de flygtninge, som bor der. Hovedvægten vil være på bøger til børn og unge.
 • Vi melder alle ind, der ønsker det (som vi altid har gjort med flygtninge), så de får et lånerkort. Det gælder uanset status, om de bor på turistvilkår eller er asylsøger eller har fået flygtningestatus.
 • Derfor køber vi også en lignende samling til udlån på Langeland Bibliotek. De bliver registreret i bibliotekssystemet til udlån (dog kun til brug på Langeland Bibliotek indtil videre).
 • Vi opgraderer også med materiale til at lære dansk for at imødekomme fremtidigt behov.
 • Vi henviser i øvrigt til de muligheder for online-bøger på ukrainsk, som er tilgængelige.
   

 

Holstebro
Der afholdtes ’bibliotekskaffe for Ukrainere’ på Ulfborg Bibliotek lørdag d. 2/4.
Arrangementet blev stablet på benene på baggrund af et møde mellem biblioteket og en herboende ukrainer, som er lokal ildsjæl og er meget aktiv  i at hjælpe fordrevne ukrainere i lokalområdet. Hun og hendes børn er samtidig rigtig gode brugere af biblioteket, og i den sammenhæng ønskede hun at præsentere den danske bibliotekskultur for de fordrevne. 
En herboende ukrainer tilbød at dele ud af sine erfaringer om den danske kultur og ved hjælp af slideshow blev alt fra dansk børneopdragelse til maden i Danmark dækket.

Det var en god dag i trygge rammer, hvor det lille bibliotek var fyldt op med 56 deltagere. Heraf vurderes ca 43 at være fordrevne ukrainere, som er kommet til lokalområdet.

Lokalbiblioteket skal i Påsken have 3* Cupcakeworkshop  for børn, hvor den ene workshop bookes til de ukrainske fordrevne, som ønsker at deltage.

Nu over 5000 ukrainske bøger til udlån

Det Kgl. Bibliotek besluttede i april 2022 at påbegynde udlån af ukrainske bøger til folkebibliotekerne gennem abonnementsordningen. De første 1.000 børnebøger på ...

Bibliotekerne sender flere tusind danske børnebøger til Ukraine for at skabe håb

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 27. – 28. april på Odeon i Odense offentliggør Danmarks Biblioteksforening at der er sendt 2.000 danske børnebøger oversat til ...

Fra et år med krigsflygtninge

Krigen i Ukraine har det sidste år sendt millioner på flugt fra landet blandt andet til Danmark. Den 24. februar er det et år siden, at russiske kampvogne rullede ind over ...

Kulturministeren fremhæver bibliotekernes indsats overfor flygtninge fra Ukraine

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A) har netop talt på det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg, hvor 450 kulturpolitikere og fagfolk fra biblioteks- og kulturverdenen er ...

Nationalt morgenmøde om Sammen for Ukraine

DR, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekernes Temasamarbejde inviterer til et nationalt morgenmøde omkring, hvordan vi på bibliotekerne dels kan hjælpe og støtte ukrainske ...

Bibliotekerne vil hjælpe flygtninge

Biblioteker landet over gør klar til at tage imod og hjælpe flygtninge fra Ukraine. TV-avisen har i dag bragt en indslag, hvor Danmarks Biblioteksforenings direktør Michel ...

Nordic library associations condemn war in Ukraine

The Nordic library associations resolutely condemn the war Russia has started against Ukraine and stand in solidarity with the aspiration of the Ukrainian people to live in a ...

Libraries can help Ukraine in the fight for truth

Libraries often play a central and important role when it comes to war and conflict in the world today. They can ensure access to trustworthy information, as the truth is ...